Categoriearchief: Ruimtelijke ordening

Start sloop school de Oosthoef, komst ‘Knarrenhof’

De gemeente start dit jaar, voor de feestdagen, met het slopen van de school met fietsenstallingen aan de Oosthoef 7-9. Nog voor de kerst verwijderen we het dak waardoor we het risico op overlast door hangjeugd en brand tijdens de feestdagen proberen te verkleinen. Eerder starten met het slopen van de school was helaas niet mogelijk door onder andere vleermuisonderzoeken die nog gedaan moesten worden.

Op maandag 10 december start de aannemer met de sloopwerkzaamheden. De sloopwerkzaamheden duren tot ongeveer eind februari 2019. Tijdens de feestdagen, in de periode van 21 december tot en met 8 januari wordt er niet gewerkt.

Het is niet te voorkomen dat de werkzaamheden ten koste gaan van de bereikbaarheid. De sloopwerkzaamheden vinden binnen de bestaande bouwhekken plaats en bij aan- en afvoer van materieel en sloopmateriaal proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen door dit te doen op een hiervoor gunstig tijdstip (niet tijdens de spitsuren).

De bedoeling is dat op deze locatie een Knarrenhof wordt gerealiseerd, dit is een woonvorm voor senioren. Hierover volgt meer informatie.


 

Informatiebijeenkomst Rijksvastgoedbedrijf 8 november over verkoop en herbestemming voormalige PWA-kazerne

 

Graag informeren wij u over de informatiebijeenkomst die het Rijksvastgoedbedrijf zal organiseren, as. donderdag 8 november, in de Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat, over de voorgenomen verkoop van de PWA-kazerne. U kunt de brief van het Rijksvastgoedbedrijf, met meer informatie over deze bijeenkomst én over het verdere verkoop- en herbestemmingsproces, nalezen op   https://www.wijkteamplaswijck.nl/ruimtelijke-ordening-winkelcentrum/