Leefbaarheid en veiligheid

 

Plaswijck (postcode 2804) is een mooie wijk waar het in het algemeen goed wonen is. Dat neemt niet weg dat de wijk destijds is benoemd als één van de vijf aandachtswijken wat betreft veiligheid. Inmiddels gaat het beter, maar het thema ‘veiligheid’ blijft een speerpunt van bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, waarbij wij blijven (mee)werken aan veiligheidsprojecten in de wijk. Veiligheid blijft voor wijkbewoners prioriteit nummer één, zo blijkt  uit alle reacties.

 


Actie voorkom fietsdiefstallen en heling  (november 2019)

De politie wil graag aandacht besteden aan fietsendiefstallen rondom winkelcentrum Bloemendaal. Belangrijk daarbij is vooral aandacht voor heling.

Op de volgende website’s vindt u specifieke tips en informatie over het voorkomen van fietsdiefstallen, onder andere over de STOPhelingapp:     https://centrumfietsdiefstal.nl/ en https://www.stopheling.nl/

De politie adviseert verder om fietsen goed vast te zetten, desnoods met twee sloten. Naast gelegenheidsdieven zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief. Vaak laden deze bendes fietsen met dichte sloten in een busje en breken de sloten pas later open.

De politie onderneemt zelf uiteraard ook actie. Bij de aanpak van fietsdiefstal is de lokfiets inmiddels niet meer weg te denken. Door het enorme succes van de aanpak zet de politie nog steeds regelmatig lokfietsen in om fietsdieven een halt toe te roepen.

Deze wijkactie wordt verzorgd door twee studenten van de politie academie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Start BIT  (juli 2019)

De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor de veiligheid van de wijk. Aanleiding waren de autobranden in de wijk. Door het ’s avonds en ’s nachts waakzaam te zijn op straat hebben zij de politie ondersteund met extra ogen en oren. Het extra toezicht door politie, stadstoezicht en burgers in de avonden en nachten heeft in ieder geval geleid tot veel minder inbraken.

Op dit moment is het rustiger in de wijk, maar de wijkwachten en bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck hebben besloten een vaste structuur op te zetten. Veel wijkwachten in Plaswijck en Bloemendaal zullen daarom actief blijven als Buurt Interventie Team. Er komt regelmatig overleg met gemeente en politie over de veiligheid in de wijk. Ook kan er snel actie komen als er weer meer actieve inzet van burgers ’s avonds en ’s nachts is vereist. Dat kan dan ook in in specifieke buurten en op specifieke tijden.”

Het BIT zal zich met name gaan richten op de wijken Plaswijck (2804) en Bloemendaal (2803).

Meer informatie komt binnenkort beschikbaar op een aparte menu.

Betrokken bewoners kunnen zich blijven aanmelden als wijkwacht van het Buurt Interventie Team. Dat kan met een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl


Driemaal nieuws over veiligheid en cameratoezicht in de wijk

 

[1] Cameratoezicht in de wijk Plaswijck

De gemeente Gouda heeft 7 juni, op advies en verzoek van de politie, vier camera’s geplaatst in de wijk Plaswijck. Deze houden voorlopig direct cameratoezicht op het gebied dat is ingesloten door de Burgemeester van Reenensingel, Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen. De maatregelen zijn er op gericht, aldus de gemeente, om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te waarborgen gezien de autobranden in de stad en wijk.

In de bekendmaking laat de burgemeester onder andere weten, dat “de tot nu getroffen maatregelen, zoals uitgebreid politieonderzoek, extra surveillances, het instellen van buurtwachten en preventief fouilleren binnen door mij aangewezen veiligheidsrisicogebieden nog niet hebben geleid tot aanhouding van (een) verdachte(n) ….. dat er gelet hierop gegronde vrees bestaat voor nieuwe autobranden binnen de gemeente Gouda ….. en dat de politie verzocht heeft om extra cameratoezicht ter ondersteuning van hun eigen inzet”.

De gemeente: “het cameratoezicht is alleen op het openbaar gebied gericht. Er wordt dus niet met de camera’s in woningen gekeken. Soms is het echter niet te voorkomen dat ook woningen of delen ervan in beeld komen. In dat geval worden alle ramen digitaal geblokt, hiermee is het voor de cameratoezichthouder onmogelijk gemaakt om naar binnen te kunnen kijken. Ook alle opgenomen beelden zijn op die manier geblokt. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Buurtwacht Plaswijck en eigen camerabeelden …

Tijdens het overleg met de wijk- en buurtwachten in Plaswijck is uitgebreid gesproken over de inzet van privé camerabeelden om enkele cruciale punten in de wijk in de gaten te houden. Wettelijk gezien mag een burger met zijn/haar camera alleen opnamen maken van eigen eigendommen.  In principe dus niet van de openbare weg en evenmin de privacy van mensen, dieren, goederen schenden. Het is wel toegestaan bijvoorbeeld om de eigen carport in beeld te hebben en onvermijdelijk een deel van de stoep mee te nemen, enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk. Wel is men dan verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur, aldus de politie.

Dit zijn natuurlijk begrijpelijke en terechte punten, maar een aantal wijkwachten wil toch bespreken welke mogelijkheden er zijn om meer zicht te krijgen op wat er zich zoals ’s nachts in de wijk afspeelt. Komende week is er hierover een vervolgoverleg, samen met de wijkagent.

[3] ‘Camera in beeld’: aanmelden eigen camera bij de politie

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Veel nuttige informatie is na te lezen op   https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=7f228542-795b-462b-a5dc-1397acb8d83b

 


Organisatie en burgemeester wijkwacht  (mei 2019)

Sinds de start vorig weekend zijn er al veel rondes gelopen en gefietst. Wij zijn deze burgers zeer dankbaar voor hun moed en inzet. Het betekent immers extra ogen en oren in de wijk én voor de politie.

Afgelopen woensdag was er een tweede bijeenkomst met de (nieuwe) buurtwachten. De ervaringen van de buurtwachten zijn onder andere dat er veel jongeren op straat zijn ’s nachts. De ondersteuning van de politie is goed.

Aanwezig was ook de wijkpolitie, de gemeente Gouda én burgemeester Salet. Wij hebben het allemaal zeer gewaardeerd dat de burgemeester langs is gekomen om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Zij vertelde ook hoe de gemeente, politie en het OM opereren om deze autobranden tegen te gaan.  De gemeente Gouda zal  hesjes en zaklantaarns beschikbaar stellen voor de buurtwachten.

Er wordt nu druk gewerkt aan de verdere organisatie en het rooster van de wijkwacht, zodat alle buurten in de wijk zo veel mogelijk worden gedekt. Er zijn nu in 2804 (Plaswijck) en ook in delen van 2803 (Bloemendaal) nu in totaal ca. vijftig buurtwachten actief.  Ook meedoen, meehelpen? Graag uw reactie naar  info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

 

 

 

 


Veel nieuwe aanmeldingen voor buurtwacht in Plaswijck  (mei 2019)

Dank aan alle bijna dertig nieuwe aanmelders voor de wijkwacht. Er waren al ruim twintig buurtwachten in een bepaalde buurt in Plaswijck actief en ook BuurtBestuurt/wijkteam leden gaan de politie helpen. Dus gelukkig veel extra ogen en oren voor de politie nu in de hele wijk, in de avond en in de nacht.

Zaterdagavond is de eerste bijeenkomst geweest, er zijn ervaringen gedeeld met elkaar en praktische vervolgstappen besproken.  Met ingang van dit weekend houden  burgers ’s avonds en ’s nachts de wacht.

Deze week komt er ook een vervolgsessie met de wijkagent. Ieder die ook wil meehelpen met de wijkwacht moet dit centraal aanmelden via info@wijkteamplaswijck of 0623956999. Dan weet de politie wie waar loopt. Bij voorkeur met z’n tweeën en bij verdachte situaties eerst de politie waarschuwen en dan pas zelf eventueel actie ondernemen.

De autobrandstichtingen zijn dichtbij, ook in onze wijk, nogmaals dus het verzoek van de politie om verdachte of ongewone situaties, personen, gedragingen én zaken als een sterke benzinelucht te melden bij de politie.

 


Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht (mei 2019)

 

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

 


 

Klik op driehoekje om item van vorige nieuwsitems te openen:

 

Het college heeft vragen beantwoord vanuit de gemeenteraad over de leefbaarheid en veiligheid in de Wervenbuurt.

Beantwoording artikel 38 vragen PvdA en CDA leefbaarheid Wervenbuurt

 

Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek op 19 november jl. besloten.

Het instellen van het samenscholingsverbod heeft geleid tot rust in de omgeving en heeft effect. Sinds het samenscholingsverbod is ingesteld, is het aantal meldingen significant afgenomen.

Wel is er een verschuiving zichtbaar naar de Gildenburg. Vandaar dat het samenscholingsverbod met ingang van 15 januari wordt uitgebreid naar dit gebied.

Met de verlenging tot 15 juli 2019 valt ook de ramadanperiode, waarin al enkele jaren een samenscholingsverbod geldt, er binnen en is er duidelijkheid voor iedereen. Wel is de driehoek van mening dat het om een zwaar middel gaat, dat in principe ook zou moeten eindigen. Daarom stopt het samenscholingsverbod op 15 juli en zal het niet verlengd worden. Als echter blijkt dat de overlast na de beëindiging van de verlenging weer toeneemt, is het samenscholingsverbod opnieuw een maatregel waarnaar gekeken kan worden.

Aanleiding voor het instellen van het samenscholingsverbod was de jarenlange overlast rond het winkelcentrum Bloemendaal, die ondanks de langdurige inzet en interventies van politie en andere partners niet afnam. De aanpak van partners op de ene locatie leidde tot verplaatsing van de problematiek naar andere locaties in de omgeving. In 2017 was er een piek in de overlast aan de Lekkenburgzijde en is overgegaan tot het samenscholingsverbod aldaar. Doel van het samenscholingsverbod is langdurige rust voor de bewoners bij Lekkenburg.

Dit samenscholingsverbod wordt nu met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019 en uitgebreid voor wat betreft de locatie Gildenburg.

 

Bewoners van de Lekkenburg/Leeuwenburg, medewerkers van De Leeuwensprong en kerkenraad van De Vaste Burcht hebben een petitie geopend waarin wordt gepleit voor verlenging van het huidige samenscholingsverbod. Zij constateren “dat het samenscholingsverbod een zeer positief effect heeft op de veiligheid in de straat en zorgt voor een een forse vermindering in de overlast en een vergroot leefplezier.” Met de petitie willen zij de Gemeente Gouda verzoeken om het samenscholingsverbod, dat half januari 2019 afloopt, voor onbepaalde tijd (maar ten minste voor één jaar) te verlengen.

Als bewonersorganisatie/wijkteam zijn wij destijds hiermee zeven jaar bezig geweest, onder andere met de herinrichting van het gebied (voorheen de skatebaan) vanwege de al jaren durende overlastsituatie.

De petitie staat op https://tinyurl.com/Lekkenburg


 

 

De gemeente Gouda heeft per direct voor een periode van één jaar (tot en met 15 januari 2019) een samenscholingsverbod in de omgeving Lekkenburg ingesteld.

De afgelopen maanden is gebleken dat er toch weer sprake is van toenemende overlast van jongeren en jongvolwassenen bij de Lekkenburg en omgeving. De overlast bestaat uit geluidshinder, vervuiling, blowen, intimideren van bewoners, hard rijden en af en aan rijden met auto’s. Er zijn veel signalen van bewoners ontvangen dat ze ernstige hinder ervaren.

De gemeente Gouda heeft samen met politie en andere partners uit de wijk diverse maatregelen getroffen om de overlast terug te dringen, maar helaas tot op heden met onvoldoende succes.

De burgemeester heeft daarom besloten om een samenscholingsverbod in te stellen voor de periode van één jaar, tot 15 januari 2019). Dit verbod houdt in dat het verboden is om zich met drie of meer personen zonder redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden. Het samenscholingsverbod geldt van 16.00 uur ’s middags tot 06.00 uur ’s morgens.

Het betreft het gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, met inbegrip van alles wat er binnen ligt, namelijk de kruising Lekkenburg/Ruigenburg, de kruising Lekkenburg/Vlietenburg, de Lekkenburg en de Leeuwenburg. Er zullen hier ook borden worden geplaatst, waarop het samenscholingsverbod wordt aangegeven. Dit samenscholingsverbod biedt voor de politie de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen overlast.

 

 

 

 


 

Bewoners inventariseren donkere en onveilige plekken in de wijk

Vaak zeggen bewoners dat de poorten of de achterpaden bij hun in de buurt onverlicht zijn. Of dat er donkere en onveilige plaatsen in de eigen wijk zijn. Dit zorgt voor een onveiligheidsgevoel bij mensen. Bovendien maken donkere plekken het voor inbreker makkelijker, aldus de wijkagenten. Inbrekers houden niet van veel licht.

Meer buitenverlichting, meer inbraakpreventie

Daarom hebben we als bewonerscomité alle donkere/onveilige plekken in de Wervenbuurt, Steinenbuurt, Zevenburgen en de Watergrassen geïnventariseerd. Het plan is dat bewoners bij deze plekken buitenverlichting aanbrengen. Dat willen we doen met een collectieve wijk inkoopactie, zodat bewoners goedkoop buitenverlichting kunnen kopen. En er minder kansen zijn voor inbrekers.

Collectieve wijkinkoop, subsidieregeling voor verlichting

We hebben offertes opgevraagd wat het kost om een groot aantal energiezuinige buitenlampen te kopen, inclusief bewegingsmelder en montage. Bovendien zal de gemeente Gouda 50% van de kosten vergoeden. De definitieve prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers: hoe meer deelnemers, hoe goedkoper.

Interesse in de collectieve wijkactie poortverlichting !?

Interesse om mee te doen en op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar buurtbestuurt@veiligheidspuntgouda.nl. Ook bewoners uit andere buurten en wijken kunnen natuurlijk meedoen. Wij houden u dan op de hoogte van de definitieve aanbieding.

Weet u donkere en onveilige plekken in de Burgen en Lustenbuurt ?

Ook in de Burgen en Lustenbuurt willen we van start. Weet u als bewoner donkere en/of onveilige plekken in de Burgen en Lustenbuurt, waar volgens u meer verlichting mag komen? Zodat u zich veiliger voelt en dat inbrekers minder kans maken? Stuur aub. een mail met uw suggestie(s) naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar buurtbestuurt@veiligheidspuntgouda.nl. Dank voor uw moeite.

Initiatief van bewonerscomité Buurt Bestuurt

Deze collectieve wijkactie is een initiatief van bewoners uit de wijk zelf en van bewonersorganisatie/wijkteamPlaswijck. Samen met de gemeente en de politie werken we aan een veiliger buurt in het bewonerscomité Buurt Bestuurt .

 

Buurtoverlast is een veelvoorkomend en wijdverbreid verschijnsel, maar is de laatste tijd wel afgenomen. Steeds minder Nederlanders zeggen dat het in hun buurt voorkomt en dat ze er zelf veel last van ervaren. Dat meldt het CBS op basis van cijfers uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor, een enquête over thema’s als leefbaarheid en overlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit.

Drie hoofdgroepen overlast

In de Veiligheidsmonitor is aan Nederlanders van 15 jaar of ouder voor een dertiental vormen van overlast gevraagd of deze wel eens voorkomen in de eigen buurt, en zo ja, in welke mate ze er zelf overlast van ervaren. Deze vormen van buurtoverlast kunnen bijna allemaal worden ondergebracht in drie hoofdgroepen: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast.

Fysieke verloedering en verkeersoverlast (met name te hard rijden) worden in 2016 met 80 procent het vaakst door Nederlanders in hun buurt gesignaleerd, sociale overlast komt volgens ruim de helft van de ondervraagden wel eens voor. Zelf ervaren de meeste Nederlanders hinder van verkeersoverlast.

In totaal geven bijna alle Nederlanders (94 procent) aan dat overlast weleens voorkomt in hun buurt, vier op de tien (43 procent) ondervinden er zelf veel last van.

Buurtoverlast naar soort overlast, 2016

 

 

 

 

 

 

Vooral fysieke verloedering komt minder voor

Sinds 2005 nemen bijna alle vormen van buurtoverlast af. Zo daalde het aandeel mensen dat zegt dat bekladding van muren of gebouwen of vernieling van straatmeubilair weleens voorkomt in de eigen buurt met ongeveer een derde. Ook jongerenoverlast en agressief verkeersgedrag komen steeds minder vaak voor.

Verkeersoverlast blijft

Te hard rijden is de meest voorkomende vorm van buurtoverlast. Dit soort overlast wordt de afgelopen tien jaar onverminderd vaak gerapporteerd.

