Sociaal Team Noord

 

Start van het Sociaal Team Noord

In de wijk is sinds enige tijd het Sociaal Team Gouda Noord actief. Het is er voor ondersteuning van alle bewoners van Gouda Noord die dat nodig hebben. In het sociaal team werken divers organisaties samen.

Dat zijn:

– Palet Welzijn en Participe: welzijnsorganisaties

– ASVZ: zorg en diensten voor mensen met een verstandelijke beperking

– MEE: ondersteuning van mensen met een beperking

– Kwintes: ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid

– Gemiva-SVG groep: ondersteuning van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap

– Vierstroom: thuiszorg, maatschappelijke dienstverlening, ouder- en kindzorg en vele andere zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn

– Kwadraad: maatschappelijk werk en sociaal raadslieden

Ook met huisartsen, de gemeente, wijkverpleegkundigen, het CJG en andere wijkpartners zoals zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en Wijkteam Plaswijck is sprake van samenwerking.

Doel is dat alle bewoners zo zelfredzaam mogelijk zijn en optimaal in de samenleving participeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat iedereen beter met elkaar gaat samenwerken. En dat er per cliënt of huishouden één plan met één regisseur komt. En vooral dat mensen die kwetsbaar zijn en het nodig hebben de juiste zorg en welzijn krijgen.

Het werkgebied is de wijken Plaswijck, Bloemendaal, Noord en Achterwillens.

 

Wat kan het Sociaal Team voor een bewoner doen?

De mensen van Sociaal Team denken met de bewoner mee en gaan samen met de bewoner op zoek naar de oplossing voor de vraag of het probleem. Zij geven persoonlijk advies waarbij de bewoner, diens vraag en diens situatie centraal staat. Het Sociaal Team kijkt naar wat de bewoner zelf wil, wat die zelf nog kan en hoe die zijn of haar eigen kwaliteiten in kan zetten. Als dat door omstandigheden moeilijk gaat, kijken ze samen met de bewoner of iemand uit de omgeving wellicht kan helpen. Ze zoeken naar een verbinding in de eigen omgeving met mensen die de betreffende persoon kent. Zo nodig bieden zij aanvullend hulp, zorg of ondersteuning met de deskundigen binnen en buiten het team. Kortom: zijn er vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen, of de relatie? Dan kunt u naar het Sociaal Team Noord verwijzen!

 

Hoe kunt u het Sociaal Team Noord bereiken?

Sociaal Team Gouda Noord

Gezondheidscentrum Bloemendaal

Lekkenburg 6 2804 XC Gouda

Bewoners uit het gebied kunnen zelf binnen komen lopen:

Maandag 9.00 – 12.00 uur

Dinsdag 13.00 – 16.00 uur

Woensdag 9.00 – 12.00 uur

Donderdag 13.00 – 16.00 uur

Vrijdag 9.00 – 12.00 uur

Het Sociaal Team Noord is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur – 17.00 uur via het telefoonnummer: 06 – 4813 5579. U kunt ons ook mailen via info.sociaalteamnoord@gouda.nl

 

Flyer Sociaal Team Gouda Noord