Leefomgeving/samenleven

 

Gouwe Dialoog op 22 november 2019

De stichting Gouwe Dialoog organiseert een stadsbrede bijeenkomst met gastspreker de heer van Roekel. De toegang is gratis en aanmelden kan via  gouwedialoog@outlook.com. Meer informatie is te lezen in de brochure:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Koningsdag 2019 in de wijk

 

Beste wijkbewoners,

As. zaterdag 27 april 2019 is het Koningsdag en ook dit jaar zijn er in de wijk feestelijke vrij-, kleedjes- en vrijmarkten. Iedereen is welkom om te kijken, kopen én verkopen, mee te doen met de spelletjes en natuurlijk wat te eten en drinken.

Van 9.00 uur tot 14.00 uur is er de vrijmarkt op het parkeerterrein Gildenburg naast het winkelcentrum. Opbouw is mogelijk vanaf 8.00 uur, aanmelden hoeft niet! Dit jaar is er de Goudse popschool, slijm maken, kinderspelletjes, een ritje op de pony van de Ruiterclub, ijsjes van Verhage en NIEUW dit jaar een grote loterij met 166 prijzen en een geweldige hoofdprijs, beschikbaar gesteld door alle sponsors.

Bij Buurtvereniging het Ankerlicht zijn er in en om het gebouw verschillende activiteiten met traditioneel ook het springkussen. De start daar is om 11 uur. Dit jaar zijn er geen koningsdagactiviteiten in de hoeven.

Wij hopen iedereen te zien en natuurlijk dat het weer meewerkt … duimen maar !

 

 

 

 

 

 

 


Koningsdag in de wijk

Graag informeren wij u over Koningsdag, op vrijdag 27 april as.: er zijn op drie locaties in onze wijk activiteiten en festiviteiten!

Kleedjesmarkt bij Winkelcentrum Bloemendaal

Bij winkelcentrum Bloemendaal is er op het terrein bij de Gildenburg weer een feestelijke en grote kleedjesmarkt. Dit jaar zijn er bovendien extra kinderactiviteiten zoals ponyrijden en enkele muziekoptredens.

Voor kinderen die een kleedje willen: dit jaar is er geen reservering mogelijk dus wees er ’s ochtends snel bij!

De vrijmarkt is voor iedereen natuurlijk vrij toegankelijk.

Voor meer informatie, zie de facebook pagina koningsdagbloemendaalplaswijck.

Drie festiviteiten in de wijk !

Er zijn ook kleedjesmarkten en activiteiten bij wijkcentrum het Ankerlicht in de Wervenbuurt en in de Hoevenbuurt.

Wij nodigen wijkbewoners, jong en oud, om mee te doen of te komen kijken bij de vrijmarkten en kleedjesmarkten in de eigen wijk.

En duimen voor mooi weer!

 


Buurtactiviteit voor bewoners Hoefs zaterdag 7 april

Voor alle bewoners van Noordhoef, Westhoef, Zuidhoef en Oosthoef in de wijk Plaswijck is er zaterdag 7 april in de Rotonde een leuke, gezellige ontmoetingsdag met poffertjes, activiteiten én informatie over allerhande wijkzaken. Een initiatief van Mozaïek Wonen, het Sociaal Team Noord, Gemiva / de Rotonde en bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck én veel bewoners uit de Hoefs zelf ! Gratis toegang, iedereen welkom!  Zie de flyer die deze dagen bij iedereen bezorgd wordt.

 

 

 

 

 


Uitnodiging voor Gouwe Dialoog op vrijdag 10 november 2017 in De Meander  (oktober 2017)

 

“De wereld in de wijken, kleurrijk eten met elkaar”

 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de ‘Gouwe Dialoog’ in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Dit initiatief van betrokken Gouwenaren, met ondersteuning van burgemeester Schoenmaker, zal voor de eerste keer plaatsvinden in onze wijk.

Gouwe Dialoog

De initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog willen bijdragen aan meer begrip en betere sociale contacten tussen mensen onderling, door wijkbijeenkomsten te organiseren waar mensen in een informele sfeer met elkaar kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijdag 10 november vanaf 18.00 uur in De Meander

Op vrijdagavond 10 november zal de eerste Gouwe Dialoog in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur in De Meander, hoek Calslaan en Groen van Prinsterersingel.

Programma

Om 18.30 uur krijgt u een korte introductie van de gastspreker de heer Leen de Jong over ‘wereldculturen in onze wijk’.

