Categoriearchief: Openbaar Gebied

Gratis advies voor een groenere en klimaatbestendiger tuin

Bericht van de gemeente Gouda:

“Wilt u graag een groenere tuin, maar weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken? Kom dan voor gratis advies naar de tuinambassadeurs. Zij staan in de week vóór de kerstvakantie met een informatiestand in het Huis van de Stad. De tuinambassadeurs geven tips over hoe u uw tuin groener kunt maken, zonder veel onderhoud.

In 7 stappen vertellen de tuinambassadeurs hoe u een makkelijk te onderhouden en natuurvriendelijke tuin kunt aanleggen. Zij houden hierbij rekening met de grootte en de ligging van uw tuin. Ook is er informatie over de Groen Moet Je Doen-regeling, waarbij bewoners zelf een stuk openbaar groen kunnen beheren.

De tuinambassadeurs zijn onderdeel van het initiatief ‘Operatie Steenbreek’. Een landelijke actie om tuinen groener te maken: steen eruit, plant erin! Te veel bestrating in tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl

De informatiestand wordt op donderdag 13 december om 17.00 uur geopend door groenwethouder Hilde Niezen.

Openingstijden van de informatiestand:
Donderdag 13 dec van 17.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 18 dec van 10.00 tot 17.00 uur
Woensdag 19 dec van 10.00 tot 17.00 uur
Donderdag 20 dec van 10.00 tot 20.00 uur

Adres: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.”

Actie schone buurt

 

Deze week loopt het project: ‘Maand van de schone Buurt’ in  onze buurt. Het is opgezet door de Buurtvoorlichters, een team vrijwilligers die voor de gemeente werken. In deze campagne ligt de focus op het informeren van bewoners over “afval scheiden loont”. Dit willen de buurtvoorlichters graag samen doen met actieve bewoners uit de buurt zelf. Uiteraard ook in samenwerking met andere partners, die de wijk een warm hart toe dragen. Meer informatie is te lezen op de flyer.

Kroonringen geleverd: voor een opgeruimde stad

 

Beste medebewoners, bewonersverenigingen,

 

Kroonringen geleverd

Uiteindelijk hebben bewoners(verenigingen) in de stad 183 Kroonringen besteld. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan een meer opgeruimde en schone stad! Daar is het uiteindelijk om te doen geweest.

Omdat enkele bewonersverenigingen bij hun achterban wilden inventariseren hoeveel kroonringen zij nodig hadden en omdat de vakantie er tussen zat, heeft het traject langer geduurd dan gepland. Wij vragen hiervoor begrip. Per slot van rekening zijn wij een vrijwilligersorganisatie en het gaat natuurlijk niet om spoedeisende zaken.

 

Afhalen of bezorgen

Inmiddels is een partij van 100 kroonringen geleverd. Degenen die al hebben betaald en nog geen bericht hebben gehad, kunnen per mail laten weten of zij de kroonring(en) willen afhalen bij onze Fietswerkplaats (elke zaterdag open, naast winkelcentrum Bloemendaal, afhalen vanaf 14 tot 16 uur in de Buurtstee) of dat zij de kroonring(en) door onze bezorgers bezorgd willen hebben. Laat u dan weten waar-wanneer het beste uitkomt.

 

Bijdrage van de gemeente Gouda !

Tenslotte nog belangrijk nieuws. De gemeente Gouda heeft in het kader van het tegengaan van zwerfafval besloten een bijdrage te leveren aan dit project. Dit betekent dat zij per kroonring € 6,05 zal vergoeden. Degene die al betaald hebben krijgen dit bedrag uiteraard teruggestort. Wij zijn de gemeente Gouda uiteraard erkentelijk voor deze bijdrage (u ongetwijfeld ook) en wij zien deze bijdrage als een mooie afsluiting van dit project.

 

Vervolg

Omdat voor een schone en opgeruimde stad meer kroonringen nodig zijn, blijven wij voorlopig nieuwe bestellingen opnemen. Als er weer een grote tranche is komt er een nieuwe bestelling. Met grote orders is extra korting te bedingen. De knop op de homepage blijft dus staan.

Mocht u nog vragen hebben, dan is dat uiteraard altijd mogelijk.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck / Wijkteam Plaswijck

Rapportage gemeente openbaar gebied: Plaswijck weer lage scores

De gemeente Gouda heeft de resultaten van de laatste schouw (januari tot en met mei 2015) toegestuurd. Zie https://www.wijkteamplaswijck.nl/openbaar-gebied

Wat ons wederom opvalt bij de tweede grafiek (vergelijking van alle Goudse wijken) is opnieuw de relatief mindere scores voor Plaswijck (postcode 2804). Het wordt tijd voor een brief naar de gemeente waarom onze wijk al jaren relatief minder scoort.