Categoriearchief: Algemeen

Link naar website BloemendaalPlaswijck

 

Geachte mede wijkbewoner,

Deze oude en vertrouwde website www.wijkteamplaswijck.nl zal binnenkort opgaan in onze andere website www.bloemendaalplaswijck.nl. Relevante informatie zal worden overgezet. Bezoekers van deze website worden straks ook automatisch doorgeforward naar bloemendaalplaswijck.nl. Ook het mailadres info@wijkteampaswijck.nl zal straks opgaan in contact@bloemendaalplaswijck.nl.

De redenen? De website bloemendaalplaswijck.nl is denken wij strakker en functioneler. Ook kunnen we dan meer combineren met 2804 (Plaswijck) en 2803 (Bloemendaal). Tenslotte zal gaandeweg meer de naam ‘bewonersorganisatie’ gebruikt gaan worden in plaats van de naam ‘wijkteam’, dit vooral om misverstanden met het ‘sociale wijkteam’ van de gemeente te voorkomen.

Onze andere website’s blijven gewoon hetzelfde:

www.vervoerspuntgouda.nl

www.energiecooperatiegouda.nl

www.zorgpuntgouda.nl

www.bewonersplatformgoudanoord.nl (voor 2805)

www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september

 

Start Automaatje

Binnenkort zal VervoersPuntGouda in Gouda met ANWB Automaatje gaan beginnen. Hiermee bieden bewoners aan hun plaatsgenoten op vrijwillige basis vervoer aan, met hun eigen auto. Hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding. Voor minder mobiele Gouwenaren biedt dit een extra vervoersmogelijkheid, voor korte ritten naar het ziekenhuis, de dokter, kapper of gewoon om boodschappen te doen.

 

Door VervoersPuntGouda

Automaatje zal worden beheerd door stichting VervoersPuntGouda, dat met eigen auto’s al vervoer op maat biedt aan senior Gouwenaren, van deur tot deur, op tijdsafspraak, en met vriendelijke vrijwilligers.

 

Twee informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd om mee te doen als vrijwilliger met Automaatje of met VervoersPuntGouda? Of wilt u gebruik maken van de vervoersmogelijkheden van Automaatje en van VervoersPuntGouda? Tijdens twee bijeenkomsten krijgt u alle informatie. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is maandagavond 9 september, om 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda. Aanwezig is dan ook wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda.

De tweede bijeenkomst is donderdagavond 12 september in de Walvis, Walvisstraat 1 te Gouda, aanvang eveneens 20.00 uur.

 

Informeel samenzijn na afloop

Geïnteresseerde vrijwilligers en reizigers zijn van harte welkom. Bij aanvang is er uiteraard koffie, na afloop is er gelegenheid om informeel met een hapje en drankje na te praten.

 

Weer een feestelijk Huttenbouwdorp Noorderhout 2019 in laatste week van de zomervakantie !

Ook dit jaar is er voor alle kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 in de laatste week van de zomervakantie weer een feestelijk en leuk huttenbouwdorp.

Naast natuurlijk huttenbouwen zijn er altijd veel extra activiteiten, zoals de ponyrijden, lasergamen, kinderyoga, de kinder-kookhoek, danceclinics, natuurexcursies en het pallet parcours. De ‘Woensdag Waterdag’ wordt uitgebreider met meer en andere aquabanen. Nieuw wordt onder andere een natuuractiviteit, leuk en leerzaam voor de kinderen, waar de kinderen in de chill-tent aan kunnen werken.

Oudere kinderen mogen natuurlijk de laatste nacht in hun eigen hut blijven slapen, als hun ouders dat goed vinden.

Het huttenbouwdorp is op de mooie natuurspeelplaats Noorderhout, vlakbij het winkelcentrum op de geluidswal.

Huttenbouwdorp Noorderhout duurt vier dagen en is dit jaar van maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2019. Vorig jaar was het een zeer ontspannen sfeer, voor jong en oud, en hebben we met elkaar een mooie zonnige afsluiting van de zomervakantie gehad. We hopen dat het dit jaar weer net zo sfeervol en leuk wordt.

Let op, de inschrijving start deze maand al. Voor meer informatie over de inschrijving én voor foto’s en video’s en het ‘happy luchtfilmpje!’ zie     www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl . Of meld u aan via  contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl   zodat u tijdig wordt geïnformeerd over de start van de inschrijving.

Huttenbouwdorp Noorderhout wordt georganiseerd door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

‘Happy Huttenbouwdorp Noorderhout 2018 !’

