Rapportage gemeente openbaar gebied: Plaswijck weer lage scores

De gemeente Gouda heeft de resultaten van de laatste schouw (januari tot en met mei 2015) toegestuurd. Zie https://www.wijkteamplaswijck.nl/openbaar-gebied

Wat ons wederom opvalt bij de tweede grafiek (vergelijking van alle Goudse wijken) is opnieuw de relatief mindere scores voor Plaswijck (postcode 2804). Het wordt tijd voor een brief naar de gemeente waarom onze wijk al jaren relatief minder scoort.