Maatschappelijke wijkvoorzieningen

 

 

 

 

 

 

Beste medebewoners,

Zoals bekend zal einde dit jaar, begin dit jaar het nieuwe wijkcentrum aan de Lekkenburg openen. Het wordt een modern wijkcentrum met allerhande voorzieningen en waar ook veel zorg- en welzijnsinstellingen zullen komen.  Daarnaast is er veel ruimte voor bewonersactiviteiten.

Een belangrijk onderdeel is de keuken en catering.  Deze komt op de begane grond, links voor.  Het biedt niet alleen een hapje en een drankje, men kan er ook rustig zitten, lezen en praten.

Wij zoeken medebewoners die in het nieuwe wijkcentrum willen meehelpen, meedoen én meekoken.  Interesse of ideeën? Bel met  06 239 56 999  of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar contact@bloemendaalplaswijck.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van de oude bibliotheek, benieuwd naar het nieuwe wijkcentrum … !?

De oude bibliotheek, naast winkelcentrum Bloemendaal, staat al een tijd leeg. Maar mei as. start de verbouwing en in januari 2020 opent het nieuwe wijkcentrum.

Bent u benieuwd hoe het nieuwe wijkcentrum er uit komt te zien? Welke voorzieningen er komen, hoe de nieuwe horeca wordt?

Op zaterdag 13 april is er van 14.00 tot 16.00 uur voor alle wijkbewoners een open dag.

Alle wijkbewoners kunnen dan komen kijken in de oude bibliotheek, nog vlak voor de verbouwing: u kunt de werktekeningen en plattegronden van de nieuwe indeling bekijken en kennismaken met de nieuwe gebruikers. En er zijn foto’s van de oude bibliotheek.

Er is voor alle bezoekers natuurlijk koffie en thee. En een hapje en een drankje, verzorgd door stichting Sasafit met Kaas & Couscous. Iedereen kan komen proeven.

Om 14.00 uur zal wethouder Corine Dijkstra de Open Dag starten. Zij zal dan onder andere een toelichting geven op de rol van het nieuwe wijkcentrum.

Er is ook een infostand voor een nieuwe collectieve wijkactie zonnepanelen en verduurzaming woningen, in samenwerking met de Energie Coöperatie Gouda en de WoonWijzerWinkel.

Veel zorginstellingen komen straks samen in dit pand. Dat biedt natuurlijk veel voordelen. Voor zowel de professionele partijen als voor de bezoekers. Wijkbewoners moeten makkelijk vragen kunnen stellen over zorg & welzijn in de wijk. U kunt kennismaken met de nieuwe gebruikers van het wijkcentrum zoals Kwadraad met onder andere de Formulierenbrigade, het Sociaal Team Jeugd & Volwassenen, de kinderbibliotheek en het uitleenpunt van de Bibliotheek Gouda, de GGD met het consultatiebureau en jeugdartsen, Gemiva-SVG, enz.

Er is óók alle ruimte voor bestaande en nieuwe bewonersactiviteiten. Kookclubs, het Speelcafe, enz., er is veel mogelijk in het nieuwe multifunctionele pand. Ook aanwezig zijn Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (en Bloemendaal), het Bewonersplatform Gouda Noord, Buurt Bestuurt, de Energie Coöperatie Gouda, VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda en Huttenbouwdorp Noorderhout.

Heeft u ideeën voor het nieuwe wijkcentrum? Wilt u een activiteit organiseren? Wilt u straks meehelpen? U kunt dat op de Open Dag natuurlijk kenbaar maken.

De open dag is informeel en de toegang is gratis. Het adres is Lekkenburg 1, de oude bibliotheek dus. En … voor alle bezoekers is er nog een aardige attentie.

Meer informatie volgt nog … maar houdt u de datum alvast vrij en kom gerust even kijken.

 

Beste mede wijkbewoners,

Er is weer goed nieuws over de voormalige bibliotheek naast winkelcentrum Bloemendaal. Zoals bekend zal dit een wijkcentrum worden voor Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord: Wijkcentrum Lekkenburg.

Deze maand vergadert de gemeenteraad over een aanvullend krediet, nodig om het pand zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld met dubbel glas. Hopelijk stemt de gemeenteraad hierover positief.

