Nieuw beheerplan openbaar gebied, onderzoek populieren in de wijk

Nieuwe beheerplan gemeente Gouda: veel projecten en veel geld gemoeid met openbaar gebied. Specifiek over Plaswijck: “kwaliteit forse aantallen populieren ouder dan 40 jaar steeds minder, onderzoek hoe lang nog verantwoord te behouden.” Terecht punt.

Lees meer op  https://www.wijkteamplaswijck.nl/openbaar-gebied/