Categoriearchief: Duurzaamheid algemeen

Energiedag gemeente in Schouwburg 17 februari 2020

Persbericht gemeente Gouda:

“Op maandag 17 februari vindt in de Schouwburg van Gouda een bijeenkomst plaats voor inwoners en ondernemers. Het heeft als titel:”Nieuwe energie voor onze stad, hoe doen we dat?” De start van de avond is om 19.30 uur.

Theo Elfrink (energie-expert) vormt met humor en realiteitszin deze avond de verbindende factor. De aanmelding voor deze avond gebeurt via de hernieuwde en verbeterde websiteMaak Gouda Duurzaam.nl.

De gemeente Gouda wil graag een toekomstplaatje schetsen en een grove indicatie geven over de planning naar een eerste aardgasvrije wijk (pas na 2025).  De eerste aardgasvrije wijk laat echter nog even op zich wachten. In feite wordt de boodschap: ga maatregelen nemen waar je geen spijt van krijgt. Begin met isoleren en energie besparen en begin met het verduurzamen van je pand.

Er is een plenair gedeelte, een interactie met de zaal en een markt waar diverse aanbieders van adviezen, diensten en producten in contact kunnen komen met inwoners. We stimuleren het wanneer bewoners met elkaar een collectief willen vormen en tonen voorbeelden van wat er qua duurzaamheid al gebeurt in de stad.”

 

Het programma is

19.00 uur inloop met koffie/thee

19.30 – 20.10 uitleg programma door Theo Elfrink

Welkom en uitleg Hilde Niezen wethouder Gemeente Gouda

Voorstellen van de standhouders

Korte quiz over duurzaamheid/energie

20.10 – 21.30 Markt met vele soorten leveranciers/bewoners/ondernemers/adviezen/producten

Daarnaast kan een gratis energiecoach vertellen welke duurzame aanpassingen nu mogelijk zijn.

 

Zie ook de flyer, onder andere voor het aanmelden van deze bijeenkomst, zie   https://maakgoudaduurzaam.nl/items/eerste-inwonersavond-17-februari-19-30-uur-schouwburg-gouda

en

Uitnodiging A5_conc3 energiedag 17 02 2020

 

Eerste collectieve zonnepanelenproject in Gouda succesvol: Zon op GOUDasfalt !


De financiering van het zonnepanelenproject op GOUDasfalt is rond (januari 2019)

Vrijwilligers, huurders, vrienden van GOUDasfalt brengen samen met inwoners en bedrijven uit Gouda het benodigde investeringsbedrag bij elkaar door de aankoop van obligaties. Dat betekent dat de plaatsing van de 410 zonnepanelen dit jaar van start kan gaan. Een team van enthousiaste vrijwilligers staat klaar om aan de slag te gaan.

Energietransitie
Met de plaatsing van 410 zonnepanelen op GOUDasfalt kan jaarlijks voor 112.000kWh aan 100% duurzame energie worden opgewekt. Met deze zelf opgewekte zonne-energie draagt GOUDasfalt bij aan de doelstellingen van energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De opgewekte stroom betekent – via een subsidieregeling van de rijksoverheid – op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, waarmee zij haar activiteiten voor de inwoners van Gouda en omgeving kan voortzetten. Om het project te financieren, bood GOUDasfalt in december 410 obligaties aan.

Support
Tijdens de informatieavonden over het project heeft het projectteam veel support ontvangen. Deelnemers zijn blij met dit concrete initiatief dat bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Dat blijkt ook uit de snelle verkoop van alle obligaties, waarmee het totaalbedrag van € 123.000 bijeen is gebracht. Financieel gezien kan het zonnepanelenproject nu van start. Er zijn echter nog een paar hordes te lopen, waaronder de bouwvergunning en het recht van opstal. GOUDasfalt is hierover in gesprek met de gemeente Gouda.

 

De Energie Coöperatie Gouda was mede projectpartner van dit mooie, duurzame initiatief.

Voor meer informatie, zie      https://energiecooperatiegouda.nl/   en    http://www.goudasfalt.nl/zon-op-goudasfalt/


Wijkavond Hoevenbuurt over woningisolatie woensdag 5 maart

Ieder is van harte welkom op deze open informatiebijeenkomst van de gemeente Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, de WoonWijzerwinkel en bewonersorganisaties Hoevenbuurt en Wijkteam Plaswijck.

Deskundige en onafhankelijke partijen vertellen u graag alles over woningisolatie. Uiteraard kunt u ook met uw vragen terecht. U kunt zich op die avond inschrijven voor een gratis controle van uw woning en de inkoopacties in uw wijk. Zo weet u welke isolatiemaatregelen bij uw woning mogelijk zijn en wat het kost.

Het is een open inloopavond van 19.30 tot 22.00 uur, de toegang is gratis. De locatie is basisschool Het Vlot, Oosthoef 3.

 

Lees meer over het duurzaamheidsprogramma en deze nuttige informatiebijeenkomst op  www.energiecooperatiegouda.nl

Start wijkgerichte aanpak duurzaamheid

 

Start verduurzaming Goudse wijken met gemeente en alle wijkpartners

  • U heeft al een tijd plannen om ‘iets’ op het gebied van duurzaamheid te doen?
  • Wilt u verdienen op energielasten, wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning?
  • Zorgen voor een goed leefklimaat, na het klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energie Akkoord?

