Categoriearchief: Schoolzones

Aanleg Schoolzones Plaswijck blijft bij gemeente prioriteit houden

 

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Er waren vanuit de stad van bewoners en bedrijven veel bezwaren, vooral over de korte inspraaktermijn. Er komen nu nieuwe consultatierondes met de stad. Dan zal een nieuw verkeersplan worden vastgesteld.

Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Over de exacte uitwerking van de maatregelen en de planning moeten we nog een keer in overleg. We hebben als bewonersorganisatie twee extra vrijwilligers vrijgemaakt.

Bij alles geldt dat als de plannen redelijk definitief zijn uitgewerkt, de gemeente gevraagd zal worden om alle basisscholen nog een keer te benaderen om hun eindoordeel te geven.

Voor meer informatie, zie de themapagina  https://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/schoolzones/

 

Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk

 

Hierbij de brief die samen met de basisscholen in de wijk naar de gemeenteraad is gestuurd. “Wel jammer dat dit nodig is”, aldus de directeur van een van de basisscholen.

Brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck en basisscholen over verkeerscirculatieplan en schoolzones

 

Zie ook de themapagina                 https://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/ of  https://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/schoolzones/