Meer overlast ervaren door buurtbewoners

Overlast door buurtbewoners is de enige overlastsoort die in de beleving van de Nederlanders meer voorkomt in de eigen buurt.  De vraag in welke mate men zelf buurtoverlast ervaart is pas sinds 2012 in de Veiligheidsmonitor opgenomen. Voor de meeste vormen van buurtoverlast is ook hier sprake van een afname. Het aandeel Nederlanders dat zelf veel overlast ervaart van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van straatmeubilair en overlast door jongeren daalt het sterkst, terwijl overlast door te hard rijden nagenoeg gelijk blijft. Overlast door buurtbewoners is de enige overlastvorm die een stijgende tendens laat zien.

Meeste buurtoverlast ervaren in grotere gemeenten

In de vijftig grootste gemeenten van Nederland ervaren meer inwoners veel buurtoverlast (alle 13 vormen samen) dan gemiddeld: 49 procent tegenover een landelijk gemiddelde van 43 procent. In onder meer Schiedam, Heerlen, Sittard-Geleen, Rotterdam en Den Haag wordt meer buurtoverlast ervaren dan gemiddeld in de vijftig grootste gemeenten. In onder andere Amstelveen, Oss, Leidschendam-Voorburg, Delft en Súdwest-Fryslân is de buurtoverlast juist lager dan gemiddeld.

Bronnen: www.cbs.nl

 

Maandag 26 juni 2017, van 17.00 – 19.00 uur, staat er op de hoek van de Noorderwerf-Oosterwerf-Rinkelaarwerf een tent van de politie, gemeente en bewonersorganisatie. Bewoners van de Rinkelaarwerf en omgeving kunnen informatie krijgen van politie / wijkagenten, gemeente en bewoners over veiligheid in uw eigen buurt:

• hoe te handelen bij een verdachte situatie;

• wat de politie doet na een inbraak;

• hoe u samen met uw buren de straat veilig houdt;

• inbraakpreventie;

• subsidie mogelijkheden voor poortverlichting;

• subsidie mogelijkheden hang- en sluitwerk.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We nodigen u graag uit bij de Tent!

Hierbij de verspreide flyer:  Flyer Rinkelaarswerf tent inbraakpreventie 26 juni 2017 PV

 

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee. Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen. Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom. Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda. Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

 

Op basis van de APV Gouda geldt rond winkelcentrum Bloemendaal een samenscholingsverbod, spcifiek het parkeerterrein Gildenburg en het voetbalveld aan de Lekkenburg, tussen 21.00 en 06.00 uur, van vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 27 juni. Dit houdt in dat het verboden is om zich in een verzameling van drie of meer personen zonder redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden.

 

Dit Actieplan is gebaseerd op de Kadernota Veiligheid 2015-2018 en op de Veiligheidsanalyse 2014 en is ter bespreking aangeboden aan de raad. De volgende veiligheidsprioriteiten zijn in de Kadernota bepaald:
1. Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken
2. Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
3. Terugdringen van sociale overlast
4. Voorkomen van radicalisering

Er wordt een nieuwe prioriteit toegevoegd: Aanpak Ondermijning.

Ondermijning is een maatschappelijk probleem en heeft betrekking op zichtbare, maar vooral ‘’onzichtbare’’ criminele netwerken die boven- en onderwereld met elkaar verbinden. Dit leidt tot een criminele subcultuur die schadelijk is voor de stad.  Er wordt geen besluitvorming van de raad gevraagd.

Hierbij de link en enkele belangrijke documenten:

http://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Map_2/Agenda_en_vergaderstukken

memo gemeenteraad aanbieding concept Actieplan 2017

Actieplan 2017 concept versie bestemd voor bespreking in raad

Memo voortgang BuurtWhatsApp januari 2017

 

Binnenkort start “Buurt Bestuurt’ in de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda. Dit project komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen, dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, staat centraal.

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Voor dit ‘Overleg Buurt Bestuurt’ zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck bewoners uit de wijk, die betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd. Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

U kunt zich aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl.

 

 

Binnenkort behandelt de gemeenteraad het cameratoezicht. Kern is dat het cameratoezicht komt, dit vanwege bezuinigingen en vanwege gerichtere inzet. U vindt relevante informatie in bijgevoegde Notitie van de gemeente Gouda.

notitie cameratoezicht_19jan2016

Memo cameratoezicht

Kort samengevat: er zijnde afgelopen jaren steeds meer camera’s bijgekomen, maar de problematiek is veranderd en verschoven. Verder krijgt de gemeente steeds vaker de vraag van partners en inwoners / maatschappelijke organisaties om camera’s te plaatsen. Daarom is een notitie opgesteld met een evaluatie en aanbevelingen. In december 2015 telde de gemeente Gouda 97 camera’s in het openbaar gebied.

Over de effectiviteit zegt de notitie (bladzijde 7):

“Cameratoezicht is niet voor alle problemen bewezen effectief. Onderzoek wijst uit dat het cameratoezicht vooral nut heeft om snel ingrijpen mogelijk te maken, om daders op te sporen en om het aantal niet impulsieve delicten, zoals vermogensdelicten, licht terug te dringen. Cameratoezicht wordt door bewoners regelmatig gevraagd om toezicht op overlast te houden. Het heeft echter geen wetenschappelijk bewezen effect op het veiligheidsgevoel van burgers en het vermindert niet het aantal impulsieve delicten, zoals geweld, in een gebied. Dit betekent dat bij impulsieve delicten de functie van live toezicht en de-escalatie naar aanleiding van het toezicht van groot belang is voor de inzet van cameratoezicht.”

En over de aanbevelingen:

“Naar aanleiding van de evaluatie van het Goudse cameratoezicht, zoals in het coalitieakkoord afgesproken, en de situatie zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, wordt in dit hoofdstuk een voorstel gedaan voor een nieuwe werkwijze rond het Goudse cameratoezicht. Allereerst zal worden ingegaan op het organiseren van een betere structuur waarbinnen de afweging tot het al dan niet plaatsen van camera’s wordt afgewogen en waarin periodiek bekeken wordt of cameratoezicht nog nodig is op de plekken waar het wordt toegepast. Vervolgens worden voorstellen gedaan om meer met flexibel cameratoezicht te gaan werken, wat deels in de plaats kan komen voor het huidige vaste arsenaal aan camera’s.”

Kort samengevat:

Cameratoezicht alleen daar wordt ingezet waar het noodzakelijk is. Van vast naar meer flexibel toezicht. Meer de samenwerking zoeken met privaat cameratoezicht. En er zijn regionale ontwikkelingen, waardoor de vraag wie-gaat-betalen (gemeente, politie, landelijk) meer actueel wordt.

 

Het IVB Actieplan 2016 is gebaseerd op de Kadernota Veiligheid 2015-2018 en op de Veiligheidsanalyse 2014.

De volgende veiligheidsprioriteiten zijn in de Kadernota bepaald:

1. Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken

2. Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

3. Terugdringen van sociale overlast

4. Voorkomen van radicalisering

Op 16 maart as. is er een raadsvergadering over dit onderwerp.

Raadsmemo Aanbieding IVB Actieplan 2016

Bijlage Raadsmemo Aanbieding IVB Actieplan 2016

 

Morgen zullen de wijkpartners, waaronder gemeente, politie en stadstoezicht, in de Lustenbuurt in Plaswijck rondlopen om de achterpaden te controleren. Indien nodig werden bewoners geïnformeerd over inbraakpreventie, whatsapp groepen, poortverlichting en meldkaartjes. Ook of bewoners contact hebben met medebewoners over veiligheid in de eigen buurt. Doel is om bewoners meer bewust te maken van het nut van inbraakpreventie.
Er is gekozen voor de Lustenbuurt naar aanleiding van onze laatste Veiligheidsavond in wijkcentrum de Buurtstee.
November vorig jaar is dezelfde actie ‘De Wijk In’ gehouden in de Steinenbuurt.
Wie op de hoogte gehouden wil worden van leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord, kan zich abonneren op onze nieuwsbrief ‘VeiligheidsPunt’.
 
Alert blijven in en op de eigen buurt!
 

 

 

Bord buurtpreventie whatsapp

Bewonersbijeenkomst veiligheid

Naar aanleiding van de reacties op de vorige nieuwsmail over de whatsapp groepen en de succesvolle Inbraak Preventie Actie, zullen wij binnenkort een besloten bijeenkomst houden over veiligheid in de wijk.

Met wijkpartners

Deze bijeenkomst houden wij samen met de gemeente Gouda en de Politie. Een wijkagent zal aanwezig zijn. Ook contactpersonen van de Gemeente en Stadstoezicht zijn aanwezig.

Bespreekpunten

Bespreekpunten onder andere: ervaringen whatsapp groepen, digitaal platform, veiligheidsenquête, evaluatie Inbraak Preventie Actie, komende sessie met de burgemeester, de start van ‘Buurt Bestuurt’ (proef in de wijk met inspraak van bewoners op waar-en-wat bij toezicht en handhaving). En uiteraard wat u belangrijk vindt.

Zakelijkheid

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en net als u bewoner van de wijk. Onze bijeenkomsten over veiligheid zijn zakelijk van aard, waarbij we de wijkagenten waar mogelijk ondersteunen en we als wijkbewoners elkaar helpen.

Aanmelden

Allen na aanmelding. dat kan via een mail met toelichting naar contact@bloemendaalplaswijck.nl

 

April 2015 is mede op verzoek van wijkteam Plaswijck een motie aangenomen waarbij “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet van politie en stadstoezicht moeten kunnen bepalen”, dit in navolging van ‘Buurt Bestuurt’ in Rotterdam.

Dit voorjaar zal er een proef hiermee starten in onze wijk.

U kunt deelnemen aan dit overleg tussen wijkbewoners, gemeente en wijkagenten.

Het gaat over de over de inzet van toezicht en handhaving in de wijk en buurt, maar ook over veiligheidszaken in de wijk, het beleid, maatregelen zoals gebiedsverboden, de aanpak en de resultaten.

Deelname is alleen mogelijk voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen en die positief-constructief willen en kunnen meedenken. U kunt zich alleen telefonisch aanmelden via 06 239 56 999.

Beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake veiligheidsavonden

AD 07 01 2016 Buurt Bestuurt Plaswijck

Motie veiligheid en raadsagenda April 2015

Motie veiligheid en bewonersbetrokkenheid April 2015

Motie veiligheid en communicatie April 2015

GL plan_buurtveiligheid  Juni 2008

 

Beste wijkbewoners,

Alles uit de kast tegen inbraken

De laatste tijd zijn er meer inbraken in sommige delen van de wijk. De Politie Gouda wil daarom samen met bewoners tijdelijk de “InbraakTelefoon” gebruiken.

De InbraakTelefoon voor snel handelen

Met dit speciale telefoonnummer staan aangewezen contactpersonen in de wijk in direct contact met aanwezige politiemensen in de wijk. De Inbraak Telefoon is voor hen 24/7 bereikbaar. Er kan dus snel worden gehandeld. Het gaat om alle verdachte meldingen. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Meedoen en meehelpen

Wij zoeken 20 bewoners in Bloemendaal en Plaswijck die als contactpersoon willen meedoen. Zij krijgen het telefoonnummer van de InbraakTelefoon. U bent goed bekend in de wijk en/of bent contactpersoon voor een bewonersvereniging, whatsappgroep of buurtpreventieteam.

Digitaal platform en whatsapp groep

Indien u voor uw eigen buurt of straat een eigen digitaal platform of buurt whatsappgroep wilt opstarten, dan kunt u ook contact met ons opnemen. U kunt desgewenst dan ook meedoen als contactpersoon voor de InbraakTelefoon.

Hondenbezitters

Voor hondenbezitters die willen meehelpen komt er een speciale bijeenkomst over preventie. U kunt zich eveneens hiervoor aanmelden.

Blijf verdachte situaties melden

Uiteraard verzoeken wij alle burgers om verdachte situaties te blijven melden. U belt 0900-8844 voor algemene zaken en 112 voor alle spoedzaken, dus óók bij mogelijke inbraaksituaties en/of bij verdachte personen in uw eigen buurt.

Contact en aanmelden

Betrokken bewoners die willen meedoen worden verzocht om zich zo spoedig mogelijk aan te melden via mailadres info@wijkteamplaswijck.nl  of  contact@bloemendaalplaswijck.nl.
Alle aanmeldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Met vriendelijke groet,

Wijkagenten Lucky Tomasouw en Marco van Dam

Gouda, december 2015

Gisteravond zijn de wijkpartners, waaronder gemeente, politie en stadstoezicht, de Steinenbuurt doorgelopen om de achterpaden te controleren. Indien nodig werden bewoners geïnformeerd over inbraakpreventie, whatsapp groepen, poortverlichting en meldkaartjes. Ook of bewoners contact hadden met medebewoners over veiligheid in de eigen buurt. Doel is om bewoners meer bewust te maken van het nut van inbraakpreventie.

foto’s achtereenvolgens: folders met informatie uitdelen, inspectie achterpaden, wijkagent in gesprek met buurtbewoner

vgh1

 

 

 

vgh2

 

 

 

 

 

 

vgh3

 

 

 

vgh4

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen: proef met bewonersbetrokkenheid

De gemeente Gouda heeft een nieuw Veiligheidsbeleid vastgesteld. Daarin is er, mede op ons verzoek, ruimte gekomen voor een grotere betrokkenheid van bewoners. Dat wil zeggen over de inzet van toezicht en handhaving in hun eigen buurt. Samen met de gemeente, politie en stadstoezicht zullen wij hiermee een proef starten in de wijk.

Gevraagd

Wij zoeken daarom enkele bewoners die samen met gemeente, politie, stadstoezicht en ons hieraan willen meedoen. Nodig zijn een zakelijke houding, kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en het wijkbelang voor ogen kunnen houden.

Bewonersenquête en burgemeester Schoenmaker

Over de proef zal binnenkort een bewonersenquête worden uitgezet. Daarin ook aandacht voor nieuwe digitale platforms. Ook wil burgemeester Milo Schoenmaker speciaal naar onze wijk Plaswijck komen om met betrokken bewoners te spreken over veiligheid in de wijk.

Meer informatie

Als bewonersorganisatie zijn wij zoals bekend al jaren actief voor veiligheid. Dat blijven wij graag doen. Meer informatie is te vinden op www.wijkteamplaswijck.nl. Ook kunt u uiteraard altijd mailen of bellen voor vragen of suggesties.

Bericht van de gemeente Gouda (april 2015):

“In deze Kadernota Veiligheid 2015 – 2018 staan de prioriteiten in de aanpak voor de komende 4 jaar beschreven. In de Veiligheidsanalyse Gouda 2014 zijn de verschillende veiligheidsterreinen in beeld gebracht over de periode 2010-2014. Op basis daarvan zijn prioriteiten in de aanpak gesteld door de Lokale Driehoek. Bij de prioriteiten zijn doelstellingen gesteld die leidend zijn voor de aanpak.

De vier prioriteiten voor deze komende periode zijn: 1. Aanpak van High Impact Crime: inzet op woninginbraken 2. Afname jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 3. Tegengaan van sociale overlast (woonoverlast, verwarde personen, burenruzie) 4. Voorkomen radicalisering en voorbereid zijn op terugkeer van jihadisten.”

Hierbij de link naar de website van de gemeente Gouda voor de documenten:

http://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheidsbeleid/Veiligheid_in_Gouda

Hierbij de link naar recente vragen door de gemeenteraad over Buurt Bestuurt. Dezelfde soort vragen heeft bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck meermalen eerder gesteld: Beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake IVB

Onze aandachtspunten:

 • Wat is de stand van zaken van alle doelstellingen uit de vorige Kadernota Veiligheid, vooral wat betreft de scores voor Plaswijck? Is dat gemeten, zo ja wat zijn de uitkomsten?
 • Wat is het effect van de problemen met het jeugd- en jongerenwerk de afgelopen periode? Hoe wordt dat opgevangen?
 • Complimenten voor de gelukte aanpak van de criminele groepen in Gouda en ook die hier in Plaswijck.
 • Capaciteitsgebrek bij wijkgenten, feitelijk zouden Bloemendaal en Plaswijck (samen 22.000 bewoners) vier wijkagenten moeten hebben, dit alleen al gezien de jongerenproblematiek.
 • Extra aandacht wat ons betreft moeten vooral ‘communicatie’, ‘burgerbetrokkenheid’ en ‘meldingen’ krijgen.
 • Problematiek van de geringe meldingsbereidheid. De oorzaken zijn bekend, de oplossingen ook. Idem wat betreft de beperkte betekenis van de statistieken op dit punt. Zie ook de recente berichten over problemen bij de meldkamers en de geringe oplossingspercentages.
 • De doelstellingen zoals geformuleerd in vorige Kadernota en nu ook in de nieuwe is dat veel verantwoordelijkheid bij de burgers wordt gelegd, dat er sprake zal zijn van een “actieve participatie”, enz.: waarom komt dat dan nog steeds niet van de grond? Waarom mag Buurt Bestuurt niet, waarbij burgers meebeslissen over de doelstellingen en de inzet van toezicht en handhaving in de wijk? Waarom zijn zoveel betrokken burgers teleurgesteld geraakt, ook bij buurtpreventieteams, terwijl juist hier in de wijk zoveel successen hebben behaald? Het lijkt zinvol om betrokken bewoners meer serieus te nemen en bijvoorbeeld een pilot met Buurt Bestuurt in de wijk te starten.
 • Wij hebben de afgelopen jaren met veel bewoners zo’n honderd bijeenkomsten gehad over veiligheid in de wijk en actief enkele overlastplaatsen aangepakt. Momenteel nadert de Skatebaan de eindfase. Waarom is van de do’s en don’t die hierbij geleerd zijn weinig terug te vinden in de nieuwe Kadernota?
 • Aandacht voor de wijze van communiceren: veel is onbekend bij burgers, veel wordt niet gewaardeerd, veel wordt door de gemeente en politie niet of niet goed gecommuniceerd (zie de recente gang van de zaken bij de PWA kazerne).
 • Waarom cameratoezicht vooral bij winkels en bedrijven, en niet bij of voor bewoners?
 • De problematiek bij de politie gezien re-organisaties en bezuinigingen verdient meer aandacht.
 • Grote waardering voor de inzet van de wijkagenten.

