Buurtschouw Lustenbuurt 2011/2012

 

Medio 2011 is er een buurtschouw gehouden door bewoners, Wijkteam, Factor G en Cyclus. Tijdens deze buurtschouw liepen we door de buurt en kon u als bewoner uw wensen, ideeën, en eventueel klachten over de leefomgeving doorgeven. Hoewel sommige punten wat langer duurde dan gepland, zijn vrijwel alle punten nu uitgevoerd. Van de 21 actiepunten staat er nog één actiepunt open, namelijk het voetbalveld op de Landluststraat.

 

Actiepunten:

√  = Dit groene vinkje betekent dat het actiepunt is afgesloten.

1.Speelplaats √ Heropening speelplaats lusten

De vogelnestschommel Landluststraat/Rijnlust staat nog los. Bij gebruik bewegen staanders en ligger.

Uitgevoerd en veilig verklaard door inspectie.

2. Kuil bij Rijnluststraat √ 

Er moet grond worden aangevuld naast de tuin van Rijnluststraat 20. Er ligt nu een diepe kuil en grond van de bewoners loopt weg.

Uitgevoerd

3. Prullenbak speelplaats Landluststraat/Rijnlust √ 

Plaatsen prullenbak bij speelplaats. Geplaatst.

4. Hondenpoep √ 

Dochter van Patricia

Tegengaan hondenpoepoverlast bij Landluststraat.

Wijkteam heeft een afspraak staan met de milieu-inspectie van de gemeente om ter plekke te kijken. Voor 2013 draagt het Wijkteam zorg dat dit item op de gemeente-agenda komt te staan.

5. Asfaltdrempel wit verven √ 

In de Landluststraat nabij de kruising met de Rijnlust ligt een asfaltdrempel. Deze drempel is, zeker in het donker, slecht zichtbaar. Kan hij weer wit gemaakt worden?

Uitgevoerd.

6. Overhangend groen Landlusstraat  √ 

Ter hoogte van Landluststraat 4 wordt de doorgang belemmerd door overhangend groen.

Uitgevoerd.

7. Drempel Landluststraat/ pad Waterlustlaan √    

In de Landluststraat ter hoogte van het pad van de Waterlustlaan bij nr. 23 willen bewoners/ ouders van spelende kinderen ook graag een zelfde drempel al bij de Rijnlust.

Vanuit het Wijkteam is op 3 juli 2012 een bewonersoverleg over verkeersdrempels in de Lustenbuurt georganiseerd. De gemeente was hierbij aanwezig. Bewoners hebben inspraak gehad over de verkeersdrempels  Op de site van het wijkteam kun je het laatste nieuws vinden over de drempels.

8. Onkruid Landluststraat √ 

Naast Landluststraat 11 staat heel veel onkruid achter de varkensruggen van de parkeerplaats. Graag met enige spoed verwijderen.

Cyclus verwijdert in opdracht van de gemeente alleen onkruid waar ze machinaal bij kunnen. Cyclus is in overleg of taakstraffers dit onkruid kunnen verwijderen in de toekomst.

9. Verrotte bielzen Landluststraat en Vreelust √ 

Naast Landluststraat 52 en Vreelust 31 liggen twee stukken oud en verrot stukken biels te slingeren. Graag afvoeren.

Uitgevoerd.

10. Dichtmaken strookje grond Landluststraat √ 

Ter hoogte van Landluststraat 10 en 12 ligt een strookje grond. Kan dit dichtgemaakt worden met klinkers. Dat voorkomt veel onkruid en is veiliger i.v.m. de hoofdrioolput.

Afgedaan, strookje wordt niet dichtgemaakt.

11. Bestrating hoek Landluststraat / Groenlust √ 

Op de hoek Landluststraat/ Groenlust 1 ligt de bestrating erg slecht. Ook wordt de bocht afgesneden en is er schade aan het groenvak. Tevens is de paal met straatnaambord van de poer gereden en los herplaatst in de grond. Graag het straatwerk en tegels repareren en de bocht beschermen met een dikke paal of de hoek dichtstraten. De flespaal vastzetten a.u.b

Uitgevoerd door Cyclus.

