Buurtwacht

 

Buurtwacht Watergrassen (november 2016)

In de Watergrassen in de wijk Plaswijck is sinds enkele tijd een buurtwacht actief. Bewoners gaan als vrijwilliger vooral ’s nachts surveilleren. Elke nacht surveilleren teams van twee personen, waarbij ieder team één tot twee uur gaat lopen of fietsen. De opdracht voor de surveillerende teams luidt: zien zonder gezien te worden en bij onraad meteen melden aan de wijkagenten of 112. Dus absoluut geen confrontaties aangaan, maar uitsluitend waarnemen en melden. Aanleiding waren de (pogingen tot) inbraken en diestallen, in vooral auto’s en woningen. De ervaring leerde dat extra toezicht zorgde voor minder inbraken en diefstallen. De Buurtwacht werkt nauw samen met politie en wijkagenten.

 

Opzetten buurtwacht

Een buurtwacht kent verschillende aspecten, zoals een goede organisatie en goede afspraken met de politie en wijkagenten. Bewoners die interesse hebben of de noodzaak voelen om een buurtwacht op te zetten kunnen vertrouwelijk contact opnemen met ons en de wijkagent.

 

“Een buurtwacht belandt al snel in een schemergebied” (september 2016)

Artikel Trouw: “In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten patrouilleren vrijwillige buurtwachten ’s avonds door de straten, over de pleinen en door de parken. Het fenomeen buurtpreventie, ofwel buurt- of burgerwacht, neemt de laatste vijf jaar toe.”