Categoriearchief: Algemeen

Start trainee en stageprogramma GOUDA BOUWT

Veel nieuwe zaken bij Huttenbouwdorp Noorderhout, zoals GoudaBouwt

De voorbereidingen voor het Huttenbouwdorp Noorderhout 2016 zijn zo goed als gereed. Dit jaar zijn er veel veranderingen: onder andere krijgen trainees en stagescholieren dit jaar een eigen training en programma: Gouda Bouwt!.

Praktische trainingen met ervaren trainers uit Rotterdam en Gouda

Ervaren trainers uit Rotterdam en Gouda gaan met praktische trainingen en activiteiten trainen op samenwerken, begeleiden, zelfvertrouwen, communiceren en bewustzijn. Zo zijn er de week vóór het Huttenbouwdorp vier leuke en leerzame trainingssessies.

Eigen kleding en certificaat

Trainees en stagescholieren van Gouda Bouwt hebben tijdens het huttenbouwdorp een eigen t-shirt. Op de slotdag (donderdag 18 augustus) zullen ze onder leiding van Niels van Sport.Gouda de slotactiviteit begeleiden. Wat dat is gaan we niet verklappen … En na afloop krijgen de deelnemers een certificaat.

Partners

Partners van GoudaBouwt zijn Sport.Gouda, Fynder Zelfredzaamheid, Buro Zeker&Vast en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

Meer weten!?

Meedoen? Meer weten? Kijk op http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/informatie/gouda-bouwt/ , straks ook met een eigen website.

 

Inloopavond 27 juni en bewonersavond 27 juli AZC

 

Vanavond maandag 27 juni is er een inloopavond overhet Asielzoekerscentrum in de voormalige PWA kazerne. Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Gouda. Tijdens deze inloopavond wordt ook de bunker opengesteld en is het mogelijk een bezoek aan de bunker te brengen. De inloop is van 18.00 tot 21.00 uur.

Het Bewonersplatform houdt donderdagavond 7 juli een plenaire bewonersavond voor de hele wijk. Deze zal eveneens plaatsvinden in de voormalige PWA-kazerne. Hierover komt nog meer informatie.

Veiligheidsbijeenkomst Gemeente

Op dinsdag 6 oktober 2015 heeft de gemeente Gouda in De Veste een bijeenkomst gehouden met bewoners uit het gebied Gouda Noord (Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord en Achterwillens) over het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Gouda Noord.

Maandag 20 juni is er een vervolgbijeenkomst van de gemeente en politie, waarbij ook de thema’s van 6 oktober worden besproken.

De gemeente Gouda: “Ondanks alle inspanningen blijven de inbraakcijfers hoog. Daarom is een onafhankelijk veiligheidsadviseur aanwezig die u tips kan geven om uw huis veiliger te maken.”

De gemeente nodigt bewoners van Plaswijck, Bloemendaal, Gouda Noord en Achterwillens uit om naar de tweede veiligheidsavond te komen. Er is ook ruimte om andere veiligheidszaken ter sprake te brengen. Wethouder Niezen is deze avond ook aanwezig, zij beheert o.a. de portefeuille openbaar gebied.

De datum is maandag 20 juni 2016, van 19.30 uur  – 22.00 uur, locatie is De Veste, Ridder van Catsweg 30, Gouda.

Het programma voor de avond is als volgt: 19.30 uur Ontvangst met koffie/thee, 19.45 uur Opening door burgemeester Milo Schoenmaker, 20.00 uur Presentatie gebiedsregisseur, 20.15 uur Interactieve sessie met bewoners en advisering van dhr. Keizer, 21.15 uur Terugblik en opbrengst van de avond en 21.45 uur Sluiting

Zaterdag 9 april Open Dag in wijkcentrum de Buurtstee

 

Zaterdag 9 April is er vanwege het 25-jarig bestaan van het wijkcentrum een Open Dag van 12.00 tot 16.00 uur, met presentaties en activiteiten voor iedereen: schminken, knutselen, weven, tekenen, eten & drinken. Het adres is Wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1, naast winkelcentrum Bloemendaal.

Zie de poster voor meer info:

Open Dag zaterdag 9 april 2016 wijkcentrum de Buurtstee 25 jaar

 

 

 

 

 

Haal en breng fietsservice Hoogeveen

 

Wij hebben met veel plezier anderhalf jaar gewerkt in de Fietswerkplaats in wijkcentrum de Buurtstee, maar willen we het goed en goedkoop blijven doen dan moeten we opschalen naar een volwaardige voorziening in de wijk. Hierover zijn we onder andere in overleg met Hoogeveen Fietsbeleving. Alle vrijwilligers danken de bewoners voor hun vertrouwen en de plezierige contacten en wij hopen u terug te zien als we onze plannen kunnen realiseren.  Het RepairCafe blijft gewoon elke eerste zaterdag van de maand open. Wij verwijzen graag naar http://hoogeveen-gouda.nl/ en naar hun haal- en brengservice, tijdelijk voor € 5, telefoon 0182-513189 of mail info@hoogeveen-gouda.nl.

Zie ook: http://www.wijkteamplaswijck.nl/fietswerkplaats-bloemendaal-plaswijck/

 

Morgen RepairCafé

 

Morgen zaterdag 9 januari is er weer het RepairCafé in wijkcentrum de Buurtstee. Normaal is dat de eerste zaterdag van de maand, maar vanwege nieuwsjaarsdag is dat een week verschoven.

De Fietswerkplaats is morgen nog gesloten, de vrijwilligers hebben nog vakantie.

Zaterdag 5 december RepairCafe, Fietswerkplaats dicht

 

Zaterdag 5 december, de eerste zaterdag van elke maand, is het RepairCafe weer in wijkcentrum De Buurstee. U kunt van 10 tot 14 uur terecht.

Deskundige vrijwilligers kijken dan samen met u wat er gemaakt kan worden. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vrijwilligers van het Repair Café weten bijna altijd raad. De reparatie is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

NB Onze Fietswerkplaats (“FietsPuntGouda”) is deze zaterdag vanwege ‘sinterklaas verplichtingen’ dicht. Volgende week zaterdag zijn we er weer.

Aandeel vrijwilligers verschilt per provincie. Laag in Zuid-Holland.

 

 

Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies en is het laagst in Limburg en Zuid-Holland.

In Friesland, Overijssel en Utrecht zijn relatief veel vrijwilligers actief.

De grootste verschillen zijn te zien bij de inzet voor kerk en sportvereniging. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt

 

Zie voor de link naar het CBS onderzoek  http://www.wijkteamplaswijck.nl/leefomgevingsamenleven