Buurtwacht

Start BIT  (juli 2019)

 

De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor de veiligheid van de wijk. Aanleiding waren de autobranden in de wijk. Door het ’s avonds en ’s nachts waakzaam te zijn op straat hebben zij de politie ondersteund met extra ogen en oren. Het extra toezicht door politie, stadstoezicht en burgers in de avonden en nachten heeft in ieder geval geleid tot veel minder inbraken.

Op dit moment is het rustiger in de wijk, maar de wijkwachten en bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck hebben besloten een vaste structuur op te zetten. Veel wijkwachten in Plaswijck en Bloemendaal zullen daarom actief blijven als Buurt Interventie Team. Er komt regelmatig overleg met gemeente en politie over de veiligheid in de wijk. Ook kan er snel actie komen als er weer meer actieve inzet van burgers ’s avonds en ’s nachts is vereist. Dat kan dan ook in in specifieke buurten en op specifieke tijden.”

Het BIT zal zich met name gaan richten op de wijken Plaswijck (2804) en Bloemendaal (2803).

Meer informatie komt binnenkort beschikbaar op een aparte menu.

Betrokken bewoners kunnen zich blijven aanmelden als wijkwacht van het Buurt Interventie Team. Dat kan met een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl

 


Organisatie en burgemeester wijkwacht (mei 2019)

Sinds de start vorig weekend zijn er al veel rondes gelopen en gefietst. Wij zijn deze burgers zeer dankbaar voor hun moed en inzet. Het betekent immers extra ogen en oren in de wijk én voor de politie.

Afgelopen woensdag was er een tweede bijeenkomst met de (nieuwe) buurtwachten. De ervaringen van de buurtwachten zijn onder andere dat er veel jongeren op straat zijn ’s nachts. De ondersteuning van de politie is goed.

Aanwezig was ook de wijkpolitie, de gemeente Gouda én burgemeester Salet. Wij hebben het allemaal zeer gewaardeerd dat de burgemeester langs is gekomen om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Zij vertelde ook hoe de gemeente, politie en het OM opereren om deze autobranden tegen te gaan. De gemeente Gouda zal hesjes en zaklantaarns beschikbaar stellen voor de buurtwachten.

Er wordt nu druk gewerkt aan de verdere organisatie en het rooster van de wijkwacht, zodat alle buurten in de wijk zo veel mogelijk worden gedekt. Er zijn nu in 2804 (Plaswijck) en ook in delen van 2803 (Bloemendaal) nu in totaal ca. vijftig buurtwachten actief. Ook meedoen, meehelpen? Graag uw reactie naar info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

 

 

 

 


Veel nieuwe aanmeldingen voor buurtwacht in Plaswijck (mei 2019)

Dank aan alle bijna dertig nieuwe aanmelders voor de wijkwacht. Er waren al ruim twintig buurtwachten in een bepaalde buurt in Plaswijck actief en ook BuurtBestuurt/wijkteam leden gaan de politie helpen. Dus gelukkig veel extra ogen en oren voor de politie nu in de hele wijk, in de avond en in de nacht.

Zaterdagavond is de eerste bijeenkomst geweest, er zijn ervaringen gedeeld met elkaar en praktische vervolgstappen besproken. Met ingang van dit weekend houden burgers ’s avonds en ’s nachts de wacht.

Deze week komt er ook een vervolgsessie met de wijkagent. Ieder die ook wil meehelpen met de wijkwacht moet dit centraal aanmelden via info@wijkteamplaswijck of 0623956999. Dan weet de politie wie waar loopt. Bij voorkeur met z’n tweeën en bij verdachte situaties eerst de politie waarschuwen en dan pas zelf eventueel actie ondernemen.

De autobrandstichtingen zijn dichtbij, ook in onze wijk, nogmaals dus het verzoek van de politie om verdachte of ongewone situaties, personen, gedragingen én zaken als een sterke benzinelucht te melden bij de politie.

 


Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht (mei 2019)

 

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

 

 


Buurtwacht Watergrassen (november 2016)

In de Watergrassen in de wijk Plaswijck is sinds enkele tijd een buurtwacht actief. Bewoners gaan als vrijwilliger vooral ’s nachts surveilleren. Elke nacht surveilleren teams van twee personen, waarbij ieder team één tot twee uur gaat lopen of fietsen. De opdracht voor de surveillerende teams luidt: zien zonder gezien te worden en bij onraad meteen melden aan de wijkagenten of 112. Dus absoluut geen confrontaties aangaan, maar uitsluitend waarnemen en melden. Aanleiding waren de (pogingen tot) inbraken en diestallen, in vooral auto’s en woningen. De ervaring leerde dat extra toezicht zorgde voor minder inbraken en diefstallen. De Buurtwacht werkt nauw samen met politie en wijkagenten.

 

Opzetten buurtwacht

Een buurtwacht kent verschillende aspecten, zoals een goede organisatie en goede afspraken met de politie en wijkagenten. Bewoners die interesse hebben of de noodzaak voelen om een buurtwacht op te zetten kunnen vertrouwelijk contact opnemen met ons en de wijkagent.

 

“Een buurtwacht belandt al snel in een schemergebied” (september 2016)

Artikel Trouw: “In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten patrouilleren vrijwillige buurtwachten ’s avonds door de straten, over de pleinen en door de parken. Het fenomeen buurtpreventie, ofwel buurt- of burgerwacht, neemt de laatste vijf jaar toe.”