Nieuws, activiteiten en agenda

Collectieve wijkactie buitenverlichting (september 2017)

Met een collectieve wijk inkoopactie voor buitenverlichting willen we zorgen dat er minder donkere, onveilige plekken komen in de buurt en inbrekers minder kans maken. We hebben offertes opgevraagd wat het kost om een groot aantal energiezuinige buitenlampen te kopen, inclusief bewegingsmelder en montage. Bovendien zal de gemeente Gouda 50% van de kosten vergoeden.

Ook in de Burgen en Lustenbuurt willen we van start. Weet u als bewoner donkere en/of onveilige plekken in de Burgen en Lustenbuurt, waar volgens u meer verlichting mag komen? Zodat u zich veiliger voelt en dat inbrekers minder kans maken? Stuur aub. een mail met uw suggestie(s) naar info@wijkteamplaswijck.nl of naar buurtbestuurt@veiligheidspuntgouda.nl. Dank voor uw moeite.

Lees meer op http://www.wijkteamplaswijck.nl/leefbaarheid-en-veiligheid/

 

 

 

Bewonersoverleg 15 mei 2017

Ieder is weer van harte welkom om bij te praten over de leefbaarheid in de wijk, nieuwe plannen én nieuwe ideeën. Dit keer is er onder andere een mooi idee van een wijkbewoonster voor de herinrichting van de Stolpenburg. Hieronder haar tekening. We hebben nog wijkbudget dus …. ! Ook is er iemand om een toelichting te geven op het huren van zonnepanelen. Het is maandagavond 15 mei, de locatie is weer wijkcentrum de Buurtstee, boven in de blauwe zaal, en de aanvang om 20.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Opschoondag 25 maart Burgenbuurt

Ieder is weer van harte welkom op de jaarlijkse Opschoondag! We starten om 13:30 uur, op het grasveldje bij de Kruidenburg/ Hoogenburg  (tegenover de Beversluisschool). Met koffie en gebak natuurlijk … Lees de flyer voor alle informatie:

Opschoondag Burgenbuurt 25 maart 2017

 


Programma 2016-2017

In het laatste overleg zijn de volgende programmapunten afgesproken:

 1. Opschoondag 2016 en 2017
 2. Kroonringen: locaties uitzoeken in de wijk voor 25 stuks
 3. Dagje uit voor kinderen uit de wijk
 4. Koningsdag 27 april 2017 met OpenluchtBioscoop
 5. Flyeren voor aanmelden whatsapp groepen in de wijk
 6. Verkeersveiligheid: Landluststraat / bocht bij Groenlust
 7. Collectieve actie inbraakpreventie
 8. Zorg en welzijn in de wijk voor mensen die het minder breed hebben (formulierenhulp?)
 9. Openbaar gebied: verkeerspaaltjes in de wijk groen verven zoals bij de Meerburgstraat
 10. Openbaar gebied: bord spelregels plaatsen bij jeu de boulebaan Overburg

Volgend overleg zullen we ook nog terugkomen op een aantal punten over het openbaar gebied, waarover opmerkingen, suggesties en klachten zijn..

 

 

Vervolgoverleg over en met de Burgen en Lustenbuurt

burgen-en-lustenbuurt

Morgenavond, donderdag 22 september, komen bewoners en bewonerscommissie van de Burgen- en Lustenbuurt bij elkaar in wijkcentrum buurtstee om bij te praten over de wijk en enkele nieuwe plannen te bespreken. Ook besluiten we waaraan we dit jaar het wijkbudget gaan besteden dat nog voor de Burgen- en Lustenbuurt is gereserveerd. Er zijn al enkele goede, zinvolle en mooie ideeën. Alle Burgen en Lustenbuurt bewoners zijn van harte welkom.

 

As. zaterdag 19 maart 2016 weer Opschoondag !

(en slagroomtaart voor Fien)

Flyer opschoondag burgenbuurt 2016

 

 

 

 

 

Activiteiten 2016

De bewonerscommissie plus bewoners hebben voor dit jaar gekozen voor de volgende acties, activiteiten en programma’s.

Weer het houden van de Opschoondag.

Het organiseren van een voetbaltoernooi.

Weer een super geslaagd wijkfeest als in 2014!?

Bevestigen van de Kroonringen.

Veiligheid / whatsapp gropeen opzetten.

Koningsdag organiseren.

Collectieve zonnepanelenactie.

Openbaar groen verbeteren op sommige punten.

 

Burgenbuurt weer actief op Opschoondag 28 maart 2015

Ook dit jaar hebben Fien en Martine met vele buurtbewoners de buurt weer opgefleurd. Dank weer voor de inzet, voor de hulp en de goede koffie.

Burgenbuurt Opschoondag 28 maart 2015 alweer actief, veel dank !'

 

 

 

 

Burgenbuurt Opschoondag 28 maart 2015 'Hoofdkwartier'Burgenbuurt Opschoondag 28 maart 2015 'Oogst van de dag'

 

 

 

 

 

 

 


 

Officiële opening Burgen Boule Baan

(7 juni 2014)

Burgen Boule Baan 1

Op zaterdag 7 juni a.s. om 15.00 uur wordt de Burgen Boules Baan (een echte jeu de boulebaan) officieel geopend door oud bewoner Rogier Tetteroo. Uiteraard is iedereen ook welkom op deze opening om ook een balletje te gooien, er zijn hapjes en drankjes.

De Burgen Boule Baan is een initiatief vanuit de buurt en aangelegd in samenwerking met de bewonersvereniging, wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda.

