Wijkaanpak gestopt

 

Vanwege het besluit van de gemeenteraad is de Wijkaanpak met ingang van 2015 stopgezet. Nadere informatie volgt nog over de nieuwe opzet.

Wijkaanpak stond sinds 2008 voor een nieuwe wijze van samenwerken in de Goudse wijken waarbij de leefbaarheid in de wijken en de vragen van bewoners centraal staan. De wijkteams van bewoners, de twee Goudse woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland, de politie, welzijnsorganisatie Factor-G en de diverse afdelingen van de gemeente Gouda werken samen aan de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijken. Doel was dat iedereen prettig en veilig woont in de eigen wijk.

Centraal stond de Nota Wijkaanpak ‘Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen’. De gemeente Gouda wilde hiermee meer verantwoordelijkheid aan mensen en instellingen in de wijk geven. De gemeenteraad van Gouda had verder besloten dat de wijkpartners meer moeten gaan samenwerken en dat er meer ‘programmatisch’ gewerkt moet worden, dat is meer doelgericht en gestructureerd. Voor elke wijk werd een Wijkvisie, een Wijkanalyse en een Wijkjaarprogramma gemaakt. In een Wijkjaarprogramma stond wat alle partners in een bepaalde wijk in een bepaald jaar gingen doen.

Onze rol was het behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners. Voor een wijkjaarprogramma maakten wij vooral gebruik van onze bewonersenquêtes en signalen uit onze bewonersavonden, reacties op digitale nieuwsbrieven, van de meldingen die binnen zijn gekomen, het overleg met de bewonersverenigingen in de wijk, de signalen uit ons inmiddels grote netwerk van medeburgers en de Stasdmonitor van de gemeente Gouda.

 

Geef een reactie