» Content naar bloemendaalplaswijck.nl (3-4-2020)

» Informatie gemeente over crises aanpak Corona (31-3-2020)

» Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout uitgesteld (21-3-2020)

» Corona virus (21-3-2020)

» Link naar website BloemendaalPlaswijck (10-3-2020)

» Binnenkort uitgebreid nieuws over het VerkeersCirculatiePlan (10-3-2020)

» Jubileum: Huttenbouwdorp Noorderhout voor 10de achtereenvolgende jaar ! (9-2-2020)

» Energiedag gemeente in Schouwburg 17 februari 2020 (9-2-2020)

» Kwaliteit openbaar gebied is verbeterd (29-12-2019)

» Verschillende bouwprojecten in de wijk (28-12-2019)

» Aanleg Schoolzones Plaswijck blijft bij gemeente prioriteit houden (10-12-2019)

» Overgang website naar bloemendaalplaswijck.nl (7-12-2019)

» Gouwe Dialoog op 22 november 2019 (16-11-2019)

» Gemeente trekt verkeerscirculatieplan terug (16-11-2019)

» Dierenorganisaties Bloemendaal-Plaswijck bij groene vuurwerkvrije zone (13-11-2019)

» Voorkom fietsdiefstal en heling (7-11-2019)

» Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk (18-10-2019)

» Verkeerscirculatieplan en Verkeersplan (12-10-2019)

» Project ZON op GOUDasfalt gerealiseerd (21-9-2019)

» Gemeente Gouda: vraag een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan (14-9-2019)

» Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september (3-9-2019)

» Start BIT (7-7-2019)

» Cameratoezicht en veiligheid in de wijk (8-6-2019)

» Glasvezel in de wijk (8-6-2019)

» Samenloop voor Hoop (8-6-2019)

» Onderhoudswerkzaamheden en schoolzone Ridder van Catsweg (8-6-2019)

» Veel aanmeldingen voor wijkwacht voor heel Plaswijck (27-5-2019)

» Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht (24-5-2019)

» Meedoen, meehelpen of meekoken in nieuwe wijkcentrum !? (24-5-2019)

» Koningsdag 2019 in de wijk (25-4-2019)

» Voorjaarsexcursie langs Goudse Heempad Bloemendaalseweg (7-4-2019)

» Nieuwe collectieve wijkactie zonnepanelenactie, info op Open Dag 13 april (6-4-2019)

» Open Dag 13 april: afscheid oude bibliotheek, kijkje in nieuwe wijkcentrum (22-3-2019)

» Participatierapport herbestemming PWA-kazerne: rekening houden met de wijk (8-3-2019)

» Weer een feestelijk Huttenbouwdorp Noorderhout 2019 in laatste week van de zomervakantie ! (8-3-2019)

» Wijkjaarprogramma 2019 (2-3-2019)

» Informatiebijeenkomst over oa. herbestemming PWA-kazerne donderdag 7 februari (5-2-2019)

» Eerste collectieve zonnepanelenproject in Gouda succesvol: Zon op GOUDasfalt ! (30-1-2019)

» Extra krediet en planning nieuwe Wijkcentrum Lekkenburg (9-1-2019)

» 'Happy Huttenbouwdorp Noorderhout 2018 !' (31-12-2018)

» Raadsvragen over vuurwerkvrije zones in de wijk (22-12-2018)

» Veiligheid in de Wervenbuurt (22-12-2018)

» Gratis advies voor een groenere en klimaatbestendiger tuin (12-12-2018)

» Actie schone buurt (12-12-2018)

» Project Zon Op Goudasfalt binnenkort van start (5-12-2018)

» Eerste schetsen van Noordstaet (herbestemming PWA-kazerne) (2-12-2018)

» Nieuw beheerplan openbaar gebied, onderzoek populieren in de wijk (2-12-2018)

» Nieuw Groenfonds voor bewonersinitiatieven (2-12-2018)

» Samenscholingsverbod Lekkenburg en Gildenburg (2-12-2018)

» Afscheid Piet Streng (2-12-2018)

» Start sloop school de Oosthoef, komst 'Knarrenhof' (2-12-2018)

» Wijkontwikkeling ook in onze wijk ? (2-12-2018)

» Veranderingen speelplaatsen in de wijk (2-12-2018)

