Bewonersbijeenkomst energiebesparing, warmtescan en duurzaamheid 19 maart

 

Geld en energie besparen en wooncomfort verbeteren

Er zijn allerlei mogelijkheden om energie en geld te besparen en het comfort in uw huis te verhogen. Om u te helpen zijn de gemeente Gouda, de Omgevingsdienst Midden–Holland, het regionaal Duurzaam Bouwloket en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck gestart met een voorlichtingscampagne.

Graag nodigt bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck, met medewerking van de gemeente Gouda en bewonersvereniging TwaalfHoeven, bewoners van de Steinenbuurt en Hoevenbuurt uit voor een informatie bijeenkomst over energiebesparing, het nieuwe EnergieLabel voor woningen en alle plannen en collectieve wijkacties.

 

Start voorlichtingscampagne, eerste bijeenkomst 19 maart

Deze eerste bijeenkomst is vooral voor bewoners van de Steinenbuurt en de Hoevenbuurt, maar iedereen is welkom na aanmelding. De locatie is de Veste, aanvang 20.00 uur. Bewoners van beide buurten krijgen een brochure in de bus met meer informatie. Er volgen meer bijeenkomsten voor buurten in Bloemendaal (postcode 2803) en Plaswijck (postcode 2804).

 

Hoe zit dat met het nieuwe Energie Label? HoeEnergieLabel

 

 

 

Programma

Aan het programma werken mee de gemeente Gouda, het Duurzaam Bouwloket Midden-Holland, de ODMH, Enjoy Energy over warmtescanfoto’s, Duurzaam BouwAdvies, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck over de nieuwe Energie Coöperatie en Van de Bunt Isolatiemogelijkheden.

Er is ook informatie over de collectieve wijkacties ‘warmtescanfoto’s’, ‘woningisolatie advies’, ‘ duurzaam bouwadvies’ en ‘collectieve zonnepanelenactie’.

 

Toegang en aanmelden

De toegang is gratis. Wilt u laten weten of u komt? Dat kan via een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie www.gouda.nl, www.odmh.nl, www.duurzaambouwloket.nl en www.wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie over de nieuwe Energie Coöperatie Gouda zie binnenkort ook onze nieuwe, andere website.

 

Info: actie Warmtefotoscans in uw buurt

Graag laten wij u dan ook kennismaken met een al in de wijk gestart energie-besparingsproject. U kunt tegen een interessante prijs een warmtescanfoto van uw woning laten maken. Daarop is goed te zien waar en hoeveel warmte er weglekt uit uw woning. Op basis daarvan kunt u een advies krijgen voor isolatie- en andere energiebesparingsmaatregelen door twee geselecteerde ondernemingen. Ook voor woningen in uw buurt kan deze scan interessant zijn.

Warmtescanfoto’s zijn alleen zinvol als het verschil tussen buiten- en binnentemperatuur voldoende groot is. In de zomermaanden bijvoorbeeld heeft een warmtescanfoto weinig zin. Op de bijeenkomst krijgt u een uitgebreide toelichting over het hoe en wat van deze wijkactie en over de inschrijvingstermijn.

Voorbeeld warmtescanfoto: rood is een ernstig warmtelek

warmetescan

 

Info: het Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Op www.duurzaambouwloket.nl worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd en gestimuleerd over duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het Duurzaam Bouwloket treedt hierbij op als onafhankelijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. Verschillende gemeentes in de regio en de Omgevingsdienst Midden-Holland werken hierin samen.

 

Info:  de Omgevingsdienst Midden Holland

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet de dienst door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren, in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Eén van die taken is het stimuleren van energiebesparing en -preventie om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstelling van de gemeenten.

 

Info: Energie Coöperatie Gouda

De ECG is een coöperatieve vereniging, van en voor haar leden. De coöperatie heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen. Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van voorlichting over duurzaamheid en energiebesparing. Ook richt zij zich op de verwerving, oprichting en exploitatie van duurzame energiebronnen, evenals het produceren en doen produceren van duurzame energie. Zij werkt daartoe samen met partners als overheden, instellingen en bedrijven. De Coöperatie heeft een lokaal karakter en ondersteunt dan ook zo veel mogelijk wijk- en buurtprojecten.

 

Info: voor meer informatie zie ook de website http://www.energielabelatlas.nl

EnergieLabelAtlasvoorBloemendaalPlaswijck2