“Bezuinigingen op dagelijks onderhoud worden zichtbaar in de stad”

 

Zie voor het bericht van de gemeente Gouda én de Raadsmemo met nieuwe foto’s:

https://www.wijkteamplaswijck.nl/openbaar-gebied

 

“De gemeente moet verder bezuinigen en ook op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte.”

“Nadat in 2012 het onderhoudsniveau van wegen al is verlaagd, gaat dit nu ook op groenonderhoud gebeuren.”

“Hierdoor wordt het beeld rommeliger en kan onkruid makkelijker groeien.”