» Informatiebijeenkomst Rijksvastgoedbedrijf 8 november over verkoop en herbestemming voormalige PWA-kazerne (7-11-2018)

» Petitie bewoners voor verlenging samenscholingsverbod Lekkenburg (29-9-2018)

» Wijkactie plastic afvalzakken (22-9-2018)

» Met Elkaar Festival Gouda Noord 1 september as. (30-8-2018)

» Uitkomsten bewonersenquête plaswijck vuurwerkverbod (12-7-2018)

» Aanpak klachten plastic afvalzakken (11-7-2018)

» Bewonersenquête vuurwerkverbod (24-6-2018)

» Schoolzones: tekeningen fase 1 en maatregelen fase 2 (21-6-2018)

» Algemene Verordening Gegevensbescherming (25-5-2018)

» Koningsdag: kleedjes/vrijmarkten en activiteiten in de eigen wijk (23-4-2018)

» Wijkjaarprogramma 2017 en 2018 (1-4-2018)

» Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout start as. maandag 2 april ! (31-3-2018)

» Inschrijving Huttenbouwdorp Goudse Hout start 2 april as. ! (31-3-2018)

» Eerste tekeningen Schoolzones (31-3-2018)

» Koningsdag en activiteiten in de wijk (31-3-2018)

» Bewonersfeest voor de Hoefs zaterdag 7 april (31-3-2018)

» Geslaagde Opschoondag in de Burgenbuurt (31-3-2018)

» Verkiezingsdebat op 15 maart (12-3-2018)

» Eerste stappen aanleg schoolzones (7-3-2018)

» Wijkavond Hoevenbuurt over woningisolatie woensdag 5 maart (25-2-2018)

» Initiatief voor nieuwe bewoners-organisatie in Bloemendaal (2803) (31-1-2018)

» Samenscholingsverbod Lekkenburg voor één jaar (16-1-2018)

» Bewonersbijeenkomst op 10 januari 2018 over 'Noordstaet' (28-12-2017)

» Extra informatie collectieve wijkactie buitenverlichting (16-12-2017)

» Start collectieve wijkactie wijkverlichting (19-11-2017)

» Duurzaamheidsbijeenkomst Steinen en Watergrassen 21 november (14-11-2017)

» Kerngroep Schoolzones gaat van start (10-11-2017)

» Programma Duurzaamheidsdag 28 oktober 2017 (27-10-2017)

» Uitnodiging voor Gouwe Dialoog op vrijdag 10 november 2017 in De Meander (17-10-2017)

» Vervolgbijeenkomst duurzaamheid 16 oktober 2017 (14-10-2017)

» Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal (11-10-2017)

» Tweede tranche zonnepanelen actie en vervolgbijeenkomsten (3-10-2017)

» Nieuw mobiliteitsplan Gouda en aanleg Schoolzones in de wijk (29-9-2017)

» Collectieve wijkactie buitenverlichting (26-9-2017)

» CBS: steeds minder buurtoverlast (26-9-2017)

» Verkeersveiligheid en Schoolzones (5-9-2017)

» Meer dan geslaagde huttenbouwdorpen (22-8-2017)

» Wijkjaarprogramma 2017 op schema (22-8-2017)

» Scholierenactie in de Hoefs 26 en 27 juni 2017 (25-6-2017)

» Maandag 26 juni ‘Tent in de wijk’ over veiligheid en inbraakpreventie in de Wervenbuurt (24-6-2017)

» Informatiemarkt zonnepanelen en collectieve wijkacties 26 juni (23-6-2017)

» Bijeenkomst whatsapp groepen 1 juni as. (27-5-2017)

» Samenscholingsverbod rondom winkelcentrum Bloemendaal (27-5-2017)

» GouweDialoog donderdag 11 mei 2017 (6-5-2017)

» Buurt Bestuurt: inbraakpreventie en poortverlichting per buurt (6-5-2017)

» Bewonersoverleg Burgen en Lustenbuurt 15 mei as. (29-4-2017)

» Koningsdag in de wijk (21-4-2017)

» Start wijkgerichte aanpak duurzaamheid (20-4-2017)

» Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 open ! (6-4-2017)

» Opschoondag 25 maart in Burgenbuurt en Watergrassen (24-3-2017)

» Zienswijze op concept mobiliteitsplan (21-3-2017)

» Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe (7-2-2017)

» Herbestemming oude bieb Bloemendaal-Plaswijck nog niet definitief (28-1-2017)

» Actieplan Veiligheid 2017 en stand van zaken whatsapp groepen (10-1-2017)

» Buurt Bestuurt: verslag eerste bijeenkomst veiligheid in de wijk (5-1-2017)

» Kerstactiviteit in de Hoefs woensdagmiddag 21 december (9-12-2016)

» Buurt Bestuurt bijeenkomst met burgemeester as. 10 november (7-11-2016)

» Geen asielzoekerscentrum (azc) in PWA-kazerne (1-11-2016)

» Nieuwe programmapunten Burgen en Lustenbuurt 2016-2017 (16-10-2016)

» Start Buurt Bestuurt komende donderdagen en 10 november (15-10-2016)

» Boek 'Natuur dicht bij huis' van stadsecoloog (12-10-2016)

» Donderdag 22 september vervolg bijeenkomst Burgen- en Lustenbuurt (21-9-2016)

» "Tweede bus VervoersPuntGouda op weg" (7-9-2016)

» Positieve en relaxte sfeer bij Huttenbouwdorp Noorderhout 2016 (24-8-2016)

» Openlucht Bioscoop Noorderhout vrijdagavond as. met 'Rango' (17-8-2016)

» 'Gouda Bouwt !' als nieuw jongerenprogramma (11-8-2016)

» Openlucht Bioscoop op natuurspeelplaats Noorderhout vrijdagavond 19 augustus (30-7-2016)

» Start trainee en stageprogramma GOUDA BOUWT (28-7-2016)

» Start 'Buurt Bestuurt' in Plaswijck (4-7-2016)

» Inloopavond 27 juni en bewonersavond 27 juli AZC (27-6-2016)

» Veiligheidsbijeenkomst Gemeente (20-6-2016)

» Concept Bestuursovereenkomst over asielzoekerscentrum (9-5-2016)

» Huttenbouwdorp Noorderhout en Gouda Bouwt 2016 ! (6-5-2016)

» Cameratoezicht heroverwogen (15-4-2016)

» Zaterdag 9 april Open Dag in wijkcentrum de Buurtstee (8-4-2016)

» As. zaterdag Opschoondag onder andere in de Burgenbuurt (16-3-2016)

» Koningsdag Bloemendaal Plaswijck ! (12-3-2016)

» Overleg bewonersplatform en gemeente over AZC (11-3-2016)

» Zienswijze mobiliteitsvisie (11-3-2016)

» Actieplan Veiligheid 2016 (8-3-2016)

» Verkenning duurzaam GoudAsfalt (5-3-2016)

» Haal en breng fietsservice Hoogeveen (4-3-2016)

» Bijeenkomst Buurtgestuurd Politiewerk, woensdag 2 maart 2016 (2-3-2016)

» Informatieavond over de onderwerpen duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en comfortverbetering 1 maart (29-2-2016)

» Stand van zaken Asielzoekerscentrum (AZC) in PWA-kazerne (28-2-2016)

» Informatie over afval scheiden 21 maart in de Veste (23-2-2016)

» 'Beweegdag' met informatie donderdag 25 februari as. (23-2-2016)

» Vanavond inloopbijeenkomst planvorming Bunderhof 2 (11-2-2016)

» Dinsdag 9 februari: veiligheid in de Lustenbuurt (8-2-2016)

» Randweg Reeuwijk (30-1-2016)

» Energie Coöperatie: eerste nieuwsmail en Greenchoice stroom (28-1-2016)

» Bijeenkomst over veiligheid: BuurtBestuurt en Whatsapp groepen (14-1-2016)

» Huttenbouwdorp óók in de Goudse Hout (8-1-2016)

» Morgen RepairCafé (8-1-2016)

» Start proef 'Buurt Bestuurt' in Plaswijck (7-1-2016)

» Bericht wijkagenten over Inbraak Preventie Actie (15-12-2015)

» Vanavond bewonersbijeenkomst Zomenbuurt (14-12-2015)

» Zaterdag 5 december RepairCafe, Fietswerkplaats dicht (4-12-2015)

» Start VervoersPuntGouda (2-12-2015)

» Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck en plannen 2016 (19-11-2015)