Eerste fase nadert voltooiing (juni 2015)

Zoals bekend is vorig jaar besloten tot een aanpak bestaande uit 1) herinrichting gebied en 2) gerichte aanpak jongerenoverlast daar plus verwijzing naar andere (aangewezen) locatie voor hun. Zoals bekend is het eerste spoor van het traject, de herinrichting van het gebied, bijna afgerond. Het gras begint al te groeien. Enkele bewoners zijn met ons bezig met plannen voor een voetbaltoernooi voor de opening. Ook hebben wij plannen voor het plaatsen van een kleine zonnepanelenparkje. Nadere informatie volgt.

Unanieme keuze herinrichting Skatebaan Lekkenburg/Leeuwenburg (februari 2015)

Een Klankbordgroep bestaande uit wijkbewoners, de gemeente Gouda en stichting Wijkteam Plaswijck heeft vorige week unaniem gekozen voor een nieuw ontwerp voor de skatebaan bij de Lekkenburg/Leeuwenburg, het gebied naast winkelcentrum Bloemendaal.

Belangrijke veranderingen zijn dat de skatebaan geheel zal verdwijnen, inclusief het asfalt. Er komt meer groen, vooral bomen en perkjes. Het voetbalveld wordt een kwartslag gedraaid en krijgt een nieuwe graslaag. Er komen plantvakken die met nieuwe zichtlijnen gaan ‘meelopen’. De bankjes verdwijnen. Jongeren zijn niet langer welkom om hinderlijk rond te hangen. Ook komen er hekjes en extra groen om ongewenst rijgedrag tegen te gaan.

Doel van de herinrichting is het verminderen van de al jarenlang bestaande overlast en het gebied een meer ‘groen en vriendelijk’ karakter geven. Basis was een werkplan van wijkteam Plaswijck, opgesteld na vele wijkraadplegingen en overlegrondes. De gemeente heeft het nu overgenomen en samen met een ontwerpbureau twee schetsontwerpen laten opstellen welke ter keuze aan de klankbordgroep zijn voorgelegd.

“De ervaring leert dat als je goed en vooral tijdig met alle betrokken partijen en bewoners communiceert over plannen, dat er dan vrijwel altijd bereidheid is om constructief mee te denken”, aldus wijkteam Plaswijck. “De nieuwe tekening moet nog door de gemeente verder uitgewerkt en getoetst worden. Maar de herinrichting en aanpak gaat door, dat is zeker”, aldus de projectleider van de gemeente Gouda, die eveneens wees op de “constructieve sfeer” tijdens het overleg. Buurtbewoonster Annika, ook lid van de Klankbordgroep, is “meer dan tevreden over het schetsontwerp. En ik ben blij dat er na al die jaren eindelijk wat gaat gebeuren. Maar eerst zien dat de schop de grond in gaat en dan geloven.”

Naar verwachting zal de uitvoering dit voorjaar gaan plaatsvinden.

Het nieuwe ontwerp zal deze week op deze website te zien zijn.

Plannen en planning herinrichting skatebaan (december 2014)

Dit najaar is door wijkteam Plaswijck een laatste wijkraadpleging gehouden bij buurtbewoners over de aanpak van de Lekkenburg / Leeuwenburg / skatebaan.

Lang traject, toch gelukt

Het was de laatste bijeenkomst, na vele bewonersavonden en wijkraadplegingen in de afgelopen zeven jaren. Ook zijn in de afgelopen periode andere belanghebbende partijen geconsulteerd, zoals de beheerder van de flat Lekkenburg en de bedrijven en de kerk aan de Lekkenburg / Leeuwenburg.

Werkplan voor aanpak overlast en herinrichting gebied

Resultaat is een breed gedragen Werkplan dat zich enerzijds richt op de aanpak van de overlast en anderzijds op de herinrichting van het gebied. Doel is dat de overlast vermindert en dat het gebied meer een ‘groen en vriendelijk’ karakter krijgt. Die twee sporen hangen met elkaar samen. Naast de gerichte aanpak door de politie kan een nieuwe, groene herinrichting van het gebied ook zorgen voor minder overlast.

Twee (schets) ontwerptekeningen

Dit Werkplan heeft stichting wijkteam Plaswijck aangeboden aan de gemeente Gouda. Die heeft in de afgelopen periode de plannen uitgewerkt in twee schetsontwerptekeningen.

Onderdelen van de tekeningen: verwijderen van de skatebaan en van het asfalt en fundering. Voor jongeren die willen skaten zijn er banen bij de Thorbeckelaan en bij de Julianasluis. Tegenover de kerk is er ruimte voor een stukje verhard oppervlak van tegels om enkele fietsen te plaatsen. Er komt op het terrein van de skatebaan meer groen terug, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe zichtlijnen. Het voetbalveld blijft gehandhaafd, wel zal het een kwartslag gedraaid worden. Het overgrote deel van het veld blijft gras. Op het voetbalveld en het gras kan ook gespeeld of gerecreëerd worden. Een pad over het terrein is niet meegenomen vanwege het beheer en de kosten. Al met al zijn de meeste elementen van bewoners/wijkteam overgenomen.

De plannen komen nog op onze website.

Aanpak overlast

Het afgelopen jaar is er in wisselende mate sprake geweest van overlast voor omwonenden, met name in de zomermaanden. De aanpak van de overlast blijft de aandacht houden van de wijkagenten en politie. De jeugd is niet langer welkom om hinderlijk rond te hangen rondom het veld. Normaal gebruik, zoals voetballen kan uiteraard wel. Verder zullen de twee bankjes waar nu veel wordt gehangen verwijderd worden. Ook komen er zo veel mogelijk hekjes en extra groen om ongewenst rijgedrag op en rondom het gebied tegen te gaan.

Vervolgstappen

Verder heeft de gemeente Gouda gezorgd voor de benodigde financiële middelen, ook voor volgend jaar. Dat is natuurlijk goed nieuws. In de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 januari 2015 wordt er nader onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de puinfundering onder skatebaan.

Kiezen en plannen uitwerken in Klankbordgroep

Vervolgens zal de Klankbordgroep van wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda de beide tekeningen bespreken en een keuze maken. Aan de Klankbordgroep zullen tien bewoners/wijkteamleden meedoen. Ook andere praktische zaken zullen besproken en indien nodig besloten worden. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen van ons een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Projectleider

Wijkteam Plaswijck heeft haar opdracht afgerond, de gemeente Gouda is nu eindverantwoordelijke. De gemeente Gouda heeft een projectleider benoemd die het traject verder zal begeleiden. Hij heeft veel ervaring met het herinrichten van het openbaar gebied en met de inbreng van bewoners in een Klankbordgroep.

Planning

Naar verwachting zal de uitvoering voorjaar 2015 gaan plaatsvinden.

Afsluitend

Wij hopen dat er na zeven jaar eindelijk zicht is op een betere leefbaarheid en leefomgeving in en voor de wijk. Stichting Wijkteam Plaswijck

Laatste wijkraadpleging 2 oktober 2014 (30 09 2014)

Presentatie eindplan en laatste wijkraadpleging herinrichting Lekkenburg/ Leeuwenburg/ skatebaan donderdag 2 oktober 2014, 20 uur, wijkcentrum De Buurtstee Naar aanleiding van verschillende wijkraadplegingen en sessies met wijkpartners en bewoners hebben stichting Wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda een Werkplan opgesteld voor de herinrichting van het gebied en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Ondanks de forse bezuinigingen zijn er toch middelen gevonden voor dit plan. De wijkpartners willen dit Werkplan graag presenteren aan alle belanghebbenden en betrokkenen. Wij nodigen u dan ook uit voor de vervolgbijeenkomst op donderdag 2 oktober in wijkcentrum De Buurtstee (Gildenburg 1, tegenover de Jumbo). De aanvang is om 20 uur. Aanwezig zijn ook de gemeente Gouda en de politie. Aanmelden is niet nodig. Doel is te komen tot een breed gedragen eindplan waarbij alle belangen zo veel mogelijk zijn afgewogen. Op deze avond toetsen we onder andere of er bij buurtbewoners voldoende draagvlak is voor dit plan. Het is voorlopig de laatste kans voor een inbreng van bewoners. Wij hopen op uw komst.

Tweede wijkraadpleging (30 11 2013)

Inventariseren meningen over herinrichting

In de zomer is door de wijkpartners de eerste wijkraadpleging gehouden over de herinrichting van de Lekkenburg/ Leeuwenburg, het gebied naast het winkelcentrum met het voetbalveld en de skatebaan. Behandeld zijn onder andere de leefbaarheid, groenvoorzieningen, fietsroutes, verlichting, speelmogelijkheden en verkeerszaken. Mede op basis van de reacties is een concept Werkplan Herinrichting gemaakt.

Tweede wijkraadpleging

Graag presenteren de wijkpartners dit concept werkplan aan alle belanghebbenden en betrokkenen op de tweede wijkraadpleging in december. Ook wordt verteld wat de financiële kaders zijn. Alle betrokken partijen en omliggende wijken krijgen een flyer met datum en tijd. Er worden tijdens deze avond geen beslissingen genomen. Doel is wel te komen tot een breed gedragen herinrichting, waarbij alle belangen zijn afgewogen.

Plannen skatebaan Lekkenburg / Leeuwenburg  (27 04 2012)

Zorgen om plannen herinrichting

In maart heeft de gemeente Gouda een nieuw plan gepresenteerd voor de Lekkenburg/Leeuwenburg. Kort samengevat bestaat dit plan uit 1) het weghalen van de skatebaan en 2) het plaatsen van een afsluitbare voetbalkooi en 3) het opnieuw gebruiksklaar maken van het naastgelegen grasveld voor voetballen. Eerdere plannen van de gemeente vorig jaar konden niet rekenen op draagvlak van betrokkenen.

Er zijn echter ook veel zorgen om dit nieuwe plan van de gemeente. Het gaat zowel om de inhoud,  het proces én de gebrekkige communicatie. Belangrijk bezwaar is dat de brief van de gemeente alleen in een klein gebied is verspreid en dat veel partijen (zoals de omliggende buurten) nog niet zijn gehoord. Ook is een aantal wijkpartners niet direct betrokken geweest bij de nieuwe plannen. Vooral is er twijfel of met de nieuwe plannen de al jaren durende overlast zal afnemen. Eerder is zelfs meer overlast te verwachten. Vorig jaar is bovendien door de gemeente een brief verspreid in een nabijgelegen buurt, waarin staat dat de nieuwe voetbalkooi op de Lekkenburg/Leeuwenburg voor minder overlast in die buurt zal zorgen. Ook zegt de gemeente dat met de nieuwe plannen handhavend wordt opgetreden bij overlast. Maar omwonenden hadden hiermee geen goede ervaringen en in ieder geval weinig vertrouwen.

Al jaren een ‘hotspot’, brede problematiek

De Lekkenburg/Leeuwenburg is al heel lang een hangplek die ’s avonds en ’s nachts, vooral in het weekend, voor veel (geluids)overlast zorgt. De problematiek daar ligt breder en dieper. Vandaar dat er van de gemeente en politie veel inzet is in dit deel van Plaswijck (Bloemendaal oost) om de structurele problemen aan te pakken. Deze aanpak en het meer strenge veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda is de afgelopen jaren in deze buurt succesvol gebleken, vooral dankzij de inzet van de wijkagenten. Er is echter nog veel te doen. De persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte aanpak moet dan ook zeker doorgaan.

Belangrijk bij dit alles is dat er vrijwel niet meer wordt gemeld. Dit komt vaak voor. Burgers die bij hotspots wonen zijn te moedeloos, te cynisch, te bang om nog te melden. Dit geldt ook voor de Lekkenburg/Leeuwenburg. Juist dán is het zaak om te blijven zoeken naar oplossingen.

Gerichte aanpak

Wijkteam Plaswijck volgt dit dossier al jaren, evenals de andere overlastplaatsen in de wijk. Een aantal van deze hotspots in de wijk heeft zij met gerichte maatregelen aangepakt, samen met de andere wijkpartners. Ook voor de Lekkenburg/Leeuwenburg is het wijkteam voorstander van een combinatie van korte en lange termijn maatregelen. Uitgangspunt is daarbij ‘bezint eer ge begint’. De nieuwe plannen van de gemeente kosten namelijk veel geld.

Gebruikelijk bij de herinrichting van een overlastplaats is om eerst met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Het doel hiervan is om wensen en belangen te inventariseren en te werken naar één of twee oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak en betrokkenheid. Het gaat dan bij de Lekkenburg/Leeuwenburg vooral om de omwonenden, de nabijgelegen bedrijven en kerk, de omliggende buurten, de skaters, (voetballende) jeugd en hun ouders. Ook is de inbreng van wijkagenten, Factor-G en Wijkteam Plaswijck relevant. Zo zijn de jongerenwerkers van Factor-G weer de straat op en voor hen is dan ook een belangrijke rol weggelegd.

Wat verder belangrijk is in dit soort situaties is het maken van een heel goede belangenafweging. Uiteraard moet de jeugd en jongeren in hun eigen buurt kunnen spelen. Voldoende speelmogelijkheden zijn dan ook wenselijk. Maar dan zonder onevenredige en eigenlijk onacceptabele overlast voor de directe omgeving. Het kan dus zijn dat er gekozen moet worden om bij een hotspot een speelplaats, skatebaan en/of voetbalveld weg te halen. Of dat de locatie zo wordt heringericht dat het geen aantrekkelijk hangplek meer is. Weliswaar zijn dan de goeden de dupe van een paar kwaden, maar vaak is het helaas niet anders. De samenleving is veranderd en je kunt een groep bewoners niet onevenredig en structureel met zoveel overlast opzadelen.

Doel is ook om te zoeken naar een wijkbreed gedragen oplossing waarbij vermindering van overlast voorop staat. Verder onderzoek is dus nodig naar alternatieve locaties voor jongeren, zoals een (kleinere) skatebaan en hangplekken (JOP’s), waar minder overlast te verwachten is. Want de herinrichting bij de Lekkenburg/Leeuwenburg moet weer niet elders in de wijk problemen veroorzaken. Dit is een probleem dat al tijden in Plaswijck/Bloemendaal speelt. De wijkpartners, dus ook het wijkteam, zijn al bezig met maatregelen hiervoor maar die kosten tijd en geld.

Het is wel zinvol om alvast de bankjes bij de skatebaan weg te halen, zo ook het inzaaien en opknappen van het naastgelegen grasveld. Onderzoek naar de effectiviteit van het cameratoezicht op de Lekkenburg/Leeuwenburg is eveneens op korte termijn nodig.

Blijven zoeken naar gezamenlijke oplossing voor wijkbelang

Op zich is wijkteam Plaswijck positief dat er veranderingen mogelijk zijn bij de Lekkenburg/Leeuwenburg. Uiteindelijk zal een oplossing moeten worden gevonden waarbij het wijkbelang en de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen. Inmiddels hebben de raadsfracties van PvdA, D66, CDA en ChristenUnie vragen gesteld over de ontwikkelingen op de Lekkenburg/Leeuwenburg. Het wijkteam blijft uiteraard meewerken aan een voor alle betrokkenen goede oplossing, want die is nog steeds mogelijk.