 

Beste kinderen, ouders, vrijwilligers,

Als afsluiting van 2018 kijken we graag terug op een sfeervol en relaxt huttenbouwdorp noorderhout: er is een ‘Happy Filmpje’ gemaakt, voor alle kinderen, ouders en vrijwilligers, met een korte terugblik, vliegen over de aquabanen en goede herinneringen.

Meedoen, meehelpen, meedenken bij de voorbereidingen voor 2019 !? Of als vrijwilliger ook meehelpen !? U kunt zich al aanmelden via het formulier op        http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/meehelpen/vrijwilligers/     .  Bij ons altijd leuk, leerzaam en vooral (zeer) gezellig …

Iedereen veel dank voor alle hulp en graag weer tot volgend jaar!

Veel kijkplezier op

Video mp4 Happy Huttenbouwdorp Noorderhout 2018 !

Video wmv Happy Huttenbouwdorp Noorderhout 2018 !

Met vriendelijke groet,
Organisatieteam Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999

 

Afscheid Piet Streng

 

Binnenkort vertrekt Piet Streng bij Cyclus. Hij heeft vele, vele jaren bij de gemeente en cyclus gewerkt in verschillende functies. Maar vooral was hij altijd, altijd, altijd bereid om bewonersinitiatieven met raad en daad te ondersteunen. We hebben jarenlang goed en prettig met Piet samengewerkt en zullen hem als ambtenaar en als persoon zeker missen.  Dank nogmaals Piet voor al je ondersteuning en hopen je toch nog vaak bij onze activiteiten en evenementen te zien. Je bent altijd welkom.

Piet bij de toespraak bij zijn afscheid …

 

Petitie bewoners voor verlenging samenscholingsverbod Lekkenburg

 

Bewoners van de Lekkenburg/Leeuwenburg, medewerkers van De Leeuwensprong en kerkenraad van De Vaste Burcht hebben een petitie geopend waarin wordt gepleit voor verlenging van het huidige samenscholingsverbod. Zij constateren “dat het samenscholingsverbod een zeer positief effect heeft op de veiligheid in de straat en zorgt voor een een forse vermindering in de overlast en een vergroot leefplezier.” Met de petitie willen zij de Gemeente Gouda verzoeken om het samenscholingsverbod, dat half januari 2019 afloopt, voor onbepaalde tijd (maar ten minste voor één jaar) te verlengen.

Als bewonersorganisatie/wijkteam zijn wij destijds hiermee  zeven jaar bezig geweest, onder andere met de herinrichting van het gebied (voorheen de skatebaan) vanwege de al jaren durende overlastsituatie.

De petitie staat op https://tinyurl.com/Lekkenburg

Achtergrondinformatie staat op https://www.wijkteamplaswijck.nl/leefbaarheid-en-veiligheid/


 

Start trainee en stageprogramma GOUDA BOUWT

Veel nieuwe zaken bij Huttenbouwdorp Noorderhout, zoals GoudaBouwt

De voorbereidingen voor het Huttenbouwdorp Noorderhout 2016 zijn zo goed als gereed. Dit jaar zijn er veel veranderingen: onder andere krijgen trainees en stagescholieren dit jaar een eigen training en programma: Gouda Bouwt!.

Praktische trainingen met ervaren trainers uit Rotterdam en Gouda

Ervaren trainers uit Rotterdam en Gouda gaan met praktische trainingen en activiteiten trainen op samenwerken, begeleiden, zelfvertrouwen, communiceren en bewustzijn. Zo zijn er de week vóór het Huttenbouwdorp vier leuke en leerzame trainingssessies.

Eigen kleding en certificaat

Trainees en stagescholieren van Gouda Bouwt hebben tijdens het huttenbouwdorp een eigen t-shirt. Op de slotdag (donderdag 18 augustus) zullen ze onder leiding van Niels van Sport.Gouda de slotactiviteit begeleiden. Wat dat is gaan we niet verklappen … En na afloop krijgen de deelnemers een certificaat.

Partners

Partners van GoudaBouwt zijn Sport.Gouda, Fynder Zelfredzaamheid, Buro Zeker&Vast en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

Meer weten!?

Meedoen? Meer weten? Kijk op http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/informatie/gouda-bouwt/ , straks ook met een eigen website.

 

Inloopavond 27 juni en bewonersavond 27 juli AZC

 

Vanavond maandag 27 juni is er een inloopavond overhet Asielzoekerscentrum in de voormalige PWA kazerne. Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Gouda. Tijdens deze inloopavond wordt ook de bunker opengesteld en is het mogelijk een bezoek aan de bunker te brengen. De inloop is van 18.00 tot 21.00 uur.

