Wijkschouw

Afspraken gemeente Gouda en wijkteams Gouda

In juli 2010 zijn tussen de gemeente Gouda en de wijkteams van Gouda onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • Snellere en frequentere terugkoppeling van schouwresultaten naar wijkteams.
  • Eenmaal per jaar zal per wijk een overzicht worden gemaakt van de kwaliteit per beheercategorie, overeenkomstig grafieken uit de KOR rapportage van voorgaande jaren.
  • Wijkteams zijn in principe vrij in het kiezen van schouwpunten. Schouwen door wijkteams is goede aanvulling op de 550 meetlocaties van de DVO meting door de gemeente.
  • Schouwen op eenvoudigere methode dan met beeldmeetlatten: door het vervallen van de KOR schouw zijn wijkteams in principe ook vrij in het kiezen van een schouwmethode. Ook de frequentie van schouwen en het tijdstip is ter bepaling van het wijkteam. Voor een heldere communicatie is het wel wenselijk om aan te geven hoe een gesignaleerd knelpunt scoort op de beeldmeetlat.

Spelregels wijkschouw

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk iets met de uitkomsten van de schouw gedaan kan worden zijn de volgende afspraken en spelregels voor een wijkteamschouw vastgesteld:

  1. Wijkteams bepalen zelf of, wanneer, waar en hoe vaak zij schouwen.
  2. De wijkteams schouwen zelfstandig. Indien gewenst kan de gemeente dan wel Cyclus ondersteunen. In beginsel doen wij een wijkschouw altijd samen met Cyclus en bewoners.
  3. De schouwresultaten worden opgenomen met behulp van speciaal schouwformulier.
  4. Het schouwformulier wordt aangeleverd bij het meldpunt openbaar gebied. De gemeente Gouda zorgt voor het uitzetten met de actiepunten. De ervaringen hiermee zijn goed.
  5. Meldingen over het openbaar gebied (zoals het onderhoud) en wensen over het openbaar gebied (zoals andere of nieuwe voorzieningen) worden afzonderlijk aangeleverd. De wensen moeten haalbaar en realistisch zijn.

Wijkschouw in de buurt

Wijkteam Plaswijck zet een wijkschouw gericht in. Een schouw kost namelijk tijd van ambtenaren van de gemeente, Cyclus en bewoners/wijkteamleden. Bovendien moet er iets met de uitkomsten van de schouw gedaan worden en dat kost meestal geld, tijd en menskracht. Wij zetten een wijkschouw daarom maar een beperkt aantal keren per jaar in. Verder doen we dat in specifieke buurten.

Een wijkschouw zal altijd samen met bewoners en/of een bewonersvereniging worden uitgevoerd.

Voor elk jaar stellen wij een planning op van waar in de wijk een wijkschouw zal worden gehouden.