Fotot skatebaan april 2012 (3)

Wat kan/mag/moet/zal hier gebeuren … 

(Foto Stichting Wijkteam Plaswijck)

Er gaat enorm veel tijd, energie en geld van het wijkteam Plaswijck zitten in de aanpak van de structurele overlastplaatsen in de wijk. Bij deze plaatsen is sprake van langdurige en vaak ernstige overlast. De leefbaarheid voor omwonenden of een buurt is dan onacceptabel verminderd. Bewoners of instellingen zijn vaak boos, moedeloos, wanhopig, bang, cynisch of alles tegelijk. Mooie praatjes helpen niet meer. Gemeld wordt er niet meer, omdat juist bij deze hotspots mensen niet meer willen of durven melden.

Met het aanpakken van dit soort problemen hebben we als wijkteam inmiddels veel ervaring. Er is inmiddels een draaiboek met verschillende opties. Met besloten bewonersavonden krijgen we altijd de zaak weer op gang. Het zijn langdurige trajecten waarbij ook van bewoners zelf medewerking wordt gevraagd. De aanpak is gericht op het maken van afspraken met Gemeente, Politie, Factor-G, Cyclus, woningcorporaties, wijkteam én bewoners zelf.

Het gaat –hoofdzakelijk- om herinrichting van het gebied of speelplaats, maatregelen gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid (buurtschouw, verkeer), gerichte inzet regelen van instanties (politie, stadstoezicht, sport.gouda, cyclus, enz.), het zorgen voor directere lijntjes tussen politie en bewoners, het vergroten van bewonersbetrokkenheid bij de buurt en met elkaar, de achterliggende jongerenproblematiek in kaart brengen (waar komen ze bijvoorbeeld vandaan), eventueel sleutelbeheer door bewoners zelf regelen en zaken als gewenste aanpassingen in de Algemene Politie Verordening.

Het wijkteam houdt deze plaatsen vertrouwelijk, maar het gaat om een aantal hotspots die aandacht krijgen. In drie gevallen is het wijkteam trekker van de aanpak. In één geval is de overlast te overzien, maar zijn toch een aantal trajecten ingezet om de leefbaarheid te vergroten omdat de problematiek daar wat breder ligt. Hoewel we moeten afwachten hoe het in de praktijk gaat uitwerken, is één zwaar traject recent na drie jaar succesvol afgerond. Bij één traject is er een fors meningsverschil over de aanpak. Bij een ander traject hopen we met jongeren, wijkagenten en extra JOP’s (jongerenontmoetingsplaatsen) een goede oplossing te bereiken.

Naast de afronding van deze trajecten is er in ieder geval nog één overlastplaats te gaan, en dan is wat dat betreft de wijk hopelijk op orde. U moet maar niet vragen hoeveel geld dat de gemeente Gouda en wijkteam Plaswijck in totaal de afgelopen drie jaar heeft gekost.

 Overlastplaats aangepakt en opgelost

Net afgerond

De volgende

Leuk, een speelvoorziening voor de buurt. Maar als het al meer dan tien jaar een overlastplaats is en voor omwonenden en buurt een onacceptabele belasting ontstaat wordt het anders. We hebben daarom als wijkteam destijds besloten om hierin veel energie te gaan steken. Uiteindelijk is na drie jaar (!) een oplossing gevonden, die ook de instemming had van de direct omwonenden en van de buurt. Maar vraag niet hoe. Het hele traject kende talloze, vaak stormachtige bewonersavonden. Opnieuw bleek dat niet iedere wijkpartner geschikt is voor dit soort werk. Uiteindelijk hebben alle wijkpartners ‘meegeholpen’, zij het dat het vooral de vasthoudendheid van wijkteam/bewoners was (en die ene ambtenaar) waardoor het uiteindelijk gelukt is. Vooral het eindresultaat van de nieuwe inrichting van de buurt mag er zijn en hopelijk draagt het bij aan een meer leefbare buurt. Bewoners/wijkteam zullen zelf blijven meedoen. Complimenten voor de wijkagenten en de bikers voor de nazorg nu.

De gemeente en politie hebben gedurende de ramadan een samenscholingsverbond ingesteld tussen 22 en 6 uur in de wijk Plaswijck voor de omgeving Gildenburg en Lekkenburg. Op de naleving van dit besluit wordt door de politie toezicht gehouden.

Wijziging wijkagenten per medio februari: Arthur Furrer zal na twee jaar wijkagent voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal weer terugkeren als Senior uitvoering voor het team Gouda. Marcel Bos die hier vroeger ook wijkagent was, zal zijn functie als wijkagent weer oppakken. Arthur, veel dank voor je inzet en goede werk hier. Nadere informatie volgt nog.

De wijkagent Arthur Furrer laat weten om ook vanavond, juist vanavond, alert te zijn op inbraken en insluipingen ondanks dat er veel mensen op straat zijn. Verder speelt mee de grote toename van inbraken de laatste tijd.

Persbericht van de gemeente Gouda:

Positieve ontwikkeling zet door

De Top60 is nu ruim één jaar actief en de voorzichtige positieve ontwikkeling sinds de start van de Top60, heeft zich in het tweede half jaar verder doorgezet. De woninginbraakcijfers (- 22%) en jeugdoverlastcijfers (- 33%) laten in het eerste half jaar van 2014 een verbetering zien ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. Ook is er een positieve trend gezet in het recidive-aantal. Top60-jongeren zijn in het afgelopen jaar (juli 2013 – juli 2014) minder vaak aangehouden voor een misdrijf dan in het jaar daarvoor (77% – 61%). Burgemeester Schoenmaker: ‘Sinds de start van de Top60 aanpak in juli 2013 zien we voorzichtige positieve resultaten. Ik ben blij dat deze ontwikkeling zich ook in het tweede half jaar Top60 aanpak heeft doorgezet. Uiteindelijk is het doel van de Top60 aanpak een doorbraak te bewerkstellingen in het gedrag van Top60 leden. Zover zijn we nog niet, maar er wordt met alle partijen heel hard gewerkt binnen de drie pijlers van de Top60-aanpak, om deze positief ingezette ontwikkeling nu verder uit te bouwen.’

Samenwerking

Bij de start van de Top60 zijn verschillende partijen vanuit politie, justitie en zorg betrokken. Door alle partijen is een Top60-convenant ondertekend. In het afgelopen half jaar hebben ook scholen dit convenant ondertekend. Momenteel lopen er ook afspraken met het UWV voor informatie-uitwisseling. Sinds 1 juli 2014 is de werkwijze van de Top60 aanpak ondergebracht in het Veiligheidshuis Midden-Holland. Nieuwe instroom voor de Top60 aanpak vindt nu plaats via de briefing van het Veiligheidshuis.

Drie pijlers

De Top60 aanpak is een persoonsgerichte aanpak en bestaat uit drie pijlers; lik-op-stuk, toegesneden zorg en zorg voor broertjes en zusjes (instroombeperking). De kracht van de Top60 aanpak zit hem in het samenkomen van deze drie pijlers. De Top60 aanpak beoogt om, in de meest hardnekkige dossiers van criminele personen in Gouda een doorbraak in het gedrag van de dader te bewerkstelligen. Alleen aanhouden en veroordelen leiden vaak niet tot het veranderen van het gedrag. In de Top60 aanpak wordt maatgericht gewerkt en wordt per Top60 klant bekeken welke interventies er nodig zijn met het uiteindelijk doel het hardnekkige gedrag te veranderen. Partners in de Top60 aanpak hebben elkaar binnen de drie pijlers steeds vaker gevonden en vindt meer afstemming plaats over aanpak en werkwijze. Hierdoor is meer mogelijk op casuïstiek niveau.

Top60 aanpak

De Top60 aanpak is een gezamenlijke aanpak van de gemeente Gouda en een groot aantal (veiligheids)partners binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden. Op dit moment hebben de volgende organisaties zich aan de Top60 gecommitteerd: Politie Eenheid Den Haag, Openbaar Ministerie Den Haag, Stichting Reclassering Nederland, Palier, Bureau Jeugdzorg, MEE Plus, Penitentiaire Inrichting Zoetermeer, GGD Hollands Midden, Bureau Leerlingzaken / RMC, Raad voor de Kinderbescherming, Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Meerdere partijen zullen gedurende de Top60 aanpak voor participatie aan de Top60 worden benaderd.

 

Top60 tweede evaluatie 2014 (15-10-2014)

Raadsmemo en IVB Actieplan 2014

Raadsmemo top60 aanpak

Plan van aanpak Goudse Top60 (2013)-1

 

Te constateren is dat er stap voor stap vooruitgang wordt geboekt, vergeleken met drie jaar terug. Er is al veel ten goede veranderd. Het besef is er inmiddels dat de jongerenproblematiek niet alleen in Oost voorkomt. Er is extra aandacht en inzet gekomen in Plaswijck van gemeente, politie (wijkagenten en bikers) en Stadstoezicht. De signalen uit de wijk komen mede met de bewonersavonden van het wijkteam over het algemeen goed door. Plaswijck heeft nu goede professionals hier werken, vooral de wijkagenten doen wat ze kunnen. Alle wijkpartners nl. politie, gemeente, welzijnsorganisatie, wijkteam, woningcorporatie en andere organisaties zijn in ieder geval in overleg met elkaar en bezig met passende maatregelen te nemen om de overlast terug te dringen.

De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwerking met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de woning. Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

Gelegenheid maakt de dief

Bij 80 procent van de woninginbraken zijn de daders gelegenheidsinbrekers. Ze hebben niet een bepaalde woning op het oog, maar kijken waar ze gemakkelijk kunnen toeslaan. Woningen waarbij de bewoners niet thuis zijn, vinden zij aantrekkelijk. Net als woningen waar ramen openstaan of die slecht hang- en sluitwerk hebben. Ook werken inbrekers graag op plaatsen waar niemand ze ziet. Met die kennis kunt u uw woning beschermen.

Tijdschakelaars

De indruk wekken dat u thuis bent, kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze schakelaars doen lampen automatisch aan. U bepaalt zelf het tijdstip waarop dit gebeurt. Luxere modellen tijdschakelaars kunt u zelfs zo programmeren dat de lampen iedere dag op een ander tijdstip aangaan. Meer preventietips vindt u op  http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

Bel 112, daar pak je inbrekers mee!

Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie gaat vooral uit naar mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel interesse hebben in huizen en/of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met welke auto of (brom)fiets/scooter deze mensen zich verplaatsen. Vooral de signalementen van de verdachte personen en de voertuiggegevens (merk, type, kenteken) zijn belangrijk. Wilt u liever anoniem blijven dan kunt u dat doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

“Tussen donderdag 9 oktober 22.00 uur en vrijdag 10 oktober 07.15 uur is er op de parkeerplaats aan de Waterlustlaan thv de Landluststraat in diverse personenauto’s ingebroken. Tevens is er ingebroken in een personenauto aan de Weidelustlaan. Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of met het meldformulier via http://www.politie.nl . Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.”

Bericht van de wijkagent

In de maand juni 2014 is er in de wijk Plaswijck weer meer ingebroken dan wel een poging gedaan. Bij relatief veel inbraken gaat het om woningen in de Burgen en Lustenbuurt. In de meeste gevallen blijkt dat de voordeur wel dicht zit maar niet op het nachtslot zit.

Enkele tips van de wijkagent:

Zit u in de tuin? Sluit uw voordeur goed af om te voorkomen dat een inbreker makkelijk binnen de voorkant kan komen. Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open raampje is genoeg.

Sluit alle ramen en deuren af als u weggaat.

Sluit op de bovenverdieping de ramen als u naar beneden gaat. Een inbreker is zo binnen.

Doe uw deuren op slot als u boven bent. U ziet immers niet wat beneden gebeurt. Een inbreker heeft weinig tijd nodig.

Dagje naar het strand? Sluit deuren en ramen goed slotvast af om het inbrekers moeilijk te maken.

Zorg dat u uw deur altijd afsluit als u weggaat. Ook al is het maar even, bijv. om kinderen naar het zwembad te brengen.

Even boodschappen doen? Laat uw ramen niet open staan en sluit uw deur af met de sleutel. Inbrekers zijn zo binnen.

Woning doorluchten tijdens warme dagen? Houd zicht op open ramen en deuren, zodat er geen ongewenste gasten binnenkomen.

Barbecue bij de buren? Sluit wel uw deuren en ramen goed af. Inbrekers profiteren van slecht afgesloten woningen.

Inbrekers maken ook gebruik van social media als twitter en facebook. Pas op wat u daarop zet, bijvoorbeeld over dagje weg.

Planten/struiken beginnen weer te groeien. Zorg dat inbrekers zich er niet kunnen verstoppen. Snoei of verwijder ze.

Openstaande deuren of ramen zijn verleidelijk voor inbrekers. Voorkom dat!

Inbrekers maken ook gebruik van social media als twitter en facebook. Pas op wat u daarop zet, bijv over vakanties.

Eén of meerdere dagen niet thuis? Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Een leeg huis is aantrekkelijker voor inbrekers

Op vakantie? Zorg dat huis er bewoond uitziet (tijdschakelaar op verlichting, post uit bus) en dat buren opletten. Pas op met afwezigheidsbericht op voicemail/antwoordapparaat tijdens vakantie. Een inbreker weet dat u niet thuis bent.

Arthur Furrer Wijkagent Plaswijck

Maandag 26 mei zal de heer Marlé van Tol, districtschef van de politie Gouwe IJssel, een presentatie houden over veiligheid in de wijk. Onderwerpen zijn onder andere de nieuwe Nationale Politie, wie bepaalt de inzet van de politie, cameratoezicht, samenscholingsverboden, hoe gaat vervolging in het werk, inbraakpreventie, de Top 60 en wat er gebeurt met meldingen. Ook de Teamchef van de politie Gouda, de heer Henk van der van der Veek, én uiteraard de wijkagenten zullen aanwezig zijn. De heer van Tol wil graag met bewoners in gesprek over de rol van de politie, de wijkagent en de burger bij het veilig houden van de wijk. De politieleiding is ook benieuwd naar wat de burgers zelf vinden van de inzet van de politie. Zij hoort graag ideeën en suggesties voor verbetering. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen. De bewonersavond wordt georganiseerd door Stichting Wijkteam Plaswijck. De bijeenkomst is toegankelijk voor bewoners van de Goudse wijken Plaswijck, Achterwillens en Bloemendaal. De bijeenkomst is op maandag 26 mei. De locatie is basisschool Het Vlot aan de Oosthoef 3-5 in Plaswijck. De aanvang is 20.00 uur.

Persbericht van de gemeente

“Uit een eerste tussenevaluatie na een half jaar Top60 aanpak blijkt dat er een voorzichtige positieve ontwikkeling is ingezet in Gouda. De eerste recidivemeting over de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 toont een recidivevermindering van 15%. Ook het totale veiligheidsbeeld in Gouda laat een lichte verbetering op woninginbraken en jeugdoverlast zien ten opzichte van 2011 en 2012. Burgemeester Schoenmaker: ‘In juli 2013 is gestart met de Top60 aanpak met als uiteindelijk doel een doorbraak te bewerkstellingen in het gedrag van Top60 leden. Hoewel dit soort hardnekkige problematiek een lange adem vereist, zijn de eerste resultaten na een half jaar al bemoedigend te noemen. Er is een lichte verbetering zichtbaar in het veiligheidsbeeld en een kleine vermindering van de recidive. Ik ben erg blij met deze eerste resultaten en heb grote waardering voor de extra inzet die verschillende partijen leveren in de Top60 aanpak. Wat mij betreft wordt aangetoond dat focus op deze groep werkt.’

Samenwerking

Centraal in de Top60 aanpak staat de samenwerking binnen het Veiligheidshuis tussen de diverse (veiligheids)partners. De afgelopen maanden zijn hier grote stappen in gezet door processen beter op elkaar af te stemmen wat uiteindelijk ook de samenwerking ten goede komt.

Drie pijlers

De Top60 aanpak bestaat uit drie pijlers; lik-op-stuk, toegesneden zorg en zorg voor broertjes en zusjes (instroombeperking). De kracht van de Top60 aanpak zit hem in het samenkomen van deze drie pijlers. Alleen aanhouden en veroordelen leiden vaak niet tot het veranderen van het gedrag. In de Top60 aanpak wordt er maatgericht gewerkt en wordt er per Top60 klant bekeken welke interventies er nodig zijn met het uiteindelijk doel het hardnekkige gedrag te veranderen. Zo is bijvoorbeeld sinds de start van de Top60 aanpak bij een groot deel van de Top60’ers een zorginterventie ingezet. De meeste zorgtrajecten zijn gericht op verbetering van de dagbesteding.

