Gezocht

Het leefbaar houden van de eigen omgeving gaat niet vanzelf. Dat vraagt om betrokken mensen die zich af en toe of regelmatig op vrijwillige basis inzetten voor de wijk. Gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers (zo’n 23.000) in Gouda die zich op tal van terreinen inzetten voor medemens en maatschappij.

Niet de eerste en enige
Ook wijkteam Plaswijck draait op vrijwilligers. We werken al enkele jaren met een klein kernteam en een netwerk van ca. 100 bewoners die met ons meedoen, meedenken of meeschrijven en zich op een of andere wijze inzetten voor de wijk. Het is tot dusver altijd gelukt om uit dit grote netwerk mensen te halen die (tijdelijk) meehelpen. Wij stellen dit zeer op prijs.

Hoeft niet, graag wel
Maar meer hulp is altijd welkom. Vanwege de bezuinigingen vallen er steeds meer gaten in aanpak en voorzieningen én er komt steeds meer bij de burger zelf te liggen. Wij kunnen en willen als wijkteam natuurlijk niet alles oppakken wat blijft liggen, maar wij zijn nog wel op zoek naar medebewoners voor enkele vrijwilligerstaken.

Leuk, zinvol en daadwerkelijk kunnen bijdragen
Voor alle vrijwilligers geldt: zij moeten het leuk en/of zinvol vinden om zich in de vrije tijd in te zetten voor de wijk en haar leefbaarheid. Het is sowieso leuk en vooral leerzaam om te doen. U kunt daadwerkelijk verbetering voor samenleving en wijk bereiken.

Tijdsbeslag heel verschillend
In sommige gevallen gaat het om enkele uurtjes per jaar voor de ‘doeners’. In andere gevallen gaat het om zware dossiers met achter de schermen duwen en trekken met een relatief groot tijdsbeslag.

Nadere inlichtingen
Voor inlichtingen of voor een gesprek kunt u ons bellen. U bent niet de eerste en enige.