In het nieuwe wijkcentrum Lekkenburg komen zorg- en welzijnsinstellingen zoals het sociaal team, Kwadraad, GGD/ Centrum voor Jeugd en Gezin, en verder horeca, de (kinder)bibliotheek, Gemiva en een pinautomaat. Als zorg- en welzijnsinstellingen gaan samenwerken op één locatie zal er ook meer afstemming en samenwerking komen. Altijd goed natuurlijk.

Naast deze voorzieningen kunnen bewoners in het wijkcentrum gemakkelijk vragen stellen aan vrijwilligers en professionals op het gebied van zorg en welzijn. Het wijkcentrum moet verder een plaats zijn met (culturele) activiteiten voor alle bewoners van de wijk. Beetje jammer overigens dat het ons idee was, maar dat er voor ons (leefbaarheid, wijkactiviteiten, vervoerspuntgouda, zorgpuntgouda, energiecoöperatie, enz) waarschijnlijk toch geen plaats is. Maar dat is van later zorg. De uitdaging is om er een goed wijkcentrum van te maken.

Binnenkort starten we samen met Kwadraad een sponsoractie en de  fondsenwerving, voor enkele praktische zaken als keukeninventaris én voor zonnepanelen op het dak.

De gemeente: “Met deze werkwijze en planning kan de start van de verbouwing in april/mei plaatsvinden zodat het buurtservicecentrum uiterlijk 1 januari 2020 haar deuren kan openen. Wijkteam en direct omwonenden krijgen meer informatie over de verbouwing als de aanbesteding rond is.”

 

(Persbericht van de gemeente Gouda: 11 oktober 2017)

De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

Daarin is het realiseren van een Buurthuis van de Toekomst opgenomen. De gemeente wil stimuleren dat maatschappelijke gebouwen voor meerdere doelen gebruikt worden. Met als doel de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten te bevorderen. Wethouder Corine Dijkstra: “In Gouda Oost en West hebben we deze multifunctionele centra al, maar in Gouda Noord zochten we nog een geschikte locatie. Dit is een prachtige, centrale plek om er voor de wijkbewoners te zijn”.

Bevorderen afstemming en samenwerking
In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook actief, maar doen dit vanaf verschillende locaties in Gouda Noord. Het samenvoegen van hen op één locatie draagt in grote mate bij aan een goede afstemming en samenwerking.

Het gebouw is leeg komen staan sinds de komst van een centrale bibliotheek in de Chocoladefabriek op Klein Amerika in Gouda. Al een aantal jaren wordt het te koop of te huur aangeboden, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een passend plan of initiatief voor deze locatie. Kwadraad-Welzijn heeft zich recentelijk gemeld met het plan dit gebouw te gaan huren als een buurtservicecentrum. Naast het sociaal team van 0 tot 100+ is er nog plek voor meer organisaties. Naar die invulling wordt gekeken. Het college stemt in met het voorstel en gaat de gemeenteraad vragen om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen.

 

Toen drie jaar geleden de bibliotheek Bloemendaal-Plaswijck sloot, naast winkelcentrum Bloemendaal, hebben wij als bewonersorganisatie plannen bij de gemeente Gouda ingediend om van dit pand een maatschappelijk wijkcentrum te maken. Gelukkig heeft stichting Kwadraad deze plannen verder uitgewerkt. Daarbij zal het pand een functie krijgen dat past in de nieuwe plannen voor Buurthuizen 2.0.

Op dit moment is er nog steeds niet definitiefs. Waarschijnlijk medio maart zal het definitieve besluit worden genomen.

Samen met Kwadraad werken we als bewonersorgansiatie/wijkteam aan de plannen om te zorgen dat het pand een volwaardige, passende, spannende, zinvolle, leuke en maatschappelijke locatie wordt voor de wijk.

 

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda

Over enige tijd start een nieuwe vervoersdienst in Gouda voor maatwerkvervoer in, voor en van de wijk: VervoersPuntGouda! Het is een initiatief van een aantal vrijwilligersorganisaties die goed, goedkoop en gezellig vervoer voor Goudse bewoners van 65+ willen.