Daarna gaan we gezamenlijk eten: u kunt proeven én leren van onbekende gerechten van de Surinaamse, Angolese, Oezbekistaanse en Marokkaanse keuken. Deelname hieraan is gratis.

Tijdens het eten kunt u met uw tafelgenoten discussiëren over samen-leven in uw eigen wijk en wat uw ideeën hierbij zijn. Ook zijn er enkele stellingen.

Na de pauze is er een samenvatting door Leen de Jong en bespreken we samen de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst eindigt ca. 21.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl. Gezien het karakter van deze avond en de capaciteit van de keuken is de deelname aan deze Gouwe Dialoog beperkt tot maximaal 100 personen.

Meehelpen met koken

En wilt u meehelpen met koken … !? U kunt dan meehelpen vanaf 16.00 uur. Voor meer informatie hierover en/of u aanmelden om te helpen meekoken, stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl.

Meer informatie

Meer willen weten? U kunt met de initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com of bellen met de heer Jan van Ingen via 06-2412 1996.

Vervoer van deur tot deur

U kunt speciaal voor deze avond gebruik maken van vervoer heen en na afloop terug, van deur tot deur, tegen een gereduceerd tarief van € 4. Reserveren voor vervoer bij VervoersPuntGouda is mogelijk via info@wijkteamplaswijck.nl.

 

Wij hopen op een goede opkomst en een positieve dialoog. Er is genoeg te bespreken in onze wereld en onze eigen wijk.

Met vriendelijke groet,

Regiewerkgroep Gouwe Dialoog

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 

==============================================================

Scholierenactie in de Hoefs 26 en 27 juni !  (juni 2017)

Heeft u als bewoner van de Hoefs een leuk idee? Zoekt u hulp hierbij? Maandag 26 en dinsdag 27 juni helpen scholieren in de Hoefs! Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en Mozaïek Wonen starten samen met SamenVoorGoud en de Goudse Scholen-gemeenschap Leo Vromen een actie in de Hoefs.

Maandag 26 juni en dinsdag 27 juni as. komen scholieren van de GSG in het kader van een maatschappelijk project speciaal naar de Hoefs om bewoners te helpen, onder andere:

  • Ze kunnen helpen bij het schoonmaken, bijvoorbeeld van het portiek.
  •  Zwerfvuil in de buurt opruimen.
  •  Boodschappen voor bewoners doen.
  •  Klusjes in huis én tuin én balkon of schoonmaken in huis.

De scholieren komen –gratis- helpen in de Hoefs van 10.30 uur tot 15.00 uur. Hebt u als bewoner van de Hoefs een idee of verzoek!? Doe het strookje in de ideeënbus van Mozaïek Wonen, Oosthoef 74, of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of contact@bloemendaalplaswijck.nl. Er zijn al verschillende aanmeldingen!

Flyer Hoefs hulp in de wijk 26 en 27 juni PV2

Kerstactiviteit in de Hoefs   (december 2016)

Woensdagmiddag 21 december van 16 tot 18 uur gaan  we een leuke kerstactie organiseren voor alle bewoners uit de Hoefs, jong en oud. We gaan in de Hoefs een tent met sfeerverlichting opzetten en zorgen voor een hapje en een drankje, ook voor de kinderen. kerstactie-hoefs-3

Met gratis speelgoed, spelletjes, boeken en kleding voor kinderen uit de Hoefs. Veel spullen zijn al geschonken door de Stichting KinderKringloop.

De tent komt op de hoek Plaswijckweg-Rietzoom-Oosthoef.

Er is ook informatie over komende (leuke én goedkope) uitstapjes voor kinderen en gezinnen uit de Hoefs, een knutselhoek, info over opvoeding en jeugdhulp, over zorg & welzijn in de wijk, over een nieuwe whatsapp groep voor de veiligheid in Noordhoef, Oosthoef, Zuidhoef en Westhoef, enz. , enz..

Met vriendelijke groet,
Sociaal Team Noord , CJG / Sociaal Team Jeugd, Mozaïek Wonen, Huttenbouwdorp Noorderhout, Bewonersorganisatie Plaswijck

De eerste spullen om uit te delen zijn al opgehaald ….

kerstactie-hoefskerstactie-hoefs-2

==============================================================

Koningsdag Bloemendaal Plaswijck!

