Buurtschouw Burgenbuurt 2011/2012

Op 19 oktober 2011 is er een buurtschouw gehouden door bewoners, wijkteam, Factor G en Cyclus. Tijdens deze buurtschouw liepen we door de buurt en kon u als bewoner uw wensen, ideeën, en eventueel klachten over de leefomgeving doorgeven. Bijna alle actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd of beantwoord.

 

Actiepunten:

= Dit groene vinkje betekent dat het actiepunt is afgesloten.

1. Kop van Trompenburg/Wiltenburg/Meerburgstraat. Onkruid en bladeren

Langs schutting onkruid achter de varkensruggen.

Status: Cyclus verwijdert in opdracht van de gemeente alleen onkruid waar ze machinaal bij kunnen. Cyclus is in overleg of taakstraffers dit onkruid kunnen verwijderen in de toekomst.

2. Wiltenburg

 Oever verwaarloost groen. Status: Uitgevoerd in 2011

  • Op eilandje valt de boom bijna om. Is diverse malen besproken bij Cyclus. Status: Een tak is verwijderd en verder wordt het veilig bevonden, er wordt niets aan gedaan.
  • Groen snoeien ten gunste van veiligheid/sociale controle. Status: Uitgevoerd in 2011

3. Trompenburg groenperk naast speelplek

Grote kale plek in het groen.Kale plek Trompenburg

Status: Op 5 november 2012 nogmaals door medewerker van Cyclus intern aangedrongen. Voor eind van 2012 wordt dit groen perk ingeboet.

4. Steinenburg/Trompenburg bij parkeerplek

Onduidelijke rommelige groenvoorziening, erg lelijk.

Status: Voldoet aan gemeentelijke norm. Stand op 6 november 2012:  medewerker Cyclus gaat nogmaals aandringen op regulier onderhoud. Voor 2013 draagt het Wijkteam zorg dat dit item op de gemeente-agenda komt te staan.

5. Kannenburg/Steinenburg

Hele grote bomen, waardoor de eerste 2 huizen altijd in de schaduw staan. Koud/nat in huis maar ook het huis zit onder het mos. Bewoner biedt groen moet je doen aan bij groenstrook. Verzoek om de bomen te kappen dan wel te snoeien. Handtekeningenactie met 14 handtekeningen.

Status: Handtekeningenactie is boven water gehaald bij gemeente. Mozaïek Wonen heeft druk gezet bij gemeente. Gemeente is gaan kijken. Geen resultaat, punt wordt afgesloten.

6. Overburg, groenstrook aan Meerburgstraat

Rijden over het gras om tot aan voordeur soms te komen en kale plek door schaduw.

Status: Vooralsnog worden geen fysieke maatregelen genomen.

7. Meerburgstraat parkeerplek tegenover Overburg

Boom is uit de kluiten gewassen en beperkt parkeermogelijkheid

Status: Boom is gesnoeid/verwijderd. Vanuit het Wijkteam is op 3 juli 2012 een bewonersoverleg over verkeersdrempels in de Lustenbuurt georganiseerd. De gemeente was hierbij aanwezig. Bewoners hebben inspraak gehad over de verkeersdrempels  Op de site van het wijkteam kun je het laatste nieuws vinden over de drempels.

8. Kannenburg  bij speelplek en hoek Meerburgstraat

Zou meer aangekleed kunnen door groen. Nu zijn er veel kale stukken en onbestemde groenstroken met veel brandnetels of kale stukken.

Status: Grotendeels opgepakt, er zijn o.a. boompjes geplant. Het wijkteam gaat het groenonderhoud in de Burgenbuurt specifiek opvoeren voor de gemeente-agenda 2013.

9. Brittenburg bij Meerburgstraat

Lage markeringsbordje van een gasleiding is kapot.

Status: Markering is verwijderd.

10. Hoek Meerburgstraat/Plaswijckweg

Verzakte verkeersdrempel bij de ingang en overige drempels in deze straat, voldoen vermoedelijk niet aan CROW normen.

Status: Vanuit het Wijkteam is op 3 juli 2012 een bewonersoverleg over verkeersdrempels in de Burgenbuurt georganiseerd. De gemeente was hierbij aanwezig. Bewoners hebben inspraak gehad over de drempels en de verkeerssituatie. Op de site van het wijkteam kun je het laatste nieuws vinden hierover.

11. Ganzenburg en Burglust: loos stukje grond.

Idee: Moestuin met school en buurtbewoners en rododendrons

Status: Op te pakken door bewoners middels project “Groen Moet Je Doen”.

12. Hoek Meerburgstraat, groenstukje met bloembak “groen moet je doen” Hoek Meerburgstraat opgefleurd door bewoners.

Slecht maaiwerk en wegmaaien bloemen (door bewoners gepland en in beheer) en niet maaien als het nat is (dan rijden ze het grasveld stuk). Cyclus heeft het grasmaaiwerk met uitvoerder besproken.

Status: Viooltjes zijn vervolgens weg geschroeid met onkruidbestrijder. Wijkteam heeft nieuwe bloemen ter beschikking gesteld.

13. Groen tegenover Meerburgstraat nr. 28 beter bijhouden ivm onkruid plus boom snoeien.

Uitgevoerd.

14. Groenstrook begin Meerburgstraat verwaarloosd.

Status: Bewoner hoekhuis Brittenburg  biedt aan de aangrenzende groenstrook te adopteren qua onderhoud, hij heeft al grond aangebracht en schoongehouden. Uitgevoerd.

15. Ganzenburg

Afvoerkolken in de Ganzenburg en aangrenzende parkeerterrein zitten steeds vol vuil en blad waardoor plasvorming ontstaat. Bewoner vraagt aan Cyclus om een putschep zodat hij dit kan zelf doen.

Status: Uitgevoerd.

16. Meerburgstraat 11   

Groenvak achter elektriciteitshuisje wordt slecht onderhouden.

Status: In beheer genomen door bewoners en afgesloten.

17. Hoogenburg / Rijenburg

Wit kruis met stenen bestraten en iets groter maken.

Status: Uitgevoerd.

18. Rijnenburg ter hoogte van nr 43.

Gras groeit over tegels.  Tegels zijn verzakt tegen schuurtjes.

Status: Afgehandeld.

19. Rijnenburg t.h.v. nr. 41: dode bomen door Iepziekte?

Status: Dode boompjes staan er nog steeds.D.d.6 november 2012 medewerker Cyclus: wordt binnenkort afgehandeld of is afgehandeld.

20. Kop Kruidenburg/Hogenburg

Bladeren achter varkensruggen. En put verstopt.

Status: Put is nog steeds verstopt. Bladeren hebben bewoners zelf verwijderd tijdens opschoondag. Zie ook punt 1. Dit blijft een vervelend punt. Mede omdat de overeenkomst met de gemeente hierin niet voorziet.

21. Stolpenburg

Bij het bruggetje van Stolpenburg is verkeerspaal verplaatst en de oude poer niet vervangen.

Status: Afgehandeld.

22. Rondzwervende plastic Hero-zakken. Ophanghaken voor plastic afval

Haken voor aan de lantaarnpalen voor de plasticzakken.  (nazoeken van prijzen: voorbeeld in Schoonhoven).

Status: Pilot-proef door bewonerscommissie voor de beste ophanghaken in Burgenbuurt. Bewonerscommissie neemt dit verder op.

23. Ideeën:

* Uitvouwbare bakken voor bladeren. Zie gemeente Zoetermeer.

Status: Cyclus/gemeente achten bakken niet wenselijk.

* Bakken voor hondenpoep.

Status: Afgewezen vanuit Cyclus/gemeente.