Het is gebleken dat hieraan veel behoefte bestaat bij bewoners. VervoersPuntGouda biedt korte ritten naar sociale activiteiten en afspraken. Bijvoorbeeld voor winkelen in de binnenstad, zwemmen, of bezoek aan de huisarts. Indien u ergens naar toe wilt in Gouda, ook al is het een kort ritje, dan kunt u uiterlijk een dag van te voren uw rit boeken bij de Telefooncentrale. De chauffeur zal u op het afgesproken tijdstip ophalen en weer thuisbrengen als u dat wenst. Ook komen er gezamenlijke uitstapjes naar activiteiten, op vaste dagen en tijden in de week. Samen-uit-samen-thuis staat voorop!

Betrokken bewoners die als vrijwilliger willen meehelpen zijn meer dan welkom! Het gaat om chauffeurs, begeleiders en planners en vrijwilligers voor de telefooncentrale.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06 239 56 999 of de Telefooncentrale 06 514 33 031. Voor belangstellenden (reizigers, vrijwilligers) uit Korte Akkeren is er een informatiebijeenkomst bij Sportclub ONA op donderdag 25 juni 2015, aanvang om 20.00 uur, duur tot ca. 21.30 uur. Het adres is Gerard Leeustraat 2, 2802 RZ te Gouda.

Voor belangstellenden uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord is er een informatiebijeenkomst in De Prinsenhof op maandag 29 juni 2015, aanvang om 20.00 uur, duur tot ca. 21.30 uur. Het adres is De Prinsenhof, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS te Gouda.

Zie voor meer informatie  http://www.bloemendaalplaswijck.nl , ook voor de bewonersenquête.

 

Bibliotheek Gouda opent Uitleenpunt Bloemendaal-Plaswijck

Op 15 december is netwerk van de Bibliotheek Gouda uitgebreid met een nieuw Uitleenpunt. Daarmee bestaat het netwerk uit 4 Kinderbibliotheken verspreid over de stad, twee Uitleenpunten, de Digitale Bibliotheek en de Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek.

Volwassen leden zijn vanaf 15 december van harte welkom aan de Lekkenburg 2, vlakbij het winkelcentrum Bloemendaal. Dat is bij de flat Lekkenborch en het Gezondheidscentrum.

Het Uitleenpunt zal 5 dagen per week geopend zijn; van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 19:00 uur.

DSCN4470 DSCN4472Uitleenpunt Bloemendaal-Plaswijck officieel geopend

In het Uitleenpunt Bloemendaal-Plaswijck zal een actuele en gevarieerde collectie beschikbaar zijn van ca. 2000 romans. Alle andere materialen uit de collectie van de Bibliotheek Gouda, zoals jeugdboeken, non-fictie en films, kunnen na reservering in principe binnen 48 uur in het Uitleenpunt worden opgehaald. In het Uitleenpunt zijn duidelijk gemarkeerde kasten voor teruggebrachte en gereserveerde materialen. Materialen die in een Uitleenpunt zijn geleend, kunnen ook bij de Stadsbibliotheek, bij het andere Uitleenpunt of bij een van de Kinderbibliotheken worden ingeleverd, en vice versa. Het inleveren en uitlenen gaat via zelfservice, op vergelijkbare manier als in de Kinderbibliotheken en Stadsbibliotheek.

Alhoewel het Uitleenpunt uiteindelijk onbemensd zal gaan draaien, zijn er in de eerste periode medewerkers van de Bibliotheek aanwezig om leden welkom te heten en daar waar nodig te assisteren. Daarnaast is het Uitleenpunt uitgerust met een telefoonverbinding waarmee direct contact met de Stadsbibliotheek kan worden gezocht.

Het Uitleenpunt is een nieuwe naam voor een voorziening die al sinds 2011 bestaat in de wijk Goverwelle, maar die tot dusver aangeduid werd als de ‘Plug-In Bibliotheek’. Deze term bleek echter niet altijd even duidelijk en de opening van het Uitleenpunt Bloemendaal-Plaswijck is een goede gelegenheid om deze naamsverandering door te voeren.