Top60 aanpak

De Goudse Top60 is een persoonsgerichte aanpak en richt zich op de vaak jonge criminelen, die verantwoordelijk zijn voor de meeste inbraken en andere High Impact Crimes. De Top60 aanpak beoogt om, in de meest hardnekkige dossiers van criminele personen in Gouda een doorbraak in het gedrag van de dader te bewerkstelligen. Dit gebeurt door middel van een combinatie van ‘lik-op-stuk’, toegesneden zorg en door aandacht voor broers en zussen om te voorkomen dat zij zich negatief ontwikkelen. De Top60 aanpak is een gezamenlijke aanpak van de gemeente Gouda en een groot aantal (veiligheids)partners binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden. Op dit moment hebben de volgende organisaties zich aan de Top60 gecommitteerd: Politie Eenheid Den Haag, Openbaar Ministerie Den Haag, Stichting Reclassering Nederland, Palier, Bureau Jeugdzorg, MEE Plus, Penitentiaire Inrichting Zoetermeer, GGD Hollands Midden, Bureau Leerlingzaken / RMC, Raad voor de Kinderbescherming, Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Meerdere partijen zullen gedurende de Top60 aanpak voor participatie aan de Top60 worden benaderd.” (einde citaat)

Gezien de aantallen auto-inbraken in de in Werven en Grassen is extra waakzaamheid nodig. Bewoners kunnen bij verdachte personen of een verdachte situatie direct 112 bellen. Er is extra toezicht van de politie, ook ‘s nachts. Morgen krijgen bewoners een flyer met meer informatie.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er de afgelopen drie jaar veel kentekenplaten zijn gestolen. Ze worden gebruikt voor ‘gratis’ benzine tanken, inbraken en andere criminele activiteiten, met alle gevolgen voor de eigenaar. Vrijdag 14 februari tussen 10:00 en 16:00 uur kunnen de kentekenplaten gratis vastgezet worden op vertoon van kentekenbewijs. De locatie is industrieterrein Goudse Poort.

Bericht van wijkagent en woningcorporatie: meldingen babbeltrucs in de wijk

De afgelopen weken zijn er meldingen vanuit de wijk over personen die bij bewoners aanbellen en zeggen dat zij komen kijken of de woningen goed genoeg beveiligd zijn. Of aanbieden om dit te controleren. Soms wordt er ook nog gezegd dat zij namens Mozaïek Wonen komen en/of wordt een soort van legitimatie vertoond. Dit klopt niet. Als de woningcorporatie bedrijven inschakelt om zaken te laten controleren of opnames laten doen worden de bewoners van te voren geïnformeerd.

Doorgeven aan de politie De politie verzoekt u als u hiermee te maken krijgt altijd melding te doen bij het meldnummer 0900 8844.

Bellen bij verdachte situaties De politie vraagt verder bewoners bij verdachte situaties de politie te bellen. Als er bijvoorbeeld een onbekend persoon grote interesse heeft in geparkeerde auto’s of zich verdacht ophoudt in brandgangen en steegjes, of als er met een babbeltruc geprobeerd wordt toegang te krijgen tot een woning dan kunnen bewoners bellen naar 1-1-2. Het noteren van het signalement en eventueel een kenteken kan de politie verder helpen in het onderzoek.

De gemeente Gouda heeft het Actieplan 2014 gepresenteerd. Hierin staat de koers voor het komende jaar zoals die in de Kadernota Gouds Veiligheidsbeleid 2010-2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit actieplan 2014 is dit praktisch en meetbaar uitgewerkt. Zie “Raadsmemo en IVB Actieplan 2014” Het plan bevat 4 prioriteiten, 8 doelstellingen en 6 actiepunten. De wijk Plaswijck wordt op enkele plaatsen specifiek genoemd. Uiteraard komen wij hierop nog uitgebreid terug.

Gisteren is de derde JOP (jongerenontmoetingsplaatsen) gerealiseerd. Deze JOP’s liggen  aan de randen van de wijk, om jongeren enige ruimte te bieden zonder dat dit voor de omgeving (midden in de wijk) tot overlast leidt. Hierbij zijn wij als bewonersorganisatie Plaswijck nauw betrokken, wij overleggen met jongeren en de buurt, dit uiteraard in overleg met politie en gemeente over locatie en opzet.

Wijkteam Plaswijck heeft om een reactie van de politie gevraagd over de recente gebeurtenissen op het Omlooppad, deze geven wij hierbij aan u door.

“De politie Gouda heeft sinds half november van ongeveer 10 incidenten kennis genomen. Incidenten waarbij steeds sprake was van een groepje meisjes dat een meisje of jongen lastig viel. Dit lastig vallen bestond soms uit fietsen omgooien, soms schelden, soms bespugen, en in een paar gevallen uit haren trekken of schoppen. In 1 geval werd er een portemonnee afgepakt. Inmiddels zijn bij de politie 4 aangiften gedaan. De politie houdt verscherpt toezicht en de wijkagenten zijn zo vaak mogelijk in de omgeving om informatie te verkrijgen. De aangiften zijn in behandeling genomen. De politie maakt zich uiteraard net al iedereen die hier bij betrokken is, zorgen over dit soort gedrag, dit wordt niet getolereerd. De politie doet er alles aan om op korte termijn de identiteit van de meisjes te kunnen vaststellen. Informatie daarover is zeer welkom. Dit kan via meldingen, verklaringen, aangiften en desnoods via Meld Misdaad Anoniem. De politie distantieert zich van uitspraken in sommige media of vanuit politieke partijen, deze zijn tendentieus en berusten niet op feiten. De politie zet binnen de mogelijkheden maximale energie op het stoppen van dit soort incidenten en het oplossen van de aangiften.”

Bericht van de gemeente Gouda van 12 november 2013: “In mei jl. is de gemeente Gouda gestart met de Top60 aanpak. Graag informeren wij u tussentijds over de stand van zaken tot op heden.” Het bijbehorende document is te vinden als Raadsmemo top60 aanpak.

Politiebericht 28-10-2013 “Nederland – Weet u hoe vaak er in uw buurt ingebroken wordt? Voortaan kunt u op politie.nl bij ‘Mijn buurt’ zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd ingebroken. De politie deelt deze informatie zodat u zelf maatregelen kunt nemen om een inbraak te voorkomen. Vul bij ‘Mijn buurt‘ op politie.nl de vier cijfers van uw postcode in. Alle inbraken die de afgelopen drie maanden bij u in de buurt gepleegd werden en waarvan aangifte is gedaan, worden op een kaart getoond. Nieuwe inbraken staan binnen 24 uur op de kaart. In verband met de privacy van bewoners is een punt op de kaart nooit tot een huisadres te herleiden. U kunt inzoomen tot op wijkniveau.

Waarom Misdaad in Kaart? Met Misdaad in kaart wil de politie bereiken dat u zich bewust wordt van de noodzaak om zelf maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Eenvoudige preventiemaatregelen zoals ramen en deuren sluiten als u ook maar even uw woning verlaat, het aanbrengen van anti-inbraakstrips en uw voordeur ’s nacht op slot draaien, voorkomen al veel inbraken. Daarnaast hoopt de politie dat u in uw eigen buurt alert bent op verdachte personen en gebeurtenissen.

Ziet u iemand bij een woning rondhangen, een onbekende scooter of auto door de straat heen en weer rijden of andere verdachte zaken? Bel dan direct met 112. Zo helpt u inbraken voorkomen.

Burgers betrekken: Korpschef Gerard Bouman: ‘Woninginbraken hebben veel impact op slachtoffers. Als politie pakken wij hierin onze rol, zoals de maatschappij van ons verwacht en mag verwachten. Maar de politie kan het natuurlijk niet alleen. Daarom betrekken wij onder meer burgers steeds actiever bij politiewerk. Betrouwbare informatie hoort daarbij. Misdaad in Kaart biedt burgers een realistisch en actueel beeld van wat zich in hun nabijheid afspeelt. Hiermee bevorderen wij alertheid en sneller reageren op verdachte omstandigheden, liefst via 112. Burgers kunnen en willen zelf immers daadwerkelijk betrokken zijn bij de veiligheid en leefbaarheid van hun woon- en werkomgeving. Prima, want dit is ieders verantwoordelijkheid. Met de politie als betrouwbare partner, want paraat staan voor veiligheid is ons vak. Waakzaam en dienstbaar. Voor, met en te midden van de samenleving.’

Bericht van de wijkagenten: De fietsverlichtingscampagne ‘Ik wil je zien’ gestart. De politie gaat hierop controleren. Bekeuring zonder verlichting is € 50,- .

Bericht uit Binnenlands Bestuur: “De nieuwe opzet van de meldkamers van de veiligheidsregio’s is zo goed als definitief. In een ‘transitieakkoord’ zijn afspraken gemaakt over locaties, taken, organisatiemodel, financiering en verantwoordelijkheden.

Locaties bekend

De huidige 22 meldkamers maken plaats voor 10 nieuwe, die worden gevestigd in Drachten, Apeldoorn, Soest, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Een nieuwe gemeenschappelijke meldkamerorganisatie gaat zich ontfermen over de meldkamers (inclusief die van de landelijke eenheid en de Koninklijke Marechaussee) die ook meer een uniforme werkwijze zullen aannemen, waardoor zij elkaar, als dat nodig is, makkelijker kunnen ondersteunen of vervangen.

Meteen geholpen

Een belangrijke omslag is ook dat de meldkamers zo worden opgezet dat degene die 112 belt in de meeste gevallen door de eerste persoon die aan de lijn komt kan worden geholpen, ongeacht de vraag of de politie, brandweer of ambulance nodig is. Ook moet in de nieuwe opzet de informatie uitwisseling tussen de hulpverleningsdiensten en de regio’s verbeteren.

Opstelten verantwoordelijk

Het transitieakkoord is ondertekend door de ministers Opstelten, Schippers en Hennis-Plasschaert, korpschef gerard Bouman, burgemeester Aleid Wolfsen (voorzitter Veiligheidsberaad), burgemeester Henri Lenferink (portefeuillehouder IV) en Jack Versluis, bestuurder Ambulancezorg Nederland. Opstelten wordt verantwoordelijk voor de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie. Op dit moment wordt een ‘kwartiermaker’ gezocht.”

Veiligheid in de wijk belangrijk

Zoals bekend is veiligheid een belangrijk thema. Veel inwoners van Gouda en van de wijk vinden een veilige leefomgeving zeer belangrijk. In het Wijkjaarprogramma Plaswijck staan dan ook veel programmapunten over leefbaarheid en veiligheid.

Inbraken: Donkere Dagen Offensief

Vooral de woninginbraken in de wijk hebben de aandacht. De wijkagenten willen hieraan extra aandacht besteden met een Donkere Dagen Offensief.

Inbreng bewoners

Uiteraard wil de politie hierbij de inwoners van de wijk betrekken om hierover mee te denken. Het gaat om bewoners die hierover willen meepraten, tips hebben en willen vertellen wat ze van de politie verwachten. Het kunnen ook mensen zijn die slachtoffer zijn geworden van een inbraak en aan kunnen geven wat ze gemist hebben bij de politie of wat juist heel goed ging.

Wijkagenten vragen

Gevraagd worden bewoners die hierover constructief willen meepraten. Het aantal plaatsen is beperkt.

Uw opgeven

Hebt u interesse, dan kunt u reageren met een email naar info@wijkteamplaswijck.nl.

Meer informatie

Op onze website kunt u meer informatie lezen over aanpak, maatregelen en resultaten van de Gemeente Gouda, de Politie en andere wijkpartners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Actiepunt 7: Burger als actieve ‘veiligheidspartner’ ondersteunen

In het Veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda staat bijvoorbeeld als actiepunt 7: “Werken aan veiligheid is niet iets wat de gemeente en haar veiligheidspartners alleen kunnen. De hulp van bewoners is nodig. Gouwenaars zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen omgeving. Zowel in preventieve zin (bijvoorbeeld geen waardevolle spullen in de auto laten liggen) als in actieve zin (bijvoorbeeld door politie te informeren over verdachte situaties). De Gouwenaar kent zijn eigen buurt ook het best. Via de wijkteams in de wijken worden er bewonersinitiatieven ingezet en gefaciliteerd. Met deze steun moeten bewoners zelf een actieve bijdrage leveren en verantwoordelijkheid nemen. Dit kan door deel te nemen aan Burgerget, het opzetten van een buurtpreventieteam, meldingen doen bij het MOG etc. Hiermee dragen ze bij aan het (blijvend) vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de buurten en wijken. Het waarborgen van de veiligheid hangt nauw samen met respect voor elkaar en de omgeving. Vandalisme, agressie, geluidsoverlast, straatvuil zijn voorbeelden van ongewenst gedrag. Mensen kunnen elkaar nog meer aanspreken op dit gedrag én meer rekening houden met belangen van anderen. Bewoners krijgen daadwerkelijk meer grip op de ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, wanneer ze participeren en zelf initiatieven ondernemen voor meer binding en betrokkenheid in de buurt. Dit heeft invloed op hun veiligheidsbeleving: bewoners die meer grip op (de veiligheid en leefbaarheid in) hun buurt hebben, voelen zich in het algemeen veiliger dan anderen.”

Veel autoinbraken in de wijk Plaswijck

Afgelopen nachten zijn er in Plaswijck (postcode 2804) een groot aantal autoinbraken geweest. De wijkagent Arthur Furrer wil met de donkere dagen weer in aantocht u daarom graag wijzen op enkele aandachtspunten. Geen waardevolle spullen in de auto achterlaten Met een gerust hart je auto achterlaten moet eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt nog te vaak dat auto’s worden opengebroken en dieven met uw kostbare spullen ervandoor gaan. Maar, zoals inbrekers zelf ook aangeven: de enige echte oplossing is niks in je auto achterlaten! Zichtbaar achtergelaten, waardevolle goederen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven. Een auto-inbraak is dan ook vaak een gelegenheidsdiefstal. Haal waardevolle spullen daarom uit de auto! Als er niets zichtbaar in uw auto ligt, kan het er ook niet uit worden gehaald. Neem het radiofrontje dus altijd mee. Laat geen laptops of mobiele telefoons in de auto. Leg een jas of tas in de achterbak.

Tips

Het begint natuurlijk bij het goed afsluiten van alle portieren van uw auto.Maar u kunt meer doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken: • Neem altijd alle spullen mee uit de auto. • Laat het handschoenenvakje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit. • Dieven zoeken ook onder uw stoelen, berg daar dus niets op. • Laat uw auto voorzien van een goedgekeurd alarmsysteem. • Een startonderbreker voorkomt dat de dieven er met uw auto vandoor gaan. • Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats. • Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven deze ‘zien’ met behulp van hun eigen mobiel omdat de bluetooth een signaal afgeeft. • Kunt u niet anders dan waardevolle spullen in de auto achterlaten, laat dan een kluisje in de auto monteren.

Ook opletten bij verkeerslichten

Tenslotte … ook als u voor rood licht staat. Losse waardevolle voorwerpen op de bijrijderstoel of achterbank, zoals bijvoorbeeld een laptop, kunnen gestolen worden als u voor rood licht staat. Berg dergelijke voorwerpen ook tijdens de rit op in de kofferbak. Auto leeg? Doe ’t liever zelf!

Met vriendelijke groet, Arthur Furrer Wijkagent Plaswijck Bloemendaal

“Beste inwoners van de wijken Plaswijck en Bloemendaal, Maandag 9 september 2013 ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging binnen mijn loopbaan, namelijk wijkagent van de wijken Plaswijck en Bloemendaal. Ik doe dat samen met Arthur Furrer, die al actief is in de wijk. Frank Mourits is nu bezig met een belangrijke opdracht binnen Gouda. Mijn loopbaan bij de politie begon in 2004 met een vierjarige opleiding. Praktijkervaring heb ik opgedaan in Katwijk en eind 2008 heb ik de overstap gemaakt naar team Gouda. Hier is mijn interesse in het vakgebied wijkagent ontstaan. Zo heb ik al stage gelopen als wijkagent in Schoonhoven. Aansluitend op deze stage wil ik mij inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk waar u woont, winkelt, sport, werkt en/of uw kinderen naar school gaan. Dit wil ik samen met u doen. U bent de ogen en oren van de wijk. Bij een verdachte situatie mag u direct 112 bellen, heeft u een melding waarbij minder spoed nodig is bel dan 0900-8844. Doe dit wanneer er overlast is, zodat de politie zo mogelijk zelf actie kan ondernemen. Als wijkagenten krijgen wij automatisch alle meldingen over uw wijk uit het computersysteem van de politie. Zo blijven wij op de hoogte van wat er speelt. Melden is en blijft dus van belang. Verder ben ik te volgen via twitter op @WijkagentEdwin. Ik hoop een goede samenwerking en kennis te maken op de komende buurtbijeenkomsten. Ik zal dan graag vertellen over mijn werk, wat u kunt betekenen voor de leefbaarheid van uw wijk en over de aanpak en resultaten van de politie. Met vriendelijke groet, Edwin van den Boomgaard Wijkagent Bloemendaal / Plaswijck”

2503_edvdboomgaard

Bericht van de gemeente Gouda: “Waar we in Gouda dalende criminaliteitscijfers zien op veel categorieën, blijft met name het aantal woninginbraken hoog en vertoont ook de jeugdoverlast weer een lichte stijging. Dit geeft aanleiding om een scherpere focus aan te brengen in de verschillende maatregelen van het Goudse veiligheidsbeleid. Dit gaan we doen in een Top60 aanpak. (24-04-2013) Hierbij wordt gewerkt met een centrale lijst van personen waar we met de veiligheidspartners gezamenlijk de volle aandacht op richten. De Goudse Top60 is geïnspireerd op de manier waarop dat in Amsterdam ook gebeurt in de Top600 aanpak. Een zeer scherpe focus op de grootste veelplegers moet uiteindelijk leiden tot afname van recidive bij een groot deel van de personen op de Top60 lijst.”

