Bewonersenquête verkeer en nieuwe Mobiliteitsplan Gouda

 

De gemeente Gouda zal een nieuw Mobiliteitsplan 2025 gaan vaststellen. Dit plan gaat over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda: leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

U kunt hierover meer lezen op  https://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitsplan-gouda/

Omdat wij een zienswijze gaan indienen, wij willen u vragen een bewonersenquête (5 vragen) in te vullen. Deze is te vinden op onze andere website  http://www.bloemendaalplaswijck.nl Zie de knop Bewonersenquête Verkeer.

Het wachtwoord staat in de nieuwsmail die vandaag en morgen is verzonden.