Zie ook http://www.bibliotheekgouda.nl/openingstijden/detail.199334.html

 

 

Fietswerkplaats tijdens vakantie gesloten

De Fietswerkplaats voor bewoners van Bloemendaal en Plaswijck in wijkcentrum De Buurtstee is tijdens de vakantieperiode gesloten. Na de vakantie zijn wij weer elke zaterdag bewoners graag van dienst.

Waarschijnlijk is er dan ook een extra wijkvoorziening bij …. (!). Via website, facebook, twitter en nieuwsmail houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Het is afgelopen maanden zeer druk geweest. Mochten medebewoners geïnteresseerd zijn om mee te helpen, zeer welkom!

 

Fietswerkplaats open vanaf 1 november as.

Geslaagde benefietavond 17 december 2014 voor Kinderboerderij

Tijdens de benefietactie op 17 december maar liefst € 1.160 ingezameld voor de Kinderboerderij Goudse Hofstedendagen! Een prachtige opbrengst, waar ieder ontzettend blij mee zijn. Dit bedrag zal mede te goed komen aan de nieuwe keuken en verkoopruimte. De cheque werd overhandigd door Anita en Astrid, beide bewoners van de Hoevenbuurt en organisatoren van de actie. Beheerder Sandra en voorzitter Hans Hoeven namen de cheque in ontvangst. De opbrengst werd mogelijk gemaakt door onder andere een gratis optreden van de Hoevenband, het gratis ter beschikking stellen van de De Rotonde door Gemiva, gratis hapjes en drankjes aangeboden door de winkeliers van het winkelcentrum (verkoop ook voor goede doel dus), verkoop van schilderijen gemaakt door en aangeboden door Nel van Wijngaarden en Juliet Kusters, bewonersvereniging TwaalfHoeven, de veiling van fietsen door de Fietswerkplaats met gift van Wijkteam Plaswijck (totaal € 300), Conpris voor de flyers, natuurlijk Dirk als gastheer, enz., enz.. De Fietswerkplaats Bloemendaal-Plaswijck had de aangeboden fietsen (waarvoor nogmaals hartelijk dank) nl. twee kinderfietsjes, twee damesfietsen en een jongensfiets gratis opgeknapt.

Wat je met weinig middelen voor elkaar kunt krijgen! Dank aan alle sponsoren en alle bezoekers, en niet te vergeten … het was vooral ook een leuke avond.

10635774_477392472398895_7506641742256883153_n 10857979_477392435732232_5176598065776379614_n Anita, Astrid en Dirk, veel dank! DSCN4453 DSCN4455

 

Opening Fietswerkplaats zaterdag 1 november 2014 om 10.30 uur

Zaterdag 1 november start Wijkteam Plaswijck met een fietswerkplaats in wijkcentrum De Buurtstee, naast winkelcentrum Bloemendaal. Bewoners van Plaswijck (2804) en Bloemendaal (2803) kunnen terecht voor eenvoudige reparaties, zoals van verlichting en banden, en voor grotere reparaties. Er zijn (zeer) deskundige vrijwilligers en er is ondersteuning van een fietsenzaak uit Gouda. Omdat er geen winstoogmerk is, kunnen de prijzen relatief laag blijven.

Officiële opening door wethouder Niezen zaterdag 1 november om 10.30 uur

Wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda zal de Fietswerkplaats as. zaterdag 1 november om 10.30 uur officieel openen. Zij zal haar eigen fiets dan als eerste laten repareren.

Waar en wanneer

De reparatie werkplaats is bereikbaar via de zij-ingang van wijkcentrum de Buurtstee aan de Gildenburg, bij de bushalte, naast winkelcentrum Bloemendaal (zie de foto). Het is een pilot voor een paar maanden, de fietswerkplaats zal kleinschalig beginnen. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00, voorlopig alleen op de zaterdag.

Meer maatschappelijke wijkvoorzieningen

Stichting Wijkteam Plaswijck zal de komende tijd meer maatschappelijke wijkvoorzieningen opstarten. Er zijn plannen voor een reparatiewerkplaats voor kapotte spullen (‘repaircafe’) en voor nieuwe wijkvoorzieningen op het gebied van energiebesparing, zorg en welzijn en een buurtbus.

