Categoriearchief: Veiligheid

Voorkom fietsdiefstal en heling

 

De politie wil graag aandacht besteden aan fietsendiefstallen rondom winkelcentrum Bloemendaal. Belangrijk daarbij is vooral aandacht voor heling.

Op de volgende website’s vindt u specifieke tips en informatie over het voorkomen van fietsdiefstallen, onder andere over de STOPhelingapp: https://centrumfietsdiefstal.nl/ en https://www.stopheling.nl/

De politie adviseert verder om fietsen goed vast te zetten, desnoods met twee sloten. Naast gelegenheidsdieven zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief. Vaak laden deze bendes fietsen met dichte sloten in een busje en breken de sloten pas later open.

De politie onderneemt zelf uiteraard ook actie. Bij de aanpak van fietsdiefstal is de lokfiets inmiddels niet meer weg te denken. Door het enorme succes van de aanpak zet de politie nog steeds regelmatig lokfietsen in om fietsdieven een halt toe te roepen.

Deze wijkactie wordt verzorgd door twee studenten van de politie academie.

Zie ook de themapagina https://www.wijkteamplaswijck.nl/leefbaarheid-en-veiligheid/

 

 

 

 

 

 

 

Start BIT

 

De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor de veiligheid van de wijk. Aanleiding waren de autobranden in de wijk. Door het ’s avonds en ’s nachts waakzaam te zijn op straat hebben zij de politie ondersteund met extra ogen en oren. Het extra toezicht door politie, stadstoezicht en burgers in de avonden en nachten heeft in ieder geval geleid tot veel minder inbraken.

Op dit moment is het rustiger in de wijk, maar de wijkwachten en bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck hebben besloten een vaste structuur op te zetten. Veel wijkwachten in Plaswijck en Bloemendaal zullen daarom actief blijven als Buurt Interventie Team. Er komt regelmatig overleg met gemeente en politie over de veiligheid in de wijk. Ook kan er snel actie komen als er weer meer actieve inzet van burgers ’s avonds en ’s nachts is vereist. Dat kan dan ook in in specifieke buurten en op specifieke tijden.”

Het BIT zal zich met name gaan richten op de wijken Plaswijck (2804) en Bloemendaal (2803).

Meer informatie komt binnenkort beschikbaar op een aparte menu.

Betrokken bewoners kunnen zich blijven aanmelden als wijkwacht van het Buurt Interventie Team. Dat kan met een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl

Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

 

Zie ook de themapagina ‘veiligheid’ op https://www.wijkteamplaswijck.nl/leefbaarheid-en-veiligheid/

 


Bijeenkomst whatsapp groepen 1 juni as.

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee.
Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.
Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom.
Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda. Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

Zie ook  het veiligheidsmenu https://www.wijkteamplaswijck.nl/leefbaarheid-en-veiligheid/  of de website http://www.veiligheidspuntgouda.nl

Buurt Bestuurt bijeenkomst met burgemeester as. 10 november

 

Voor bewoners van de Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinenbuurt is er donderdagavond 10 november Buurt Bestuurt.

Sprekers zijn burgemeester de heer Schoenmakers en de heer Hoekman, coördinator ‘Buurt Bestuurt’ in Rotterdam.

Aanwezig zijn ook de raadsleden Krins en Tatou, pleitbezorgers in de raad voor Buurt Bestuurt.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van samenwerken. Bewoners, politie, gemeente en andere wijkpartners bepalen 1) gezamenlijk met een TOP DRIE welke veiligheidszaken in een wijk of buurt ze gaan aanpakken en 2) hoe ze dat gezamenlijk gaan doen.

Bewoners krijgen dus inspraak bij de inzet en handhaving van politie, stadstoezicht en gemeente.

We gaan dan ook deze avond per buurt een TOP DRIE bepalen.

‘Buurt Bestuurt’ start als proef in de wijk Plaswijck.
Een nieuwe stap, we zijn benieuwd naar de opkomst en deelname.

De aanvang is 20 uur. De locatie is wijkcentrum De Rotonde, Zuidhoef 138 (langs de Plaswijckweg). Ook coördinatoren van whatsapp groepen en buurtpreventieleden uit de wijk zijn uiteraard van harte welkom.

Na afloop informeel napraten, met een hapje en een drankje (aangeboden door de gemeente Gouda).

 

Artikel ad-groene-hart-20-oktober-2016

logo_buurt_bestuurt

 

Start ‘Buurt Bestuurt’ in Plaswijck

Binnenkort start “Buurt Bestuurt’ in de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda. Dit project komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen, dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, staat centraal.

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Voor dit ‘Overleg Buurt Bestuurt’ zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck bewoners uit de wijk, die betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd. Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

U kunt zich aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl.

Veiligheidsavond gemeente en politie inbraakpreventie 6 oktober

 

 

Bericht van de gemeente Gouda

De gemeente Gouda nodigt bewoners van de noordelijke wijken uit voor een informatieavond over veiligheid en inbraakpreventie. “In Gouda werken heel veel partners hard aan het verbeteren van de veiligheid. We zien goede resultaten maar het aantal woninginbraken is in Gouda nog steeds te hoog. Als burgemeester van Gouda vind ik het belangrijk te horen en te zien wat er leeft in de Goudse wijken. Samen met de politie wil ik graag met u bespreken hoe wij de veiligheid in Gouda verder kunnen verbeteren. Vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een inbraakpreventie expert aanwezig. Graag nodig ik u van harte uit om naar de veiligheidsavond te komen. Het thema van de avond is ‘woninginbraken’, maar natuurlijk is er ook ruimte om andere veiligheidszaken ter sprake te brengen.”

Dinsdag 6 oktober 2015

van 19.30 – 22.00 uur

De Veste, Ridder van Catsweg 300

Indien u op dinsdag 6 oktober aanwezig wilt zijn, kunt u zich via http://www.gouda.nl/veiligheidsavond aanmelden.

Start herinrichting Lekkenburg/Leeuwenburg/skatebaan 18 mei

 

Morgen zal in de omliggende buurten door de gemeente Gouda een brief worden verspreid waarin bewoners worden geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. De start is gepland op 18 mei as. De werkzaamheden zullen aldus de planning in de eerste week van juni worden afgerond. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:

  • Het voetbalveld wordt een kwartslag gedraaid;
  • Er komen hoogwaardige en geluidarme ballenvangers met geïntrigeerde doeltjes;
  • De skatebaan en de bankjes worden verwijderd en komen niet meer terug;
  • Er komen twee nieuwe kortere lichtmasten in plaats van huidige mast;
  • Er komen meer plantvakken met struweelen de zichtlijnen blijven in stand;
  • De gehele speelplek wordt opnieuw geprofileerd en ingezaaid.

Over de exacte locatie van de hekjes komt nog nadere informatie.

De definitieve tekening zoals die in de brief komt te staan:

Herinrichting skatebaan