Speerpunten

Het wijkteam richt zich op alle zaken die de leefbaarheid van de wijk en haar bewoners en bedrijven kunnen raken, vooral op de thema’s:

 • veiligheid/overlast,
 • leefomgeving/samenleven,
 • groen in de wijk,
 • openbaar gebied,
 • ruimtelijke ordening,
 • het winkelcentrum en
 • verkeer en mobiliteit.

Daarnaast zijn er onderwerpen die tijdelijk extra aandacht of energie vragen, zoals:

 • de gevolgen van de bezuinigingen van de gemeente,
 • de problematiek van de ecologie van de waterhuishouding in de wijk,
 • en de organisatie van het Huttenbouwdorp deze zomer voor kinderen uit de wijk.

Wij richten ons vooral op het bereiken van resultaten bij de volgende speerpunten:

 1. De wijkbelangen in de regio en Gouda behartigen: alle aandacht naar bijvoorbeeld Oost maakt dat Plaswijck nog steeds te veel onderbelicht blijft. Het gaat wel om een wijk met 13.000 inwoners. Samen met de naburige wijk Bloemendaal gaat het zelfs om in totaal 22.000 burgers, dat wil zeggen dat 1:3 Gouwenaren in deze twee wijken woont.
 2. Het bereiken van een effectieve aanpak van jeugd- en jongerenoverlast. Dit staat in alle bewonersenquêtes op de eerste plaats.
 3. De leefbaarheid in bepaalde buurten verbeteren waar deze vanwege bevolkingssamenstelling, openbaar gebied en andere factoren minder dan gemiddeld is.
 4. Behouden groene karakter van de wijk: het blijkt dat veel bewoners hier mede zijn komen wonen vanwege het vele en mooie groen en dat ze het groene karakter van de wijk zeer waarderen. Dat groene karakter behouden is de moeite waard.
 5. Kennis en expertise over mobiliteit en verkeer behouden en de belangen behartigen van de wijk bij de vele verkeersontwikkelingen en verkeersplannen.