Nieuw Mobiliteitsplan

 

De gemeente Gouda zal een nieuw Mobiliteitsplan vaststellen. Hierin komt te staan hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025. Het gaat daarbij over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. Leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn daarbij als belangrijke thema’s geduid. Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij binnenkort een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat. Wordt vervolgd!