 

Wijkpartners werken samen

Dit jaar gaan namelijk bewonersorganisaties, bedrijven, instellingen en de gemeente Gouda aan de slag in verschillende Goudse wijken en buurten. Verduurzaming is niet alleen goed voor het leefklimaat en het milieu, maar zorgt ook voor lagere energielasten, meer wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning.

Foto: wethouder Niezen geeft startschot

 

Buurtbijeenkomsten met ‘menukaart’ voor de wijk en collectieve wijkacties

Er komen eerst enkele bijeenkomsten bij u in de buurt. Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden om uw huis te verduurzamen en wat er bij komt kijken. Er is door een onafhankelijk adviseur een ‘menukaart’ ontwikkeld, specifiek voor de huizen uit uw buurt. Hierdoor is direct duidelijk welke maatregelen aan uw woning genomen kunnen worden. Denk aan isoleren van de gevel, het dak, de vloer of bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Natuurlijk is er alle mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen.

Onder andere op basis van gemaakte warmtescanfoto’s wordt een duurzaamheidsbeeld gepresenteerd van een buurt.

 

 

Collectieve wijkacties

Het nemen van duurzame maatregelen kan individueel maar ook sámen met de buren, de straat of de wijk. Met verschillende partijen zal uiteraard gekeken worden of het mogelijk is om gezamenlijke aanbiedingen met en voor de wijk te doen, zoals bijvoorbeeld de collectieve inkoop van zonnepanelen. Wij informeren u hierover graag!

 

Komende maanden bijeenkomsten in 5 buurten

Via de nieuwsmail, website en facebook wordt u op de hoogte gehouden van de komende wijk- en buurtbijeenkomsten. Gepland staan volgende bijeenkomsten:

  • Gaardenbuurt / Bloemendaal
  • Hoevenbuurt / Plaswijck
  • Steinen / Plaswijck
  • Watergrassenbuurt / Plaswijck
  • Vogelbuurt / Korte Akkeren

 

Gezocht: buurtambassadeurs voor collectieve wijkacties

Als bewoner van elke wijk in Gouda kunt u meedenken en meedoen met het verduurzamen van de eigen buurt. Bijvoorbeeld het organiseren van de collectieve buurtacties voor uw eigen straat of wijk. Ook als u bijvoorbeeld ideeën heeft voor een duurzaamheidsproject op een basisschool bent u van harte welkom om dit met ons te bespreken en te delen.

 

Gezocht: bewoners die hun ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen willen delen

Wij zoeken óók bewoners die al duurzaamheidsmaatregelen hebben uitgevoerd of al zonnepanelen hebben aangekocht. Dien ervaringen zijn waardevol en wij nodigen u graag uit om uw ervaringen en eventueel tips te delen. Zie de blauwe mailknop onderaan deze mail.

 

 

 

 

 

Stadswinkel voor informatie

Heeft u nu al vragen over de verduurzaming van uw woning en de mogelijkheden? Kent u mensen in andere buurten die vragen hebben? Elke donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur is er een medewerker van de gemeente aanwezig in de Stadswinkel, Kleiweg 96, om u op weg te helpen. Daarnaast is er informatie te vinden over verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Deze informatie is standaard aanwezig en kunt u dus eenvoudig ophalen in de Stadswinkel.

Er kan bijvoorbeeld al veel geld bespaard worden door een verandering in gedrag. Sluipverbruik via stekkers, warmteverlies door de muren of lang douchen zorgen voor een hoge energierekening. Ervaring leert dat, door een kleine aanpassing in gedrag, soms wel €200 tot €400 euro per jaar kan worden bespaard!

 

Samen meedoen

Wij hopen dat u, uw buren en uw wijk ook gaan meedoen!

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Gouda,

Omgevingsdienst Midden-Holland,

Energie Coöperatie Gouda,

bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck,

bewonersvereniging Twaalf Hoeven,

bewonerscollectief Gaardebuurt,

bewonerscommissie Steinenbuurt

en andere bewonersverenigingen

 

 

Voor meer info,  zie www.energiecooperatiegouda.nl

 

Energie Coöperatie: eerste nieuwsmail en Greenchoice stroom

 

Nieuwsmail

De eerste digitale nieuwsmail over duurzaamheid en de Energie Coöperatie Gouda is verstuurd.

Wij hopen dat de lezers het op prijs stellen en dat deze nieuwsmail bijdraagt aan een meer duurzamer wereld / Gouda / wijk ….

Interesse !? Meld u aan als abonnee via een mail naar contact@energiecooperatiegouda.nl

Website

Zie ook onze nieuwe website http://www.energiecooperatiegouda.nl is gereed. Een begin.  Wij hopen dat u de website interessant vindt. Ook op deze website van wijkteamplaswijck blijft overigens nieuws over duurzaamheid en de energiecoöperatie staan, vooral als het over de wijk gaat.

Greenchoice !

Zie op deze website onder andere het item over Greenchoice stroom en de de speciale Gouda pagina op de website van Greenchoice, de meeste groene energieleverancier van Nederland en volgens de ConsumentenBond de beste energieleverancier van Nederland qua service, klantvriendelijkheid en duurzaamheid!