12. Groen Landluststraat √ 

Bewoners van Landluststraat 16/18 hebben het stukje groen achter de woning omheind met houten hekjes. Hierdoor komt Promen niet op dit stukje en de bewoners houden het niet bij.

Er was onduidelijkheid over grondbezit. Uit kadastrale tekening blijkt dat het gemeentelijke grond betreft. Als de buurt dit wenst, kan het volgend jaar 2013 mogelijk via “Groen Moet je Doen” worden opgepakt. Deze vraag moet nog worden uitgezet in de buurt via het Wijkteam. Anders valt het onder regulier beheer.

Stand op 5 november 2012: Cyclus zoekt momenteel contact met bewoners van achterliggende huizen om het hek te verwijderen.

13. Ongelijke tegels Rijnlust √ 

Voor Rijnluststraat 16/18 liggen tegels ongelijk. Een bejaarde man was gevallen. Graag de tegels een beetje vlakker leggen.

Uitgevoerd.

14. Bomen Lustenbuurt  √ DSC04304

Op een paar plekken in de buurt staan enkele flink uit de kluiten gewassen bomen. Deze bomen zijn  te groot geworden voor de buurt en zouden plaats moeten maken voor kleinere exemplaren. Sommige bewoners voelen zich niet veilig als er veel wind staat.

Bij navraag blijkt dat de bomen tijdens een wettelijk vereiste inspectie (VTA) niet onveilig zijn en nog in goede staat verkeren. Het formaat is geen reden om ze te verwijderen.

15. Palen eind Rijnlust   

Aan het eind van de Rijnlust gaat de weg over in een asfaltpad richting buurthuis. Om inrijden tegen te gaan staan er drie recyclingpalen. Minstens een daarvan staat los in de grond en wordt er door de jeugd of gebruikers van het buurthuis uitgehaald. Graag vastzetten.

Uitgevoerd. 

16. Boomstronken Rijnlust √ 

In de Rijnlust zelf liggen boomstronken om fout parkeren tegen te gaan. Achter deze stronken is veel onkruid en staat het groen tot manshoogte. Graag snoeien.

Uitgevoerd.

17. Ondergrond speelplaats Landluststraat/Rijnlust √ 

Vervangen houtsnippers.

Een voorbeeld van de nieuwe ondergrond is ter plekke op 14 oktober laten zien aan de kinderen en omwonenden. Op 20 november 2011 is de ondergrond vervangen.

18. Landluststraat voetbalveld trapveld Rijnlust

Het wijkteam wil het voetbalveldje een nieuwe impuls geven ten gunste van de omwonenden en de jeugd.

Wijkteam Plaswijck, Participe/Factor-G, bewoners én kinderen willen dat het voetbalveldje wordt opgeknapt.  Hiervoor is veel geld nodig. Dit jaar is al wat geld verzameld, maar ook in 2013 moeten we verder op zoek naar geld. Het wijkteam zal ook enkele sponsors benaderen. Gelukkig willen kinderen uit de buurt zelf meehelpen met een sponsorloop. 

19. Parkeerplaatsen Landluststraat 26 t/m 30  √ 

Er is een behoorlijke parkeerdruk. Bewoners zouden graag zien dat er extra parkeerplaatsen zouden komen ter hoogte van Landluststraat 26 t/m 30.

De gemeente geeft aan dit pas te realiseren als de wijk opgehoogd wordt.

20. Ophoging Lustenbuurt √ 

Bewoners hebben vernomen dat er plannen zijn om de wijk op te hogen en opnieuw in te richten binnen een paar jaar.

De gemeente geeft aan dat er voorlopig geen plannen zijn.

21. Terugbrengen van heesterbeplanting √ Haag lusten

Naast Rijnlust 20 was er vroeger heesterbeplanting. Sinds enige tijd is dit vak omgevormd tot gazon. Gevolg is een mooi grasveldje om te voetballen met de muur als doel. Bewoners hebben last van de ballen tegen de blinde muur. Ook wordt er rommel over de schutting gegooid met schade aan de broeikas en beplanting tot gevolg. Verzoek of er beplanting of een haag terugkomt.

Uitgevoerd.