Meedoen en meehelpen …

Bewoners die willen meedoen en meehelpen met deze en andere nieuwe maatschappelijke wijkvoorzieningen, op welke manier dan ook, neem gerust contact op!

Leefbaarheid wijkbewoners

Wij hopen met deze Fietswerkplaats de leefbaarheid in de wijk voor alle wijkbewoners te verbeteren.

 

Buurtstee Fietswerkplaats wijkteam plaswijck 2

 

 

 

 

 

 

Gildenburg 1 2804 VJ Gouda

Telefoon beheerder Kwadraat: 088 900400

Website: https://www.kwadraad.nl/

 

Wijkcentrum de Buurtstee s

 

 

 

 

 

 

Informatie en openingstijden Kinderbibliotheek Bloemendaal-Plaswijck

http://www.bibliotheekgouda.nl/

 

Borden bij Kinderbibliotheken (september 2014)]

Perbericht Bibliotheek Gouda: “Voor kinderen in Gouda zijn er vier speciale Kinderbibliotheken, verspreid over de stad. Twee daarvan, de Kinderbibliotheken Bloemendaal-Plaswijck en Brede School de Biep, zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar voorzien van belettering. De Bibliotheek Gouda hoopt dat deze vergroting van de zichtbaarheid bijdraagt aan nog meer bekendheid van en bezoekers voor deze Kinderbibliotheken.

Bijdrage Stichting wijkteam Plaswijck

De nieuwe belettering van de Kinderbibliotheek Bloemendaal-Plaswijck (gevestigd in de Plaswijckschool) is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Wijkteam Plaswijck. Dankzij hun bijdrage zijn niet alleen de ramen en deuren voorzien van logo en openingstijden, maar werd ook een bord met het bibliotheeklogo aan de buitenzijde van de school geplaatst. Het Wijkteam Plaswijck wil met deze bijdrage het belang van een Bibliotheek voor kinderen in de buurt benadrukken.

Voor alle kinderen uit de wijk

De Kinderbibliotheken zijn – op één na – gevestigd in basisscholen. Dit betekent niet dat deze Kinderbibliotheken specifiek bedoeld zijn voor de kinderen van de betreffende school. Alle kinderen uit Gouda zijn van harte welkom in elke Kinderbibliotheek én natuurlijk in de Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek.

Promotie in Bloemendaal en Plaswijck

De Kinderbibliotheek Bloemendaal-Plaswijck is open sinds 26 februari 2014. Om kinderen en ouders attent te maken op het bestaan van deze Kinderbibliotheek in hun buurt, zal er in deze twee wijken extra promotie gaan plaatsvinden.”

DSCN4186

DSCN4182DSCN4191

 

 

 

 

 

 

Opening Kinderbibliotheek (Februari 2014)

De ‘grote’ bibliotheek is dicht maar gelukkig is er een Kinderbibliotheek gekomen. Het is natuurlijk belangrijk dat er zo’n voorziening is in en voor de wijk. De officiële opening is vanmiddag (26 februari 2014) verricht door wethouder Marion Suijker, samen met kinderen uit de wijk. Er werd een kunstwerk onthuld, mogelijk gemaakt door de Brede School Gouda én door kinderen zelf. Ook Nan van Schendel, van de Bibliotheek, was zeer blij met de nieuwe locatie en benadrukte het belang van lezen, juist door kinderen. Johan Moen, directeur van de Plaswijckschool waar de Kinderbibliotheek nu is gevestigd, had een welkomstcadeau voor de medewerkers van de Kinderbibliotheek.

stichtingwijkteamplaswijck kinderbibliotheek 1stichtingwijkteamplaswijck kinderbibliotheek 3

 

 

 

 

stichtingwijkteamplaswijck kinderbibliotheek 4

 

 

 

 

 

Open dag Rotonde en opening buurtbibliotheek (12 juni 2014)

 

Rotonde Zuidhoef

Open middag op donderdag 12 juni

Activiteitencentrum De Rotonde aan de Zuidhoef 138 in Gouda houdt op donderdag 12 juni van 13.00 uur tot 15.30 uur een open middag.

