Parallelstructuur A12 en A20

Werkzaamheden Parallelstructuur A12 / A20 van start (05 03 2014)

 

Bericht van de Provincie Zuid Holland.

NB Van belang voor doorstroming belangrijke kruispunt Goudse Poort en (dus) Van Reenensingel.

 

Files bij het Gouweaquaduct

Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeersituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Die worden veroorzaakt doordat automobilisten vanuit Den Haag naar Gouda en andersom, het doorgaande verkeer van en naar Utrecht moeten kruisen. Deze ‘weefbewegingen’ zorgen voor een onrustig verkeer met veel remmen en daarmee tot verkeersonveilige situaties en files. Daarnaast zijn er in de Zuidplaspolder veel ontwikkelingen gepland.

kaart_parallelstructuur_a12

 

Start werkzaamheden

De provincie Zuid-Holland start op dinsdag 4 maart 2014 met de werkzaamheden aan de Parallelstructuur A12. De provincie legt bij de A12 en het knooppunt Gouwe (bij Gouda) 2 nieuwe regionale wegen aan, om de verkeersveiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren. De nieuwe infrastructuur is naar verwachting eind 2016 gereed.

 

Werkzaamheden

Voor het vrijmaken van het werkgebied moeten bomen worden gekapt. Vanwege het broedseizoen (van 15 maart tot 15 augustus) start de aannemer op 4 maart 2014 met de bomenkap. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur en kunnen geluidsoverlast opleveren. Het verkeer ondervindt geen hinder.

 

Bomenkap

Voor het kappen van de bomen is door de gemeente Waddinxveen in januari 2014 een kapvergunning verleend. Er worden in totaal 914 bomen gekapt langs de A12, ten noorden van bedrijventerrein ‘Distripark A12’ tot aan de ‘Gouweknoop’ in Waddinxveen. Met de gemeente Waddinxveen worden na afronding van de werkzaamheden afspraken gemaakt over het herplanten van bomen.

 

Meer informatie

Zie http://www.pzh.nl

 

Nieuw stelsel van provinciale wegen

Onder de naam Parallelstructuur A12 werkt de provincie aan een nieuw stelsel van regionale onderdelen. De oplossing voor de onveiligheid, opstoppingen en slechte bereikbaarheid bij het knooppunt Gouwe en de omliggende wegen bestaat uit de aanleg van 3 provinciale wegen:

  • Extra Gouwekruising
    De Extra Gouwekruising is een nieuwe provinciale weg langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog (zie op de kaart P1). Over de Gouwe komt een nieuwe beweegbare brug. De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.
  • Moordrechtboog
    De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A20 en de A12 nabij Waddinxveen (zie op de kaart P2). De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.
  • Rottelaan
    De Rottelaan is een nieuwe provinciale weg parallel aan de A12 aan de noordkant tussen de Bredeweg/Zaaipad en de Nieuwe Hoefweg/N209 (zie op de kaart P4 en P5). Gedeputeerde Staten hebben in februari 2012 op besloten de aanleg van deze weg voor een periode van 10 jaar uit te stellen.

Parallelstructuur A12 en extra Gouwekruising

Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeersituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Die worden veroorzaakt doordat automobilisten vanuit Den Haag naar Gouda en andersom, het doorgaande verkeer van en naar Utrecht moeten kruisen. Deze ‘weefbewegingen’ zorgen voor een onrustig verkeer met veel remmen en daarmee tot verkeersonveilige situaties en files.

Daarnaast zijn er in de Zuidplaspolder veel ontwikkelingen gepland. Zo komen er 15.000 nieuwe woningen, 150 hectare nieuw bedrijventerrein en 200 hectare nieuwe glastuinbouw. Hierdoor zal het op termijn nog drukker worden op de wegen.

Onder de naam Parallelstructuur A12 werkt de provincie daarom aan een nieuw stelsel van regionale onderdelen. De oplossing voor de onveiligheid, opstoppingen en slechte bereikbaarheid bij het knooppunt Gouwe en de omliggende wegen bestaat uit de aanleg van 3 provinciale wegen:

Extra Gouwekruising: dit is een nieuwe provinciale weg langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog (zie op de kaart P1). Over de Gouwe komt een nieuwe beweegbare brug. De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.

Moordrechtboog: dit is een nieuwe provinciale weg tussen de A20 en de A12 nabij Waddinxveen (zie op de kaart P2). De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.

Rottelaan: deze is een nieuwe provinciale weg (voorheen Veilingroute) parallel aan de A12 aan de noordkant tussen de Bredeweg/Zaaipad en de Nieuwe Hoefweg/N209 (zie op de kaart P4 en P5). De Rottelaan krijgt 1 rijbaan per richting en een maximumsnelheid van 80 km/uur.

Het belang voor Gouda en onze wijk is dat hiermee de doorstroming op de Van Reenensingel en de Goudse Poort zal verbeteren.

Presentatie_informatieavond_Gouda_7_april_2011 over de Parallelstructuur A12

Memo Gouda over Parallelstructuur A12

Extra Gouwekruising in vogelvlucht: Vogelvlucht Moordrechtboog

th

 

 

 

Parallelstructuur en aanpassing Gouwe viaduct ook gevolgen voor stad en wijk (foto wikipedia)