Petitie bewoners voor verlenging samenscholingsverbod Lekkenburg

 

Bewoners van de Lekkenburg/Leeuwenburg, medewerkers van De Leeuwensprong en kerkenraad van De Vaste Burcht hebben een petitie geopend waarin wordt gepleit voor verlenging van het huidige samenscholingsverbod. Zij constateren “dat het samenscholingsverbod een zeer positief effect heeft op de veiligheid in de straat en zorgt voor een een forse vermindering in de overlast en een vergroot leefplezier.” Met de petitie willen zij de Gemeente Gouda verzoeken om het samenscholingsverbod, dat half januari 2019 afloopt, voor onbepaalde tijd (maar ten minste voor één jaar) te verlengen.

Als bewonersorganisatie/wijkteam zijn wij destijds hiermee  zeven jaar bezig geweest, onder andere met de herinrichting van het gebied (voorheen de skatebaan) vanwege de al jaren durende overlastsituatie.

De petitie staat op https://tinyurl.com/Lekkenburg

Achtergrondinformatie staat op https://www.wijkteamplaswijck.nl/leefbaarheid-en-veiligheid/