Citaat uit nieuwe Plan van Aanpak Top 60 april 2013: “Ook in 2013 zal de nadruk in de groepsaanpak liggen in de wijken Oost, Goverwelle, Korte Akkeren en Plaswijck.”

Ontvangen bericht van de gemeente en politie: Bewoners waren gewend om meldingen over jeugdoverlast ook via het 140182-nummer bij de gemeente te doen, het Meldpunt Openbaar Gebied. Vanaf heden moeten deze meldingen van overlast over jeugd rechtstreeks bij de politie gedaan worden. Reden is dat er bij veel burgers onduidelijkheid was waar men moest melden. U kunt bellen naar het politie-nummer 0900-8844 of via http://www.politie.nl/melden. Vandaar uit zal de politie urgentie bepalen, de wijkagent informeren en eventuele inzet plegen. Bij het direct melden bij de politie wordt de slagvaardigheid vergroot en wordt de opvolging direct georganiseerd door de politie als dat nodig is. Uiteraard onderhouden politie en gemeente contact met elkaar over deze overlastmeldingen. Samen zoeken we naar gerichte maatregelen om jongeren die overlast veroorzaken aan te pakken. Bewoners helpen daarbij het beste door jeugdoverlast rechtstreeks te melden bij de politie (0900-8844).

Het Wijkteam ontving het volgende bericht van de wijkagenten met het verzoek dit aan u door te geven.

Nadere informatie over inbraken en inbraakpreventie volgt nog.

Inbreker is uit op gemak en snel succes

 

Vooral gelegenheid maakt de dief

Doorgewinterde criminelen, altijd op zoek naar een buit – die ze onder alle omstandigheden weten te bemachtigen. Dat is het beeld dat veel bewoners van inbrekers hebben. Niets blijkt echter minder waar. De meeste inbraken worden gepleegd door gelegenheidsdieven, die vaak niet meer dan een paar straten verderop wonen.

Hoe kiest een inbreker een woning uit en hoe komt hij daar binnen? Dit zijn belangrijke vragen wanneer u uw woning wilt beveiligen tegen inbraak. Ongeveer tachtig procent van de woninginbraken wordt gepleegd door zogenoemde gelegenheidsdieven. Zij bereiden weinig tot niets voor, kiezen voor snel succes en zo min mogelijk risico’s. Slecht verlichte oudere buurten met achterpaden hebben hun voorkeur. Het liefst slaan deze inbrekers toe in hun eigen woonomgeving, omdat ze daar de vluchtwegen goed kennen.

Aanwezigheid van ‘makkelijke buit’

De inbrekers hebben geen voorkeur voor een bepaald type woning. Zolang de buit maar goed is. Als de buit in het zicht ligt, zoals een laptop op de vensterbank, weet de inbreker dat zijn kraak wat gaat opleveren. Het gezegde ‘de gelegenheid maakt de dief’ is in deze tijd nog steeds van toepassing.

Een andere belangrijke overweging die de inbreker maakt, is of de woning makkelijk te kraken is. Donkere hoekjes, opstapjes naar een raam, een niet goed gesloten deur; het zijn allemaal zaken die uw woning een aantrekkelijk doelwit maken. De meeste gelegenheidsinbrekers taaien af als ze niet binnen enkele minuten de woning binnen kunnen komen. Hun grootste angst is om gezien of gehoord te worden. U bewijst uzelf en uw buren dan ook een grote dienst door alert te zijn wanneer u buiten iets ziet of hoort. Bij verdachte situaties belt u dus 112.

Maak uw woning onaantrekkelijk

Verder is het zaak uw woning voor inbrekers zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Dit kan door preventieve maatregelen te nemen. Laat uw sleutels bijvoorbeeld niet slingeren en denk aan het vergrendelen van deuren en ramen wanneer u gaat slapen of het huis verlaat. Vergeet dan niet om de sleuteltjes uit bijvoorbeeld de raamsloten te halen.

In buurten waar veel wordt ingebroken is er vaak achterstallig onderhoud en kan het hang- en sluitwerk verouderd zijn. Naast goede sloten, is het belangrijk kieren in kozijnen te dichten en opklimmogelijkheden te beperken. Daarnaast is een goed alarmsysteem verstandig. Beveiligingsstickers en een alarmsysteem met sirene geven een signaal af dat uw woning beschermd is.

Goed gebruik preventieve maatregelen

Het installeren van preventieve maatregelen is één, goed gebruik ervan is minstens zo belangrijk. Een goed slot dat niet gesloten wordt, verliest zijn kracht. Een alarmsysteem met standaardcodes mist ook zijn doel. Besef bovendien dat een enkele maatregel niet volstaat om een inbraak te voorkomen. Het gaat altijd om een samenhang van maatregelen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) helpt om deze samenhang te realiseren. Wacht niet tot het te laat is, maar ga zelf aan de slag met veilig wonen. De PKVW-bedrijven die door het hele land zijn gevestigd, helpen u hier graag bij. Zij kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u alle ‘inbraakgevoelige’ plekken van uw woning kunt beveiligen.

Kijk voor meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, PKVW-bedrijven en tips om een woninginbraak te voorkomen op www.politiekeurmerk.nl.

Laatste ontwikkelingen

De laatste jaren signaleert de politie een opkomst van jeugdigen die in groepsverband inbreken en minder bang lijken te zijn om door bewoners of buren ‘gesnapt’ te worden. Met de buit onderhouden zij hun (te) dure levensstijl. Ook de mobiliteit van sommige inbrekers lijkt toe te nemen. Zij opereren steeds vaker verder van huis.

 

Geachte buurtbewoners van de wijken Plaswijck en Bloemendaal.

Met ingang van 25 februari 2013 ben ik werkzaam als wijkagent in uw wijk. Ik ben sinds 2001 in werkzaam bij de politie, het voormalige korps Hollands Midden, nu de eenheid Den Haag.

Nadat ik de opleiding bij de politie had afgesloten ben ik gaan werken op het buro Gouda Oost gevestigd aan de Middenmolenlaan.

Hier ben ik na een aantal jaren gewerkt te hebben doorgegroeid naar de functie van senior medewerker uitvoering. Deze functie houdt in dat je op straat de aansturing doet bij de complexere meldigen en het coachen en begeleiden van onervaren collega’s.

De laatste maanden ben ik ook werkzaam geweest als Chef van Dienst (CVD). Deze functie is voornamelijk binnen en hierin ben je samen met de senior uitvoering belast met het reilen en zeilen dan de dienst waarin je werkzaam bent. Het controleren van schriftelijke afhandeling en het zorgdragen voor de juiste proces afhandeling is hier een van de belangrijkste taken. Verder ben je het aanspreekpunt voor de medewerkers van de receptie en teleservice, het 0900-8844 nummer, om bij vragen  te helpen. Na deze beiden functies een aantal jaren te hebben gedaan vond ik het tijd worden om mijn politie kennis te verbreden en op andere vlakken te werken dan gestuurd te worden door een 112 oproep van de meldkamer.

Na het vertrek van een collega wijkagent die voor een jaar elders gedetacheerd is, heb ik bij de teamleiding aangegeven dat ik deze functie wel in wilde vullen voor de tijd dat hij er niet zou zijn. Binnen de wijkagenten Bloemendaal Plaswijck bestond echter een soortgelijk idee om hun kennis te verbreden maar dan in de functie die ik uitvoerde.

Na overleg met de teamleiding is er voor gekozen om mij te plaatsen in de wijken Bloemendaal & Plaswijck. Mijn functie zal worden opgevuld door Marcel Bos en na een half jaar komt hij terug en gaat collega Frank Mourits de rol senior op zich nemen.

Dus tot februari 2014 zult u mij kunnen tegenkomen in de wijk.

Op dit moment zijn mijn collega en ik druk bezig met het terugdringen van de woninginbraken in uw wijk. Hierbij hebben we ook u hulp nodig. Wanneer u een situatie bemerkt en u vertrouwd het niet belt u dan direct met de politie. Samen met u hulp moet het zeker lukken om leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te verhogen.

Hoe kunt u mij bereiken?

Dit kan via internet. Kijk op www.politie.nl.

Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Arthur Furrer

Wijkagent Bloemendaal & Plaswijck

 

Bericht van de gemeente Gouda:

“Thuiskomen en constateren dat er is ingebroken in de woning is een vreselijke ervaring. Naast de schade aan de woning en het missen van persoonlijke eigendommen tast een inbraak het gevoel van veiligheid aan. Juist vanwege de inbreuk op de privacy van slachtoffers en de enorme impact die een inbraak heeft, blijven we investeren in een gezamenlijke aanpak van woninginbraken door politie, Openbaar Ministerie, gemeente en woningeigenaren zoals woningcorporaties.”

“De reden hiervan is dat de cijfermatige ontwikkeling aanleiding is tot grote zorg bij ons en bij onze partners. In 2011 zijn er in Gouda 640 inbraken gepleegd, terwijl dit er in 2010 448 waren. Hoewel er sprake is van een landelijke trend, is de Goudse situatie zorgelijk. Want juist dit delict raakt de Goudse inwoner direct: thuis waar iemand zich het veiligst moet voelen.”

“De eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van diefstal en inbraak dan wel het verkleinen van de kans hierop, ligt echter in eerste instantie bij de bewoner zelf. Naast goede maatregelen in en om het huis, kunnen veel inbraken worden voorkomen door het vroegtijdig signaleren en melden van verdachte situaties. Bij incidentpatronen brengen gemeente en politie dit onder de aandacht bij bewoners en eigenaren van woningen, zodat zij extra alert kunnen zijn. Dit wordt eventueel ook ondersteund met extra activiteiten, zoals preventiebijeenkomsten in de wijk.”

 

Projectplan Aanpak Woninginbraak 2012-2014

Memo gemeenteraad Projectplan Woninginbraak

 

Uit de memo’s, informatie per wijk:

“In 2010 waren er in de wijk Goverwelle ook al de meeste inbraken, maar dit jaar is het aantal nog eens 20,4% gestegen. Gouda Oost is de wijk waar het totaal aantal woninginbraken het sterkste is toegenomen. In deze wijk is een stijging te zien van 121% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is de grootste absolute en relatieve stijging op wijkniveau in Gouda. Ook Plaswijck en Nieuwe Park kennen een grote procentuele stijging. Beide wijken kennen een stijging van 114%. Het aantal inbraken in Plaswijck en Nieuwe Park is in 2011 respectievelijk 60 en 30 . Absoluut gezien hebben Plaswijck en Nieuwe Park een klein aandeel in het totaal aantal inbraken ten opzichte van Goverwelle, Gouda Oost en Korte Akkeren. Korte Akkeren laat in 2011 een lichte daling te zien in vergelijking met 2010.”

“In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat er in heel Gouda het aantal woninginbraken in 2011 flink is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De top vier wijken wat betreft inbraken per 1000 woningen zijn de wijken Nieuwe Park, Oost, Goverwelle en Korte Akkeren en zullen worden benoemd als hotspots voor de looptijd van dit plan. Dit omdat hier relatief de meeste woninginbraken plaatsvinden.”

 

Kaart Gouda: hotspots woninginbraken

hotspots woninginbraken

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen bericht van de wijkagenten

Geef inbrekers geen kans, zorg voor licht én zicht!

Licht zet inbrekers in het zicht

De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis in het donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat u niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. U kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed licht én zicht in en om uw huis.

POLITIE Poster inbraak

Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van de woninginbraken sinds oktober vorig jaar is gepleegd in donkere maanden tussen oktober en maart. Daarom krijgt de aanpak van woninginbraken van de politie de komende maanden de hoogste prioriteit. Agenten zijn extra present, zowel in uniform als niet in uniform, en er worden extra rechercheurs ingezet. Maar u kunt zelf ook iets doen! Bijvoorbeeld door gebruik te maken van tijdschakelaars op uw binnen- en buitenverlichting.

 

Licht zet inbrekers in het zicht

Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Immers, als het ’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Verlichting alleen is echter niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal? Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter!

 

1-1-2, daar pak je ook woninginbrekers mee

U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen, een inbreker heeft namelijk slechts enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. De politie benadrukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig!

 

Preventietips: zorg voor zicht en licht

Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, staakt hij vaak zijn poging. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:

 • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk. Dit vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig procent.
 • Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg. Zo voorkomt u zogenoemd flipperen en hengelen. Flipperen is een dun stuk plastic tussen de deur en de deurpost steken, waardoor de schoot terugschiet en de deur open gaat. Hengelen is met een ijzerdraad of een omgebogen kleerhanger via de brievenbus het slot aan de binnenkant van de voordeur open maken.
 • Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om de woning juist kan helpen om inbraken te voorkomen. Door het gebruik van spaarlampen of ledlampen blijven de kosten beperkt en spaart u het milieu.
 • Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.
 • Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!

 

Inbrekers houden niet van licht !

Maak nu gebruik van de subsidieregeling poortverlichting van de gemeente Gouda:

http://www.gouda.nl/poortverlichting …

Algemene voorwaarden poortverlichting

Overeenkomst Poortverlichting

 

Bijgaand een memo en plattegrond van het College over coffeeshops in Gouda.

Daar waar in de memo wordt gesproken over Bloemendaal is bedoeld Bloemendaal / Plaswijck, resp. postcode 2803 en 2804. De plattegrond laat dat ook zien.

 

Uit de memo:

“In de gemeenteraad van 10 november 2011 is een motie aangenomen met betrekking tot het coffeeshopbeleid. Middels de motie verzoekt de gemeenteraad het college om het mogelijk te maken om – met inachtneming van de wet- en regelgeving – het vestigen van coffeeshops in de gehele gemeente Gouda, dus ook buiten de singels, mogelijk te maken. En hiertoe kaders aan te dragen en voorwaarden te inventariseren, overigens zonder dat daarmee uitbreiding van het huidige aantal coffeeshops mogelijk wordt (zie in de bijlage de tekst van de motie).

 Het college heeft naar aanleiding van de motie informatie verzameld en adviezen van betrokken ketenpartners ingewonnen. De verzamelde informatie (weergegeven op de kaart van Gouda, zie bijlage) wijst uit dat er binnen de huidige afstandscriteria (beperkte) mogelijkheden zijn om buiten de singels coffeeshops te vestigen. De adviezen van politie en andere diensten wijzen echter uit dat het onwenselijk is om vestiging van coffeeshops in woonwijken mogelijk te maken, aangezien dit tot toenemende overlast zou kunnen leiden.

Aangezien de ingewonnen adviezen aangeven dat het onwenselijk is om vestiging van coffeeshops buiten de singels mogelijk te maken, stelt het college voor om eerst met de gemeenteraad in gesprek te gaan naar aanleiding over de adviezen, en op dit moment nog niet over te gaan tot wijziging van het coffeeshopbeleid. Indien de gemeenteraad, na afloop van een gesprek hierover met het college, vasthoudt aan de wens om vestiging van coffeeshops buiten de singels mogelijk te maken zal bekeken worden op welke wijze hier alsnog aan voldaan kan worden.”

Memo Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie

Plattegrond inzake coffeeshops

 

Het College van Burgemeester en Wethouders hebben een nieuw actieplan 2012 en 2013 van het veiligheidsbeleid opgesteld.  Plaswijck (Bloemendaal oost) wordt als één van de vijf aandachtswijken genoemd. Ook staat Wijkaanpak, waaronder de wijkteams in Gouda vallen, als belangrijk speerpunt genoemd en beschreven in het actieplan veiligheid.

In de gemeenteraad is de behandeling van dit nieuwe Veiligheidsbeleid Gouda gisteravond echter NIET doorgegaan. Er waren kennelijk belangrijker onderwerpen.

