Risicovolle kruispunten in de wijk

Stand van zaken (ultimo 2013)

Het meest risicovolle kruispunt van de wijk is inmiddels heringericht. Dat is de de kruising Ridder van Catsweg en de Lekkenburg, bij de flat de Leckenborch. De herinrichting kon gelukkig worden meegenomen in het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal. Er is onder andere een lus in het fietspad gekomen, zodat kruisende fietsers en in- en uitkomend autoverkeer minder last van elkaar hebben. Ook zijn verkeersdrempels aangebracht.

Er staan meer kruispunten op de lijst. Een aantal hopen we te kunnen meenemen in het komende Verkeersplan Verkeersveiligheid Plaswijckweg.

Inventarisatie risicovolle (kruis)punten in de wijk (ultimo 2012)

Er zijn ons inziens terechte meldingen van bewoners en scholen waar het oversteken in de wijk toch te risicovol is. Het wijkteam gaat aan de gemeente vragen deze kruispunten nader te onderzoeken en zal suggesties doen om de situatie te verbeteren. Het gaat vooralsnog om vier plaatsen in de wijk. Eén daarvan is de kruising Ridder van Catsweg en de Lekkenburg, bij de flat de Leckenborch (zie bijgaande foto). Er zijn helaas nogal wat wettelijke beperkingen om maatregelen te nemen bij kruispunten, maar andere maatregelen zoals gekleurde wegvakken zijn natuurlijk ook goed mogelijk. We houden u op de hoogte over het vervolg.

“Eén van de kruispunten waar maatregelen het meest nodig waren”