» Bewonersenquête verkeer en nieuwe Mobiliteitsplan Gouda (9-11-2015)

» Gisteravond inbraakpreventie in de Steinenbuurt (6-11-2015)

» Nieuw Mobiliteitsplan (4-11-2015)

» Werkzaamheden Omlooppad (13-10-2015)

» Veiligheidsavond gemeente en politie inbraakpreventie 6 oktober (2-10-2015)

» Morgen Fietswerkplaats én RepairCafe in wijkcentrum (2-10-2015)

» Informatiebijeenkomsten deze week voor vrijwilligers VervoersPuntGouda (28-9-2015)

» App voor meten luchtkwaliteit (23-9-2015)

» Donderdagavond 24 september Bruispunt in de Kluphoeve (23-9-2015)

» Bewonersbijeenkomsten voornemen asielzoekerscentrum in PWA-kazerne (20-9-2015)

» Vrijwilligersmarkt vrijdag 18 september, presentatie nieuwe bus (17-9-2015)

» RepairCafe Gouda per oktober maandelijks in wijkcentrum (13-9-2015)

» Kroonringen geleverd: voor een opgeruimde stad (3-9-2015)

» Jubileum Huttenbouwdorp Noorderhout weer geslaagd: dank relaties en nog één keer vliegen ... (30-8-2015)

» (Nacht)werkzaamheden Plaswijckweg (26-8-2015)

» Vijfde Huttenbouwdorp Noorderhout 2015 ! (20-8-2015)

» Openlucht Bioscoop Noorderhout ..... (16-8-2015)

» Openlucht Bioscoop Natuurspeelplaats Noorderhout gaat vanavond gewoon door! (15-8-2015)

» Shaun het Schaap ... een familiefilm met veel humor voor jong en oud (12-8-2015)

» Openlucht Bioscoop as. zaterdagavond geselecteerde films (11-8-2015)

» Filmkeuze Openluchtbioscoop zaterdagavond 15 augustus ! (31-7-2015)

» Geslaagde spelmiddag bij Ballorig! (16-7-2015)

» Fietswerkplaats tijdens vakantieperiode gesloten (10-7-2015)

» Openluchtbioscoop voor de wijk op zaterdagavond 15 augustus (8-7-2015)

» Jublieumprogramma Huttenbouwdorp Noorderhout met wipe-out speelkussen ! (8-7-2015)

» Huttenbouwdorp Noorderhout 2015: extra zomerpret woensdag middag 15 juli bij Ballorig ! (27-6-2015)

» Per direct samenscholingsverbod in Plaswijck bij Gildenburg en Lekkenburg (25-6-2015)

» Huttenbouwdorp Noorderhout 2015 voor alle kinderen … (16-6-2015)

» Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda (14-6-2015)

» Rapportage gemeente openbaar gebied: Plaswijck weer lage scores (13-6-2015)

» Binnenkort wijkenquêtes over veiligheid en vervoer (10-6-2015)

» Komend weekend Goudse Hofstedendagen (29-5-2015)

» Start herinrichting Lekkenburg/Leeuwenburg/skatebaan 18 mei (6-5-2015)

» Huttenbouwdorp Noorderhout 2015 !! (16-4-2015)

» Kadernota Veiligheid (14-4-2015)

» Energie Coöperatie Gouda opgericht (4-4-2015)

» Burgenbuurt weer actief op Opschoondag: veel dank weer (28-3-2015)

» Flitspaal Reenensingel/Mammoet aan voor hard rijden en door rood licht (24-3-2015)

» Steun Het Vlot en help met het winnen van € 10.000 euro bij Nudge !  (12-3-2015)

» Aandeel vrijwilligers verschilt per provincie. Laag in Zuid-Holland. (12-3-2015)

» Bewonersbijeenkomst energiebesparing en warmtescan 19 maart (26-2-2015)

» Actie Kroonringen (24-2-2015)

» Reactie op PWA Verkeersrapport  (16-2-2015)

» Documenten over herbesteming PWA kazerne (5-2-2015)

» Gladheidsbestrijding: strooiroutes (4-2-2015)

» Unanieme keuze herinrichting Skatebaan Lekkenburg/Leeuwenburg  (4-2-2015)

» Wisseling wijkagent per medio februari (28-1-2015)