Voor Wijkteam Plaswijck is leefbaarheid en veiligheid een speerpunt.  Aan de raad hadden wij onder andere de volgende aandachts- en zorgpunten genoemd:

1) Wij kunnen onze grotendeels vinden in het nieuwe beleid en de voorgestelde aanpak en maatregelen. Prioriteit blijft krijgen het stappenplan “grenzen stellen” en de persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak.

2) Er is in Plaswijck (Bloemendaal Oost) de afgelopen jaren duidelijk verbetering geboekt in de aanpak, voor zover wij het zien en horen.

3) Kan en wil de raad vasthouden aan haar uitgangspunt dat er op ‘veiligheid’ en ‘armoedebeleid’ niet zal worden bezuinigd?  Een veilige leefomgeving blijkt voor bewoners immers het belangrijkse onderwerp uit onze enquête.

4) Aandacht voor het versterken van de regierol van de gemeente in het veiligheidsbeleid en aanpak. Er is een veelheid aan instanties, projecten en regelingen die “iets” van doen hebben met veiligheid. Op de werkvloer komt alles samen (zie ook verpleegkundigen., leerkrachten, wijkagent, enz. ). Samenwerken aan toezicht  (punt 5 uit de nota) is inderdaad belangrijk.

5) De burger noemen als “actieve veiligheidspartner” zoals onder punt 7 van de nota: dat doen wij al zoveel mogelijk in Plaswijck. Echter de overheid zegt zelfredzaamheid door de burger, de politie zegt meer met de burger, de zorg zegt meer door de burger zelf, de welzijnssector zegt meer naar de burger. Het is goed wat hierover in het nieuwe veiligheidsbeleid staat, maar het is nogal wat.

6) De punten over Communicatie naar de burger toe vinden wij sterk (zie hoofdstuk 4). Voor het veiligheidsgevoel van de burger is een goede inhoud en toon belangrijk. Ook de behaalde resultaten moeten duidelijker voor het voetlicht. Over het veiligheidsgevoel is een boek schrijven, zie bijvoorbeeld de geringe meldingsbereidheid. Is er overigens wel voldoende geld en capaciteit voor al de plannen, ook op termijn?

7) Wij stellen voor de site www.veiliggouda.nl op te heffen en de vrijkomende middelen effectiever te besteden aan bijvoorbeeld site’s van wijkteams in de vijf aandachtswijken op het gebied van veiligheid.

8) Beleid is mooi, maar hoe is/wordt de praktijk. Aandacht bijvoorbeeld voor de overlast op de skatebaan nabij de Lekkenburg/Leeuwenburg.

9)  Cameratoezicht als discussiepunt. Want verplaatst het eigenlijk problemen/overlast niet en pakt het de structurele oorzaken van overlast wel aan? Cameratoezicht wordt nu vooral ingezet bij winkelcentra en horeca. Maar onze bewoners dan? De overlastplaatsen in de (omliggende) buurten? Als wij als wijkteam vragen om een camera bij een hotspot in de buurt dan kan dat niet. Waarom niet? Zijn winkeliers belangrijker dan (oudere) bewoners die bovendien geen eigen bewakingsdienst kunnen betalen?

10)  Tenslotte: er staat “wijkagenten voor 100% inzetbaar in de wijk.” Echter een recent rapport laat zien dat een wijkagent maar 65% wijkgerelateerd kan werken, mede door de administratieve lasten. Onze wijkagenten Frank en Marcel moeten met z’n tweeën bovendien 22.000 mensen bedienen (Plaswijck en Bloemendaal samen), plus middelbare scholen plus een winkelcentrum. Aandacht voor de wijkagent graag!

 

De bijbehorende stukken:

Gouda integraal veiligheidsbeleid actieplan 2012 2013

Collegeberichten_7_februari_2012 over nieuwe Veiligheidsbeleid

Gouda integraal veiligheidsbeleid 8 puntenplan

 

Geachte medebewoner,

Graag vragen wij uw aandacht voor een veiligheidsonderwerp, namelijk straatcoaches in de wijk.

Wat zijn ‘straatcoaches’

De ‘straatcoaches’ helpen de politie met toezicht en handhaving op straat. Zij hebben minder bevoegdheden dan agenten, maar lopen wel in uniform en hebben een oog- en oorfunctie voor politie en gemeente. Zij zullen ook jongeren die voor overlast zorgen aanspreken op hun gedrag. Het doel van de inzet van straatcoaches is een leefbare en veilige woonomgeving, aldus de gemeente Gouda.

 

Tijdelijk actief in de wijk

Sinds begin dit jaar zijn zij actief in vijf wijken in Gouda, waaronder Plaswijck (bloemendaal oost, postcode 2804). De inzet duurt tot en met oktober dit jaar.

 

Evaluatie, graag uw mening en ervaringen

Graag willen wij de ervaringen van bewoners uit de wijk weten, om deze te bespreken met de gemeente en politie. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden, elke reactie is welkom. Uw reactie kunt u sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl of versturen via de het Contactformulier op deze website (zie onderaan). Deze reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Van belang is bijvoorbeeld:

· wist u dat er straatcoaches actief in de wijk waren?

· zijn de straatcoaches zichtbaar op straat geweest?

· hebt u ze jongeren zien aanspreken of anders ‘in actie gezien’, zo ja hoe verliep dat?

· hebt u contact met hen gehad, zo ja hoe verliep dat?

· op welke tijden hebt u ze het meest gezien?

· en vooral, hebben zij bijgedragen aan uw veiligheidsgevoel?

 

Bijeenkomst met straatcoaches

Binnenkort volgt er een bijeenkomst met gemeente, straatcoaches en wijkteam.

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u dit ook aan ons mailen.

 

Informatie en filmpje op onze website

Ter informatie is bijgaande film over de straatcoaches te zien, die dit voorjaar op Gouwestad TV is uitgezonden.

Niet meer beschikbaar

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Wijkteam Plaswijck

 

De Gemeente Gouda heeft ons geïnformeerd over de inzet van straatcoaches in Plaswijck. Wij geven dit nieuws graag aan u door. Leefbaarheid en veiligheid in Plaswijck is een speerpunt van het wijkteam. Wij zijn positief over de inzet en vooral dat onze wijk opnieuw aandacht krijgt.

 

Inzet straatcoaches

Sinds medio januari is een aantal straatcoaches actief in de wijk Plaswijck. De inzet van straatcoaches is een van de middelen in de strijd het aantal overlastgevende jongeren terug te dringen en maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid. Het uiteindelijk doel van het veiligheidsbeleid is een leefbare en veilige woonomgeving.

 

Flexibele inzet

De straatcoaches zullen flexibel in de wijk aanwezig zijn. Dat wil zeggen daar waar het nodig is, zullen ze worden ingezet. De inzet wordt bepaald door afstemming tussen de politie en de gemeente, dit mede op basis van signalen uit de wijk, meldingen via het Meldpunt Openbaar Gebied (telefoonnummer 140182) en via de politie (0900-8844).

 

Taken en bevoegdheden

De straatcoaches hebben korte lijnen naar politie en gemeente. De straatcoaches zijn echter geen politieagenten of gemeentelijke Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Het zijn burgers, de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen hebben ze niet. Wel hebben de straatcoaches een oog- en oorfunctie voor politie en gemeente.

Informatie die zij van belang achten, melden ze bij de daarvoor bestemde instaritie. De straatcoaches signaleren onregelmatigheden en zullen jongeren (indien nodig) consequent aanspreken op hun gedrag.

 

Duur

Naar verwachting zullen zij ongeveer negen maanden actief zijn, dat is tot en met september 2012.

 

Uitnodiging voor overleg gemeente en wijkteam over straatcoaches

Medewerkers van de gemeente Gouda en van Stadstoezicht, alsmede enkele straatcoaches zelf, zullen in het eerstvolgende wijkteamoverleg een toelichting geven op de werkzaamheden, Een aantal bewoners die al langer betrokken zijn bij leefbaarheid en veiligheid in de wijk zal worden uitgenodigd. Bewoners die hiervoor interesse hebben kunnen zich eveneens aanmelden, mits u het wijkbelang voor ogen houdt en een zakelijke, serieuze insteek kiest.

 

Leefbaarheid en veiligheid als hoofdthema, Plaswijck benoemd als aandachtswijk

In Plaswijck wonen veel jongeren. Met het merendeel van hen gaat het gewoon goed. Maar daarnaast is er veel zorg over de door jongeren veroorzaakte overlast in de wijk. Dit betreft rondhangen, maar ook schades door vernielingen en irritant of intimiderend gedrag. Soms gaat dit samen op. Verspreid over de wijk is er een aantal hangplekken waar door jongeren incidenteel, maar wel regelmatig, overlast wordt veroorzaakt. Een ander kenmerk van vooral Plaswijck is de variatie in de wijk, vooral wat betreft de bevolkingssamenstelling. Verder is Plaswijck –helaas- aangewezen als één van de vijf aandachtswijken in Gouda wat betreft leefbaarheid en veiligheid. Op basis van de BEKE systematiek wordt cirmineel gedrag aangepakt. Het thema veiligheid en overlast is het belangrijkste speerpunt voor het Wijkteam Plaswijck, dit mede gezien alle reacties uit de wijk en de uitkomsten van onze bewonersenquêtes en vele bewonersavonden.

Doel

In de wijk Plaswijck is in enkele buurten sprake van crimineel, overlastgevend en hinderlijk gedrag door jeugd. Alle wijkpartners vinden dat dit a-sociale gedrag in de wijk moet stoppen. Het doel is het aantal overlastgevende jongeren en het aantal plekken in de wijk waar overlast voorkomt sterk te verminderen. Zowel in het Goudse Veiligheidsbeleid als in de Wijkvisie voor Plaswijck staat als doel opgenomen, dat er uiteindelijk geen structurele overlastplekken in de wijk meer zijn, dat de schade door vernielingen is teruggebracht en dat de gevoelens van onveiligheid bij burgers en bedrijven zijn afgenomen.

Uit de Nota Goudse Veiligheidsbeleid, gemeente Gouda, samengevat door Wijkteam:

“De gemeente Gouda vindt het van belang dat Gouda weer wordt gezien als een normale middelgrote stad met een menselijke maat waar burgers elkaar kennen en naar elkaar omzien. Een vitale en leefbare stad waar de inwoners zich veilig voelen. De integrale aanpak die de gemeente voorstaat om te komen tot een veiliger samenleving kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, de combinatie van preventie en repressie, een persoonsgerichte aanpak en een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder politie, Openbaar Ministerie, instanties van jeugdzorg, hulpverlening, Centra voor Jeugd en Gezin, welzijns- en onderwijsinstellingen, ondernemers, woningcorporaties, zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties en natuurlijk burgers.”

“Uitvoering van het nieuwe Veiligheidsbeleid Gouda 2014 staat daarbij centraal. Het uitgangspunt is “Grenzen stellen en perspectief bieden”.”

“De aanpak wordt gecoördineerd via het Veiligheidshuis. Daarin werken alle instanties samen die betrokken zijn bij jongeren en veiligheid.”

Het nieuwe Veiligheidsbeleid legt de focus op de aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name 1) gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens, in het bijzonder 8 tot 16 jarigen. Daarnaast komt er 2) meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; terugdringen gevoelens van onveiligheid en verbeteren van de medlingsbereidheid. Het derde punt is 3) versterking van de regierol van de gemeente, die moet alle instanties meer aansturen. Zo zullen door de gemeente Gouda en welzijnsorganisaties meer duidelijke prestatie afspraken worden gemaakt over inzet, taken en te halen doelen. Er zal verder aandacht worden besteed aan 4) de organisatie van het nieuwe veiligheidsbeleid, ook intern bij de gemeente. Tenslotte zal 5) de communicatie over veiligheid door de gemeente en politie zelf aandacht krijgen.

Officiële documenten van de Gemeente Gouda  2010 – 2014

Kadernota Gouds Veiligheidsbeleid 2010 – 2014 (april)

Presentatie Gouds Veiligheidsbeleid

Actieplan integraal veiligheidsbeleid 2010-2011

COT Evaluatie Gouds veiligheidsbeleid nov 2009

Persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte aanpak van problematische jeugdgroepen

De nadruk ligt op de daadwerkelijke uitvoering van het nieuwe Veiligheidsbeleid Gouda “Grenzen stellen en perspectief bieden” en de aanpak van problematische jeugdgroepen in Plaswijck via de BEKE-methodiek. Want het is niet vanzelfsprekend dat wat op papier staat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.

De aanpak houdt in onder andere een persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak in, inclusief het aanspreken van de ouders, plus een gebiedsgerichte aanpak (hangverbod). Het Wijkteam is vrijwel continu bezig dat deze aanpak vooral in Plaswijck prioriteit krijgt en niet alleen in Gouda Oost. Daarnaast helpen wij de politie waar mogelijk op verschillende gebieden. Wij focussen op voldoende capaciteit en dat de beste mensen van de gemeente, politie, jongerenwerk, enz. hier werken. Dit is geen wijk voor watjes.

Shortlistmethodiek BEKE

Bij de politie en wijkagenten zijn bovendien inmiddels alle criminele en overlast gevende jongeren uit de wijk bekend en in kaart gebracht. Dit is de Shortlistmethodiek BEKE. Dit vormt de basis om criminaliteit en overlast aan te pakken. Elk individu en groep kent een eigen aanpak.

Maatwerk bij aanpak in Plaswijck

Onderscheid wordt gemaakt in de aanpak van

1) crimineel gedrag (drugs, alcohol, financieel gewin, geweld),

2) overlastgevend gedrag (provocerend, lichte criminaliteit, weinig aanspreekbaar)

3) hinderlijk gedrag (vervuiling, geluidsoverlast).

De aanpak bestaat afhankelijk het type gedrag uit verschillende onderdelen, namelijk

 • een groepsgerichte aanpak (oa. Buro HALT, jongerenwerk, talentontwikkeling, begeleiding),
 • een gebiedsgerichte aanpak (hangverbod, verblijfsverbod in bepaalde buurt). Ook is er cameratoezicht. Ook heeft de burgemeester samenscholingsverboden bij het winkelcentrum ingesteld en
 • een persoonsgerichte aanpak (Coaching, de STOC-aanpak, aanspreken ouders en school door politie, inschakelen justitie);
 • daarnaast is er het toezicht en handhaving door politie en stadstoezicht en zijn er activiteiten vanuit het jongerenwerk door Factor-G.

“Three Strikes Out”

Met politie en veiligheidshuis Gouda zijn verder afspraken gemaakt hoe gericht op te treden bij aantoonbaar overlastgevend gedrag van een jongere. Ouders worden bij de eerste bekeuring voor verstoring van de openbare orde meteen geïnformeerd over het gedrag van hun kind. Bij een tweede keer wordt er een huisbezoek afgelegd door de wijkagent. Er volgt een gesprek over het gedrag in de wijk met de waarschuwing dat bij een derde overtreding een verblijfsontzegging wordt aangevraagd. Een overlastgever kan na zijn derde bekeuring een gebiedsontzegging opgelegd krijgen door de burgemeester. Een verblijfsontzegging of gebiedsontzegging betekent dat de persoon een aantal weken niet in het gebied mag komen, waar de overlast is veroorzaakt. Op alle overlastplekken in Plaswijck wordt dezelfde aanpak toegepast.

Het Groepstraject P!ts door Factor-G

Naast bestaande activiteiten voor jongeren in de wijk is Factor-G gestart met een groepstraject bedoeld voor jongeren van 16 jaar en ouder die overlast geven in de wijk. Doel van dit groepstraject is de negatieve groepsdynamiek doorbreken, waardoor de groep minder overlast geeft en de jongeren hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen om de vrije tijd op een positieve manier door te brengen.

Onze rol en uitgangspunten

Het helpen verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk is ons speerpunt. Dat kost veel moeite, maar lukt wel.

Onze rol is verschillend, maar altijd en vooral op de achtergrond. Eerst en vooral zorgen we dat de wijk Plaswijck de aandacht en capaciteit krijgt die nodig is, dus niet alleen Gouda Oost. Het wijkteam zorgt dat het thema veiligheid centraal staat. Er is regelmatig overleg met politie, ambtenaren, jongerenwerk, stadstoezicht, sport.gouda en andere instellingen over beleid, aanpak én inzet. Onze bemoeienis geldt vooral de maatregelen en de uitvoering: het wijkteam is zelf daadwerkelijk mee-uitvoerende en trekker bij bepaalde trajecten. Verder zorgen wij dat signalen uit ons netwerk doorkomen bij gemeente en politie en helpen wijkteam/bewoners de wijkagenten waar mogelijk. Wij houden ons niet bezig met de aanpak van de zgn. crimineel gedrag, dat is echt een zaak voor politie en justitie.