Tijdens de open middag kunnen familie en belangstellenden kennis maken met de activiteiten van de cliënten in De Rotonde. Cliënten zijn aan het werk en bezoekers kunnen producten kopen die cliënten maken. Het activiteitencentrum wil zich hiernaast in de toekomst ontwikkelen tot een centraal ontmoetingspunt voor wijkbewoners. Naast de diverse vormen van dagbesteding voor mensen met een beperking biedt het gebouw mogelijkheden voor ontmoeting tussen wijkbewoners. Zo worden er inmiddels cursussen in het activiteitencentrum gegeven. Een nieuw initiatief is de straatbibliotheek.

 

Officiële opening buurtbibliotheek om 14.30 uur

Op de open middag van 12 juni vindt om 14.30 uur ook de officiële opening van de straatbibliotheek plaats.

 

Buurtbibliotheek van en voor de buurt: iedere dinsdag en vrijdagmiddag

Omwonenden kunnen iedere dinsdag en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur in De Rotonde een boek komen lenen in ruil voor het inleveren van een ander boek. Tijdens de openingstijden van de straatbibliotheek is er dan tevens koffie en thee. Er zijn zo’n 500 boeken!

Bewoners die boeken overhebben kunnen deze uiteraard naar de Rotonde brengen.

 

Wat is en doet de Rotonde?

Het activiteitencentrum De Rotonde van de Gemiva-SVG Groep is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. De Rotonde richt zich óók op de wijk en buurt met allerlei activiteiten en cursussen.

 

Rotonde straatbibliotheek 1

Weer een mooie aanwinst voor de wijk! Op de foto locatiehoofd Wilmy Kersten van de Rotonde voor de nieuwe bibliotheek  (foto’s stichting wijkteam plaswijck).

 

Link: Gemiva De Rotonde

 

Bericht van de gemeente Gouda  (12 12 2013)

Wat is een Makelpunt?Makelen = vraag en aanbod bij elkaar brengen. In dit geval brengt het Makelpunt bewoners en organisaties die ruimte zoeken voor maatschappelijke activiteiten in contact met bedrijven en organisaties die ruimte aanbieden.

Hoe werkt het? Iedereen die ruimte heeft, kan zich gratis aanmelden bij www.makelpunt-gouda.nl. Ruimtezoekers kunnen rechtstreeks op de site het actuele aanbod bekijken. Staat de geschikte ruimte er niet bij, dan kan een zoekprofiel worden aangemaakt. De zoeker krijgt dan bericht als er nieuw passend aanbod beschikbaar is. Huurders en verhuurders maken onderling afspraken over de huur van de ruimte.

Voor wie is het? Voor bewoners en organisaties die ruimte zoeken in Gouda. Bijvoorbeeld om te vergaderen, als kantoor, schildersatelier, danszaal, sporthal of zanglokaal. Voor eenmalig gebruik of om langere tijd te huren. Voor organisaties en bedrijven die beschikken over ruimten, locaties of accommodaties die soms niet volledig benut worden of leeg staan.

Waarom een Makelpunt? Het digitaal Makelpunt speelt in op de vraag vanuit de samenleving naar accommodaties voor diverse maatschappelijke activiteiten en benut tegelijkertijd de beschikbare locaties beter. Zo krijgen we een hogere bezettingsgraad van panden en leveren de nieuwe activiteiten een bijdrage aan de leefbaarheid in de stad. Deze gratis faciliteit is zeer welkom in Gouda.

Meer weten? Kijk op http://www.makelpunt-gouda.nl  voor meer informatie. Of neem contact op met de gemeente Gouda: makelpunt@gouda.nl of tel. 0182-588400.

 

makelpunt gouda gouda_skyline

 

Maandelijks rijbewijskeuringen in De Buurtstee

Maandelijks, op de tweede donderdag van de maand, kunnen mensen gekeurd worden voor hun rijbewijs in De Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda, wijk Plaswijck.

Dit geldt voor ieder soort rijbewijs: motor, auto, vrachtwagen en bus.

En het geldt ook voor ieder soort keuring: medisch onder de 75 jaar, seniorenkeuring of groot rijbewijskeuring.

Tarieven 30, 30 en 52,50 Euro.

Aanmelding voor de keuring kan via 06-40683173.