Start herinrichting Lekkenburg/Leeuwenburg/skatebaan 18 mei

 

Morgen zal in de omliggende buurten door de gemeente Gouda een brief worden verspreid waarin bewoners worden geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. De start is gepland op 18 mei as. De werkzaamheden zullen aldus de planning in de eerste week van juni worden afgerond. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:

  • Het voetbalveld wordt een kwartslag gedraaid;
  • Er komen hoogwaardige en geluidarme ballenvangers met geïntrigeerde doeltjes;
  • De skatebaan en de bankjes worden verwijderd en komen niet meer terug;
  • Er komen twee nieuwe kortere lichtmasten in plaats van huidige mast;
  • Er komen meer plantvakken met struweelen de zichtlijnen blijven in stand;
  • De gehele speelplek wordt opnieuw geprofileerd en ingezaaid.

Over de exacte locatie van de hekjes komt nog nadere informatie.

De definitieve tekening zoals die in de brief komt te staan:

Herinrichting skatebaan