 • Capaciteit voor deze wijk
  Eerst en vooral zorgen dat Plaswijck voldoende aandacht, geld en capaciteit krijgt, en niet alleen maar Gouda Oost. Het streven is een herverdeling van (rijks)middelen en wijkbudgetten naar deze wijk, ten laste van wijken waar minder aan de hand is op het gebied van leefbaarheid en veiligheid of waar wijkteams structureel geld overhouden.
 • Terughoudendheid in communicatie
  Maatschappelijke verantwoordelijkheid en burgerplicht maken dat we zelden de openbaarheid zoeken over leefbaarheid en veiligheid. Gouda ligt onder een vergrootglas en van stemmingmakerij is nooit iemand beter geworden. Dat neemt niet weg dat misstanden wel kenbaar gemaakt zullen worden als de leefbaarheid te veel in het geding komt.
 • Een effectieve buurtgerichte inzet, daar waar het nodig is en niet alleen via meldingen
  Capaciteit is schaars. De afweging waar wanneer welke inzet wordt gepleegd is helaas continue onderwerp van discussie. Wij zorgen dat buurtgerichte inzet van handhaving en toezicht plaatsvindt waar het nodig is en effectief is. Bij voortduring wijzen wij erop dat de zogenaamde meldoverzichten weinig zeggen. Er zijn buurten waar van alles aan de hand is maar waar niet meer gemeld wordt, uit angst, moedeloosheid of cynisme. In andere buurten daarentegen zijn de leefbaarheidsproblemen veel en veel minder maar burgers veel mondiger. Wij corrigeren dit scheve beeld en zorgen dat toezicht en handhaving daar worden ingezet waar die het hardste nodig is. Meldingen zijn hooguit bruikbaar als indicatie. Politie, Stadstoezicht en Gemeente zijn tot dusver vrijwel altijd bereid geweest met onze insteek rekening te houden.
 • Bezwaar tegen cameratoezicht
  Wij begrijpen niet zo goed het enthousiasme over het cameratoezicht bij winkelcentra. Want waarom moet een winkelcentrum worden beschermd, terwijl dat betekent dat er daardoor verplaatsing optreedt van overlast naar de omliggende buurten? Zijn winkels belangrijker dan bewoners? Ook is het de vraag of een instrument als cameratoezicht wel een oplossing is: wekt het preventief, maar ook achteraf om daders op te sporen?
 • Aanpak structurele problemen
  Een zakelijke aanpak staat bij ons voorop, dus een aanpak die aangrijpt op de structurele oorzaken. Dus geen symptoombestrijding en in beginsel geen adhoc maatregelen. De overlast op een bepaalde locatie kan bijvoorbeeld een afgeleide zijn van een groter, meer structureel probleem in de wijk. Ook is het ons inziens zaak dat er focus blijft op de sociaal-economische, maatschappelijke en culturele oorzaken voor ongewenst maatschappelijk gedrag.Onze aanpak van de hotspots in de wijk zorgt voor een oplossing op de locatie zelf en voor de buurt (die verdienen dat overigens ook na vaak jarenlange overlast). Maar het structurele probleem is dat bepaalde groepen zich vanwege verschillende redenen asociaal gedragen. Ook is er het waterbedeffect: een oplossing hier betekent toenemende problemen elders in de wijk. Het voorkomen van rondpompen van hangjongeren in de wijk is dit jaar door Wijkteam en Politie op de agenda gezet.
 • Zorgpunt blijft de capaciteit van toezicht en handhaving
  Eigenlijk is de norm één wijkagent op 5 á 6.000 burgers. In Plaswijck/Bloemendaal wonen resp. 13.000 en 9.000 bewoners, dat is samen 22.000 burgers. Dit betekent dat 1:3 Gouwenaren in deze wijken woont. Bovendien is er in Plaswijck een aantal middelbare scholen, een winkelcentrum en is Plaswijck benoemd als één van de vijf aandachtswijken in Gouda in de Veiligheidsmonitor. In plaats van de 4 wijkagenten zijn er echter maar twee. Die doen overigens wat ze kunnen.
 • Klankbordgroep Jongerenwerk
  Het jeugd- en jongerenwerk in Nederland is in beweging. Naast bezuinigingen en reorganisaties is er veel discussie over wat het jongerenwerk zou moeten doen. Het bestuur van Gouda heeft gekozen voor een bepaalde richting. Dat kan een keuze zijn. Wijkteam Plaswijck is samen met deskundigen en bewoners bezig om te zorgen dat er in de wijk 1) voldoende jeugd- en jongerenwerkers zijn 2) van voldoende kwaliteit. We zijn bezig met een pilotproject met verschillende (externe) partijen.
 • Jongerenstichting
  Met deze stichting kunnen jongeren zelf zaken gaan regelen. Het dient ook om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de jeugd te vergroten, zoals maatschappelijke stages. Directies van scholen zouden graag zien dat zo’n project voortgezet kan worden.
 • Klankbordgroep Veiligheid
  Deze denktank bestaat uit betrokken bewoners en mensen die door hun achtergrond kennis hebben van recht en veiligheid. Zij denken met het Wijkteam mee over het Goudse veiligheidsbeleid op lange termijn. Belangrijk zorgpunt is dat Factor-G met een reorganisatie en een enorme bezuinigingsopdracht te maken heeft en de politie met blijvende capaciteitsproblemen en ook een reorganisatie.
 • Buurtpreventie nieuwe stijl
  In sommige buurten in Plaswijck hebben bewoners zich georganiseerd om de eigen buurt leefbaar en veilig te houden. Zij houden de buurt in de gaten en houden de meldingen vanuit de eigen buurt bij. Het gaat ook om plaatsen in de buurt waar het donker of onveilig is, die dienen als vluchtweg of als helingplaats, waar gedrag plaatsvindt dat er eigenlijk niet zou moeten plaatsvinden of waar vanwege een andere reden maatregelen nodig zijn. Ook is er regelmatig contact met de wijkagent. Er is door het Wijkteam een nieuw ‘convenant buurtpreventie’ opgesteld (het oude was 6 jaar oud) waardoor bewoners en instanties beter kunnen samenwerken. Dit jaar staat één plek in het bijzonder op de agenda.
 • Leefbaarheid en veiligheid centraal in Wijkjaarprogramma Plaswijck
  De aanpak in de wijk loopt hoofdzakelijk via het Wijkjaarprogramma Plaswijck. Daarin staan maatregelen die gaan over de aanpak van jongerenoverlast, het verbeteren van de sociale samenhang en het tegengaan van de verloedering van de leefomgeving. De inbreng van andere wijkpartners is overigens wisselend.
 • Aanpak structurele oorzaken
  Naast de aanpak van hotspots is er meer nodig. Aanspreken van ouders van overlastgevende jongeren hoort daarbij. Ook een persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak, plus gebiedsverboden, vooral voor bepaalde groepen jongeren. Dit is al in Plaswijck in gang gezet. Het nieuwe Veiligheidsbeleid van Gouda is behoorlijk streng. Het Veiligheidshuis zorgt voor een strakkere aanpak van probleemgevallen. Ook het bieden van alternatieven voor jongeren die wel overlast veroorzaken maar (nog) niet crimineel gedrag vertonen. Het jeugd- en jongerenwerk is mede vanwege de omvangrijke bezuinigingen reorganisaties sterk in beweging. Daarbij zal de jeugdzorg bij de gemeenten komen te liggen. Dit alles vraagt om een gericht beleid, aanpak en maatregelen.
Burgers beter informeren over beleid, aanpak en resultaten

Een evenwichtige communicatie over beleid, aanpak en resultaten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is van groot belang. Periodiek informeren wij, samen met de gemeente en politie, de wijk of bepaalde buurten. Vooral de politie dient haar succes meer te vertellen. Het wijkteam heeft vorig jaar de toenmalige districtschef van de politie uitgenodigd om bewoners zelf te vertellen wat de politie kan. Bewoners waren zeer content: “dat wist ik allemaal niet dat er zoveel wordt gedaan”. Het doel is dat hierdoor ook de veiligheidsgevoelens verbeteren.

Problematiek Meldkamers en meldingen

Een bekend kritiekpunt van ons. Opvang en afhandeling van echte probleemmeldingen is niet altijd voldoende, zo ook de terugkoppeling en evaluatie van de meldingen. De meldoverzichten kennen ons inzien een beperkte betekenis. Er zijn buurten waar al te lang van alles aan de hand is maar waar niet meer gemeld wordt, uit angst, moedeloosheid of cynisme. In andere buurten daarentegen zijn de leefbaarheidsproblemen veel en veel minder maar burgers veel mondiger. Wij corrigeren dit scheve beeld en zorgen dat toezicht en handhaving dáár worden ingezet waar die het hardste nodig is. Politie, Stadstoezicht en Gemeente zijn tot dusver vrijwel altijd bereid geweest met onze insteek rekening te houden. Daarnaast leggen we meer directe lijntjes tussen bewoners/wijkteam en politie/stadstoezicht. Het lanceren van de BuurtBuzz is hiervan een onderdeel.

Voorzieningen en accommodatie in de wijk

Jongerenvoorzieningen en perspectief bieden
Tegelijk is het doel het realiseren van voorzieningen in/ rond de wijk waar jongeren voldoende ruimte hebben elkaar te ontmoeten en dat er voldoende en diverse activiteiten beschikbaar zijn voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Er is het besef dat jongeren ook bewoners van de wijk zijn en er dus mogen zijn, ondanks dat zij wellicht zich anders gedragen dan de vorige generatie. Jongeren worden gerespecteerd in de buurt en jongeren respecteren op hun beurt de andere bewoners van de buurt.

Vooral de benutting van het wijkcentrum De Buurtstee vraagt om aandacht. Dat kan volgens ons veelzijdiger.

Gelet op het aantal jongeren in Plaswijck zijn er niet al te veel voorzieningen, het aantal uren jongerenwerk is beperkt, zo ook de accommodaties voor sport. Een echt breed jongerencentrum zoals in Oost is er hier niet. Nodig is om te kijken of scholen en buurtcentra meer kunnen opvangen.

Extra JOP’s in de wijk
Verschillende groepen jongeren zorgen vaak voor ernstige overlast in de wijk, vooral in het weekend en ‘s nachts. De groepen wisselen, de overlastplaatsen ook. Telkens wegsturen heeft geen zin meer. Een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) of ingerichte hangplek kan een oplossing zijn, mits de locatie goed is (dus geen overlast voor de wijk en buurt) en mits het goed wordt afgestemd met de jongeren zelf.

Wijkteam en gemeente hebben twee jaar terug aan de rand van de wijk een eerste JOP neergezet. Inmiddels zijn door het Wijkteam extra mogelijke locaties gevonden, dit in overleg met de politie en groepen jongeren. De mogelijk nieuwe geplande locaties liggen eveneens niet dichtbij huizen en winkels, zodat er in de wijk minder overlast en ergernis is. In samenspraak met alle betrokkenen wordt gezocht naar een oplossing. Afstemming met de wijk, ook al ligt een nieuwe JOP ver verwijderd, staat voor het wijkteam voorop.

Nieuwsbrief december 2011

Meer inzet op verbetering leefbaarheid en veiligheid maar kost veel energie

Om deze hotspots en daarmee de omliggende buurten leefbaar te houden is natuurlijk meer nodig. Aanspreken van ouders van overlastgevende jongeren hoort daarbij. Ook een persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak plus gebiedsverboden. Gelukkig gebeurt dat nu steeds meer. Het nieuwe Veiligheidsbeleid van Gouda is wat dat betreft behoorlijk streng. Het Veiligheidshuis zorgt voor een strakkere aanpak van probleemgevallen. Daarbij is er in Plaswijck hulp van bikers en Stadstoezicht. Ook het bieden van alternatieven voor jongeren die wel overlast veroorzaken maar (nog) niet crimineel gedrag vertonen hoort daarbij.

Ook de aanpak van de grote overlastplaatsen in Plaswijck verloopt succesvol, zij het dat de aanpak lang duurt en veel geld kost. De samenwerking met de andere wijkpartners gaat over het algemeen goed, zij het dat er dit jaar steeds meer wrijvingen optreden over de gekozen maatregelen en de benadering van bewoners.

Wijkagenten doen wat ze kunnen

Dit geldt niet voor de politie en wijkagenten, die doen wat ze kunnen. Maar de wijkagenten Frank Mourits en Marcel Bos kunnen nu eenmaal met z’n tweeën onmogelijk twee grote wijken (Plaswijck en Bloemendaal) met 22.000 bewoners adequaat bedienen. Hun inzet en aanpak verdient alle lof. Alleen al dat alle criminele en overlastgevende jongeren in Plaswijck/Bloemendaal in beeld zijn én dat ouders worden aangesproken als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag verdient een groot compliment. Zij kennen alle probleemjongeren (en omgekeerd, de jongeren kennen de wijkagenten … )

Sommige buurten klagen dat ze de wijkagent nooit zien of niet kennen, maar beide wijkagenten hebben werkelijk hun handen vol aan de probleembuurten en de enorme groep overlastjongeren hier. Wij vragen hiervoor begrip. Met de bijeenkomsten ‘wijkagent in de wijk’ en de bewonersavonden ‘leefbaarheid en veiligheid’ hoopt wijkteam Plaswijck volgend jaar ook de andere buurten in deze enorme wijk weer van dienst te kunnen zijn.

Plaswijck minder in nieuws maar daarom niet minder ernstig

Plaswijck is een mooie wijk waar het in het algemeen goed wonen is. Dat neemt niet weg dat in sommige delen van de wijk sprake is van ernstige en structurele overlast. De bevolkingssamenstelling in de wijk is nogal gevarieerd, wat in bepaalde buurten leidt tot (toenemende) problemen. Plaswijck is –helaas- aangewezen als één van de vijf aandachtswijken in Gouda wat betreft leefbaarheid en veiligheid. Voor de politie staat in deze wijk de jongerenproblematiek centraal, dit mede gezien de omvang en zwaarte in Plaswijck/Bloemendaal in relatie tot de beperkte capaciteit. Het lijkt erop dat er hier steeds meer ‘gastbezoek’ van probleemjongeren is uit andere wijken. De gevolgen voor de wijk door de bezuinigingen en reorganisaties binnen de gemeente worden steeds meer zichtbaar. Bekend is al dat de bibliotheek zal verdwijnen. Minder bekend is dat het jongerenwerk op straat hier in Plaswijck zo goed als wegbezuinigd is. We hebben zelf enkele overlastgevende jongerengroepen benaderd. De politie doet ook wat zij kan. Wijkcoördinator en wijkadviseur van Gemeente en Factor-G hebben beiden maar krap één dag per week voor deze enorme wijk.

Het tempo van de aanpak is natuurlijk altijd een probleem. Wijkteam Plaswijck is zich ervan bewust dat er een grote druk ligt op de ambtenaren binnen de gemeente Gouda en op de politie. Zij hebben in diverse wijken een grote hoeveelheid problematiek te verwerken en hebben daar niet altijd de capaciteit voor.

Maar de gemeenteraad heeft nu eenmaal gezegd dat ‘Veiligheid’ en ‘Armoedebestrijding’ buiten schot zouden blijven. Een stadsmarinier hier kan een oplossing zijn, maar eerlijk gezegd kun je net zo goed de wijkpartners die al lang gericht bezig zijn met leefbaarheid en veiligheid voldoende middelen geven om hun werk te blijven doen. Dat betekent dus eigenlijk geen bezuinigingen op ambtenaren bij Veiligheid, bij Wijkaanpak, bij de politie, bij Stadstoezicht, bij het straatwerk van Factor-G, op de ondersteuningsuren van de wijkconsulent van Factor-G en op het budget van wijkteam Plaswijck. Vooral de onevenwichtige toewijzing van wijkbudgetten (met Plaswijck helemaal onderaan) is in dit verband eigenlijk niet meer acceptabel.

Toenemende zorgen door bezuinigingen

Alle wijkpartners vinden dat crimineel, overlastgevend, hinderlijk en asociaal gedrag van de jeugd in Plaswijck moet stoppen. Het doel is en blijft het aantal overlastgevende jongeren en het aantal plekken in de wijk waar overlast voorkomt sterk te verminderen. Het gaat om ernstige geluidsoverlast, intimiderend gedrag naar bewoners, vernieling en vervuiling. Het uiteindelijke doel waarnaar wijkpartners streven is dat er geen structurele overlastplekken in de wijk meer zijn en dat de gevoelens van onveiligheid bij burgers en bedrijven zijn afgenomen. Maar de praktijk maakt dat wij ons toch behoorlijk zorgen beginnen te maken. Je kunt nu eenmaal niet alles bij burgers zelf neerleggen. Veiligheid is een kerntaak van een overheid.

Vooral zijn er zorgen dat vanwege de bezuinigingen de goede resultaten die zijn bereikt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid weer teniet worden gedaan. Dat geldt voor onze wijk, maar evenzeer voor andere wijken.