Leefomgeving/samenleven

Scholierenactie in de Hoefs 26 en 27 juni !

Heeft u als bewoner van de Hoefs een leuk idee? Zoekt u hulp hierbij? Maandag 26 en dinsdag 27 juni helpen scholieren in de Hoefs! Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en Mozaïek Wonen starten samen met SamenVoorGoud en de Goudse Scholen-gemeenschap Leo Vromen een actie in de Hoefs.

Maandag 26 juni en dinsdag 27 juni as. komen scholieren van de GSG in het kader van een maatschappelijk project speciaal naar de Hoefs om bewoners te helpen, onder andere:

  • Ze kunnen helpen bij het schoonmaken, bijvoorbeeld van het portiek.
  •  Zwerfvuil in de buurt opruimen.
  •  Boodschappen voor bewoners doen.
  •  Klusjes in huis én tuin én balkon of schoonmaken in huis.

De scholieren komen –gratis- helpen in de Hoefs van 10.30 uur tot 15.00 uur. Hebt u als bewoner van de Hoefs een idee of verzoek!? Doe het strookje in de ideeënbus van Mozaïek Wonen, Oosthoef 74, of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl of contact@bloemendaalplaswijck.nl. Er zijn al verschillende aanmeldingen!

Flyer Hoefs hulp in de wijk 26 en 27 juni PV2

Kerstactiviteit in de Hoefs   (december 2016)

Woensdagmiddag 21 december van 16 tot 18 uur gaan  we een leuke kerstactie organiseren voor alle bewoners uit de Hoefs, jong en oud. We gaan in de Hoefs een tent met sfeerverlichting opzetten en zorgen voor een hapje en een drankje, ook voor de kinderen. kerstactie-hoefs-3

Met gratis speelgoed, spelletjes, boeken en kleding voor kinderen uit de Hoefs. Veel spullen zijn al geschonken door de Stichting KinderKringloop.

De tent komt op de hoek Plaswijckweg-Rietzoom-Oosthoef.

Er is ook informatie over komende (leuke én goedkope) uitstapjes voor kinderen en gezinnen uit de Hoefs, een knutselhoek, info over opvoeding en jeugdhulp, over zorg & welzijn in de wijk, over een nieuwe whatsapp groep voor de veiligheid in Noordhoef, Oosthoef, Zuidhoef en Westhoef, enz. , enz..

Met vriendelijke groet,
Sociaal Team Noord , CJG / Sociaal Team Jeugd, Mozaïek Wonen, Huttenbouwdorp Noorderhout, Bewonersorganisatie Plaswijck

De eerste spullen om uit te delen zijn al opgehaald ….

kerstactie-hoefskerstactie-hoefs-2

 

Koningsdag Bloemendaal Plaswijck!

(12 maart 2016)]

Beste medebewoners, een aantal enthousiaste wijkbewoners wil voor de hele wijk een vrijmarkt op Koningsdag gaan organiseren bij het winkelcentrum Bloemendaal. Het komt op het parkeerterrein Gildenburg, bij Verhage Gouda-Bloemendaal . Voor alvast reserveren van een plaats of om mee te helpen, stuur een bericht naar het mailadres op onderstaande flyer. Meer info volgt uiteraard!!

IMG-20160227-WA0000

 

 

 

 

 

 

 

Verbeteren leefbaarheid in bepaalde buurten

In Plaswijck is het in het algemeen goed wonen, echter in sommige buurten is het op onderdelen (veel) minder. De indruk is dat met name in de delen met huurwoningen de sociale samenhang en de betrokkenheid het geringst is.

De situatie bestaat vaak al jaren. Aan die buurten zal meer aandacht, tijd, geld en programma’s worden besteed. Samen met de bewoners en de huurderscommissies van Mozaïek Wonen willen de wijkpartners gaan kijken hoe het leefklimaat is te verbeteren.

Dit thema vraagt eveneens om een lange termijn aanpak. Het doel is dat bewoners zich prettiger en veiliger voelen in hun straat en buurt. Het gaat onder andere om een zo goed mogelijk onderhouden openbaar gebied, goed onderhouden groenvoorzieningen en voldoende activiteiten en voorzieningen waarbij bewoners elkaar beter kennen en waarderen.

De aanpak is onder andere gebaseerd op de Leefbaarheidsmonitor. Het blijkt dan vooral te gaan om de buurten:

  • Burgen en Lustenbuurt,
  • de Hoefs en
  • de Zomen.

De rol van Wijkteam is 1) in de eerste plaats om deze buurten op de agenda te zetten en te zorgen voor voldoende aandacht, geld en energie van de wijkpartners. In 2) de tweede plaats de bewonerscommissies te ondersteunen. En 3) in de derde plaats om bewonersinitiatieven en wijkevenementen te ondersteunen. Er worden dan ook veel bewonersbijeenkomsten in deze buurten georganiseerd.

Het Wijkteam merkt dat bewoners heel goed weten wat er goed is aan hun buurt, maar ook wat er verbeterd kan worden. Die ideeën, activiteiten en programma’s ondersteunen we waar mogelijk. Veel initiatieven en projecten worden door het wijkteam zelf opgezet. Er wordt een belangrijk deel van het wijkbudget van het Wijkteam aan deze buurten besteed.

 

Bewonersenquête wijkteam plaswijck:

Uitkomst bewonersenquête 2012 door wijkteam over Plaswijck (Bloemendaal Oost)

Stadsmonitor van de gemeente gouda:

Rapport Stadsmonitor 2012

 

Leefbaarheidsmonitor 2010

Van de Rijksoverheid ontvingen wij het volgende persbericht  (11 07 2013):

“De nieuwe Leefbaarometer is afgelopen week gelanceerd. Deze tweejaarlijkse barometer geeft een beeld van de leefbaarheid in heel Nederland, per gemeente, wijk, buurt en per cluster van woningen. Gouda scoort, net als twee jaar geleden, grotendeels positief. Vooral de publieke ruimte en het voorzieningenniveau hebben sinds de start van de barometer in 2006 een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

De Leefbaarometer berekent de leefbaarheid op basis van een aantal objectieve maatstaven zoals woningvoorraad, bevolkings-samenstelling, voorzieningen en publieke ruimtes. Daarnaast wordt er gekeken naar de veiligheid en sociale samenhang in een gebied. De resultaten worden getoond in leefbaarheidskaarten.”

Wijkteam Plaswijck heeft de uitkomsten van de Leefbarometer voor geheel Gouda en voor onze wijk uitgelicht.

Samengevat, hoe meer (donker)groen in een buurt, hoe hoger de leefbaarheidsscore.

Te zien is dat er in onze wijk blijvende inzet op de leefbaarheid nodig is, vergeleken met Gouda geheel.

En zie de verschillen in deze wijk, dat wil zeggen er zijn buurten met zeer hoge scores maar ook buurten met lage scores.

Leefbarometer Gouda

Leefbarometer Gouda 3

(Leefbaarheidsmonitor 2010 van de wijk Plaswijck / Bloemendaal Oost: hoe donkerder groen hoe beter de leefbaarheid. Geel is een matige leefbaarheidsscore. Wit is onbekend of bijvoorbeeld gebouwen als scholen of parken):

 Leefbarometer 2010 Plaswijck