De keuze van bewoners voor een jeu de boulebaan in hun buurt had twee redenen. Veel bewoners wilden een mogelijkheid hebben om lekker buiten te sporten. Er zijn veel jeu de boule liefhebbers in de buurt, aldus de bewonerscommissie.

Maar ook was de wens van buurtbewoners om meer met elkaar samen leuke dingen te doen. Vooral in de zomer. Doel is om meer gezelligheid en saamhorigheid in de buurt te krijgen. Jong en oud maken inmiddels al veel gebruik van de baan.

De baan is gelegen op het grasveld aan de Meerburgstraat en de Overburg en is voor iedereen toegankelijk. Het is de eerste jeu de boulebaan in de Goudse wijk Plaswijck. Er zijn al struiken ingeplant, er komt ook nog een informatiebord met spelregels. De baan voldoet aan de normen van de Nederlandse Jeu de Boulebond.

Bewoners zullen zelf voor het onderhoud van de baan gaan zorgen. De aanleg is gefinancierd uit de het wijkbudget van wijkteam Plaswijck.

De jeu de boulebaan zelf en de locatie zijn gekozen tijdens de wijkraadplegingen van wijkteam en gemeente vorig jaar. Bij de wijkraadplegingen zijn verschillende projecten gekozen om de leefbaarheid in de Burgen en Lustenbuurt te vergroten.

animaatjes-jeu-de-boules-91513 - kopie - kopie

 

 

Burgen-Boule-Baan aangelegd !

(11 april 2014)

De aanleg van de eerste jeu de boulebaan in de wijk is een feit! In de Burgenbuurt, bij de Overburg, is gisteren de basis gelegd. Er wordt natuurlijk nog nieuw gras ingezaaid, er komen nog planten en struiken omheen en een informatiebord. En dan natuurlijk jeu de boulen! Het lijkt zo eenvoudig, maar intussen ….  De aanleg was een wens vanuit de buurt, niet alleen om te sporten maar ook dat buurtbewoners een plaats hebben om met elkaar op een sportieve en plezierige manier om te gaan. De jeu de boulebaan en de locatie zijn gekozen tijdens de wijkraadplegingen van Wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda vorig jaar. Er zijn toen verschillende projecten gekozen om de leefbaarheid in de Burgen en Lustenbuurt te vergroten. De aanleg is gefinancierd door Stichting Wijkteam Plaswijck uit haar wijkbudget, de bewoners zullen zorgen voor het onderhoud. Bewonerscommissie en wijkteam organiseren in mei nog een officiële opening. We zijn benieuwd wie de BurgenBouleKampioen wordt!

Burgen Boule Baan 2 12042014Burgen Boule Baan 12042014

 

 

 

 

 

Jaarlijkse Opschoondag in de Burgen

(29 maart 2014)

Bewoners in Burgenbuurt doen elk jaar mee aan de Landelijke Opschoondag in maart. De buurt wordt schoongeprikt en opgefleurd met bloemen. De opschoonactie is van 13.30 tot 16 uur, op het grasveldje bij de Kruidenburg/Hoogenburg, tegenover de Beversluisschool. Activiteiten: hapjes, snoep, koffie – thee – limonade, schoonmaken-zwerfvuilprikactie in de buurt en GRATIS plantjes voor uw ooit gekregen bloembak uw grijze bloembak vullen met plantjes. Ook gratis zaadjes voor planten voor een Bij-Blije-Buurt!

DSCN3393DSC02958

 

 

Bewonerscommissie

(3 maart 2014)

Alle commissies en werkgroepen zijn samengevoegd, we gaan voortaan gezamenlijk overleggen en de leefbaarheidszaken in de buurt bespreken. Ook is de nieuwe wijkconsulent van Kwadraat Els Verduijn voorgesteld. Verder is onder andere de planning voor het 40-jarig jubileumfeest besproken.

 

Wijkjaarprogramma 2014 over Burgen en Lustenbuurt

(januari 2014)

Er is extra geld beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in de Burgen en Lustenbuurt te verbeteren. Woningcorporatie, wijkteam en gemeente willen zich de komende jaren sterk maken voor deze buurt. Tijdens wijkraadplegingen stemmen bewoners over de plannen. Voor dit jaar zijn de volgende punten opgenomen.

 • Realisatie verkeersdrempels voor verkeersveiligheid
 • Herinrichting Overburg met een jeu de boulebaan
 • Viering van het 40-jarig jubileum van de buurt
 • Energie collectief onderzoeken
 • Hoe openbare ruimte beter inrichten en onderhouden?
 • Sponsors zoeken voor een betere ondergrond van het voetbalveld bij de Rijnlust.
 • Gezamenlijke bewonersinitiatieven en activiteiten: Opschoondag, een Buurttuin, Ontmoetingsmaaltijden en Kroonringen om plastic zakken aan op te hangen
 • Het planten van nieuwe, mooie struiken en bomen (groene stadsguerrilla!)
 • Netwerk zorg en welzijn in de Burgen en Lustenbuurt opzetten

 

Wijkraadpleging

(7 september 2013)

Op zaterdag 7 september 2013 was er de eerste een wijkraadpleging met bewoners uit de Burgen en Lustenbuurt.

De hoofdvraag van de avond was: waaraan wilt u het extra wijkbudget in de Burgen en Lustenbuurt besteden!? De deelnemers konden hun ideeën en wensen aandragen. Uiteindelijk vond er een stemming plaats voor de besteding van het extra wijkbudget.

Bewoners kozen voor de volgende doelen:

 • Realisatie van verkeersdrempels
 • Herinrichting veldje Overburg met een jeu de boulebaan
 • Een feest ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de buurt
 • Meer aandacht voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen, ook meer nieuw groen