De wijk Plaswijck in beeld

Klik op de markers op de wijkplattegrond voor meer informatie en links in beeld over locaties, instellingen, programma’s, projecten en activiteiten in de wijk Plaswijck.

Uiteraard staat niet alles op plaswijck in beeld, sommige oude projecten staan voor het overzicht nog wel genoemd. Waar mogelijk verwijzen de links naar externe sites of naar deze website.

Met de genoemde projecten is stichting wijkteam plaswijck bezig of bezig geweest.

In het algemeen geldt voor plaswijck in beeld:

oranje = wijkprojecten, leefomgeving, overig
geel = verkeer en mobiliteit
groen = groen en natuur en duurzaamheid
blauw = bewonerscommissies
rood = instellingen en wijkvoorzieningen
lichtblauw  = zorg en welzijn