Zienswijze mobiliteitsvisie

 

Binnenkort is er een sessie van de commissie Mobiliteit. Doel is het opstellen van een korte en krachtige zienswijze voor dit mobiliteitsplan.

Naast 1) deze zienswijze van ons zal aan de gemeente Gouda ook worden aangeboden 2) het vorig jaar met de basisscholen in de wijk opgestelde Verkeersplan Plaswijckweg en 3) de resultaten van onze bewonersenquête (400 reacties).

Zie ook:  https://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitsplan-gouda/