Noordstaet

Eerste schetsen Noordstaet  (december 2018)

Graag presenteren wij u de eerste concrete schetsen van Noordstaet, zoals opgesteld door de projectontwikkelaar en architect StudioDAT. Met het Bewonersplatform Gouda Noord hebben wij veel overleg met beiden, opdat de wijkbelangen zo veel mogelijk worden meegenomen.

1710_181018_Noordstaet_tekst

1710_181018_Noordstaet_Posters_mail

Voor de gehele presentatie en achtergronddocumenten, zie https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Ingekomen_post_2018/Ingekomen_post_cyclus_12_december_2018/Gepresenteerde_stukken_Groenstaet_en_Noordstaet