(12 maart 2016)]

Beste medebewoners, een aantal enthousiaste wijkbewoners wil voor de hele wijk een vrijmarkt op Koningsdag gaan organiseren bij het winkelcentrum Bloemendaal. Het komt op het parkeerterrein Gildenburg, bij Verhage Gouda-Bloemendaal . Voor alvast reserveren van een plaats of om mee te helpen, stuur een bericht naar het mailadres op onderstaande flyer. Meer info volgt uiteraard!!

IMG-20160227-WA0000

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================

Verbeteren leefbaarheid in bepaalde buurten

In Plaswijck is het in het algemeen goed wonen, echter in sommige buurten is het op onderdelen (veel) minder. De indruk is dat met name in de delen met huurwoningen de sociale samenhang en de betrokkenheid het geringst is.

De situatie bestaat vaak al jaren. Aan die buurten zal meer aandacht, tijd, geld en programma’s worden besteed. Samen met de bewoners en de huurderscommissies van Mozaïek Wonen willen de wijkpartners gaan kijken hoe het leefklimaat is te verbeteren.

Dit thema vraagt eveneens om een lange termijn aanpak. Het doel is dat bewoners zich prettiger en veiliger voelen in hun straat en buurt. Het gaat onder andere om een zo goed mogelijk onderhouden openbaar gebied, goed onderhouden groenvoorzieningen en voldoende activiteiten en voorzieningen waarbij bewoners elkaar beter kennen en waarderen.

De aanpak is onder andere gebaseerd op de Leefbaarheidsmonitor. Het blijkt dan vooral te gaan om de buurten:

  • Burgen en Lustenbuurt,
  • de Hoefs en
  • de Zomen.

De rol van Wijkteam is 1) in de eerste plaats om deze buurten op de agenda te zetten en te zorgen voor voldoende aandacht, geld en energie van de wijkpartners. In 2) de tweede plaats de bewonerscommissies te ondersteunen. En 3) in de derde plaats om bewonersinitiatieven en wijkevenementen te ondersteunen. Er worden dan ook veel bewonersbijeenkomsten in deze buurten georganiseerd.

Het Wijkteam merkt dat bewoners heel goed weten wat er goed is aan hun buurt, maar ook wat er verbeterd kan worden. Die ideeën, activiteiten en programma’s ondersteunen we waar mogelijk. Veel initiatieven en projecten worden door het wijkteam zelf opgezet. Er wordt een belangrijk deel van het wijkbudget van het Wijkteam aan deze buurten besteed.

 

Bewonersenquête wijkteam plaswijck:

Uitkomst bewonersenquête 2012 door wijkteam over Plaswijck (Bloemendaal Oost)

Stadsmonitor van de gemeente gouda:

Rapport Stadsmonitor 2012

 

Leefbaarheidsmonitor 2010

Van de Rijksoverheid ontvingen wij het volgende persbericht  (11 07 2013):

“De nieuwe Leefbaarometer is afgelopen week gelanceerd. Deze tweejaarlijkse barometer geeft een beeld van de leefbaarheid in heel Nederland, per gemeente, wijk, buurt en per cluster van woningen. Gouda scoort, net als twee jaar geleden, grotendeels positief. Vooral de publieke ruimte en het voorzieningenniveau hebben sinds de start van de barometer in 2006 een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

De Leefbaarometer berekent de leefbaarheid op basis van een aantal objectieve maatstaven zoals woningvoorraad, bevolkings-samenstelling, voorzieningen en publieke ruimtes. Daarnaast wordt er gekeken naar de veiligheid en sociale samenhang in een gebied. De resultaten worden getoond in leefbaarheidskaarten.”

Wijkteam Plaswijck heeft de uitkomsten van de Leefbarometer voor geheel Gouda en voor onze wijk uitgelicht.

Samengevat, hoe meer (donker)groen in een buurt, hoe hoger de leefbaarheidsscore.

Te zien is dat er in onze wijk blijvende inzet op de leefbaarheid nodig is, vergeleken met Gouda geheel.

En zie de verschillen in deze wijk, dat wil zeggen er zijn buurten met zeer hoge scores maar ook buurten met lage scores.

Leefbarometer Gouda

Leefbarometer Gouda 3

(Leefbaarheidsmonitor 2010 van de wijk Plaswijck / Bloemendaal Oost: hoe donkerder groen hoe beter de leefbaarheid. Geel is een matige leefbaarheidsscore. Wit is onbekend of bijvoorbeeld gebouwen als scholen of parken):

 Leefbarometer 2010 Plaswijck