Het Bewonersplatform houdt donderdagavond 7 juli een plenaire bewonersavond voor de hele wijk. Deze zal eveneens plaatsvinden in de voormalige PWA-kazerne. Hierover komt nog meer informatie.

Veiligheidsbijeenkomst Gemeente

Op dinsdag 6 oktober 2015 heeft de gemeente Gouda in De Veste een bijeenkomst gehouden met bewoners uit het gebied Gouda Noord (Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord en Achterwillens) over het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Gouda Noord.

Maandag 20 juni is er een vervolgbijeenkomst van de gemeente en politie, waarbij ook de thema’s van 6 oktober worden besproken.

De gemeente Gouda: “Ondanks alle inspanningen blijven de inbraakcijfers hoog. Daarom is een onafhankelijk veiligheidsadviseur aanwezig die u tips kan geven om uw huis veiliger te maken.”

De gemeente nodigt bewoners van Plaswijck, Bloemendaal, Gouda Noord en Achterwillens uit om naar de tweede veiligheidsavond te komen. Er is ook ruimte om andere veiligheidszaken ter sprake te brengen. Wethouder Niezen is deze avond ook aanwezig, zij beheert o.a. de portefeuille openbaar gebied.

De datum is maandag 20 juni 2016, van 19.30 uur  – 22.00 uur, locatie is De Veste, Ridder van Catsweg 30, Gouda.

Het programma voor de avond is als volgt: 19.30 uur Ontvangst met koffie/thee, 19.45 uur Opening door burgemeester Milo Schoenmaker, 20.00 uur Presentatie gebiedsregisseur, 20.15 uur Interactieve sessie met bewoners en advisering van dhr. Keizer, 21.15 uur Terugblik en opbrengst van de avond en 21.45 uur Sluiting

Zaterdag 9 april Open Dag in wijkcentrum de Buurtstee

 

Zaterdag 9 April is er vanwege het 25-jarig bestaan van het wijkcentrum een Open Dag van 12.00 tot 16.00 uur, met presentaties en activiteiten voor iedereen: schminken, knutselen, weven, tekenen, eten & drinken. Het adres is Wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1, naast winkelcentrum Bloemendaal.

Zie de poster voor meer info:

Open Dag zaterdag 9 april 2016 wijkcentrum de Buurtstee 25 jaar

 

 

 

 

 

Haal en breng fietsservice Hoogeveen

 

Wij hebben met veel plezier anderhalf jaar gewerkt in de Fietswerkplaats in wijkcentrum de Buurtstee, maar willen we het goed en goedkoop blijven doen dan moeten we opschalen naar een volwaardige voorziening in de wijk. Hierover zijn we onder andere in overleg met Hoogeveen Fietsbeleving. Alle vrijwilligers danken de bewoners voor hun vertrouwen en de plezierige contacten en wij hopen u terug te zien als we onze plannen kunnen realiseren.  Het RepairCafe blijft gewoon elke eerste zaterdag van de maand open. Wij verwijzen graag naar http://hoogeveen-gouda.nl/ en naar hun haal- en brengservice, tijdelijk voor € 5, telefoon 0182-513189 of mail info@hoogeveen-gouda.nl.

Zie ook: https://www.wijkteamplaswijck.nl/fietswerkplaats-bloemendaal-plaswijck/

 

Morgen RepairCafé

 

Morgen zaterdag 9 januari is er weer het RepairCafé in wijkcentrum de Buurtstee. Normaal is dat de eerste zaterdag van de maand, maar vanwege nieuwsjaarsdag is dat een week verschoven.

De Fietswerkplaats is morgen nog gesloten, de vrijwilligers hebben nog vakantie.

Zaterdag 5 december RepairCafe, Fietswerkplaats dicht

 

Zaterdag 5 december, de eerste zaterdag van elke maand, is het RepairCafe weer in wijkcentrum De Buurstee. U kunt van 10 tot 14 uur terecht.

Deskundige vrijwilligers kijken dan samen met u wat er gemaakt kan worden. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vrijwilligers van het Repair Café weten bijna altijd raad. De reparatie is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

NB Onze Fietswerkplaats (“FietsPuntGouda”) is deze zaterdag vanwege ‘sinterklaas verplichtingen’ dicht. Volgende week zaterdag zijn we er weer.

Aandeel vrijwilligers verschilt per provincie. Laag in Zuid-Holland.

 

 

Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies en is het laagst in Limburg en Zuid-Holland.

In Friesland, Overijssel en Utrecht zijn relatief veel vrijwilligers actief.

De grootste verschillen zijn te zien bij de inzet voor kerk en sportvereniging. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt

 

Zie voor de link naar het CBS onderzoek  https://www.wijkteamplaswijck.nl/leefomgevingsamenleven