Informatie Huttenbouwdorp Plaswijck 2013

Voor-inschrijving …

Naar aanleiding van vele vragen: de planning is dat er uiterlijk 17  april nadere informatie over de voor-inschrijving komt.

 

Intussen …

Zijn we druk bezig met de voorbereidingen.

Zijn de eerste houtpallets al bezorgd.

En zijn er (heel) leuke ideeën voor de woensdagmiddag en de voor slotavond.

Meer informatie volgt binnenkort …

 

De start …

Beste medebewoners, beste kinderen,

Na het geweldige succes van vorige jaren zal Stichting Wijkteam Plaswijck komende zomer opnieuw een Huttenbouwdorp voor de kinderen uit de wijk organiseren. Tijdens dit zomerevenement kunnen kinderen op een leuke en zinvolle manier bouwen en samenwerken in de natuur.

Ook komt er weer een aanvullend programma.

Het zomerevenement zal plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie, dat is van 26 tot en met 30 augustus 2013.

De locatie is ook weer op de natuurspeelplaats Noorderhout in Plaswijck, op de geluidswal langs de A12.

Hebt u al vragen of wilt u zich alvast opgeven om mee te helpen? U kunt een email sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl of huttenbouwdorp@wijkteamplaswijck.nl, of bellen met 06 239 56 999.