Huttenbouwdorp Plaswijck 2012 geslaagd !

TERUGKIJKEND …

Afgelopen zomer is er wederom een geslaagd huttenbouwdorp georganiseerd voor de kinderen uit de wijk. Stichting Wijkteam Plaswijck heeft als initiator en organisator bewust gekozen voor dit wijkevenement en besteed hieraan graag een deel van haar wijkbudget.

Hierbij hebben vele vrijwilligers en organisaties meegeholpen. Wij danken ook de gemeente Gouda, Cyclus en Mozaïek Wonen voor hun hulp en ondersteuning. Ook hebben voor de eerste keer middelbare scholieren meegedaan om te helpen in het kader van hun maatschappelijke stage. Ook dat was een succes.

Vooral de gezamenlijke inspanning en saamhorigheid van de vrijwilligers/wijkbewoners was enorm. De kinderen, de ouders, verzorgers, grootouders, de vrijwilligers, relaties en instanties waren allen positief. En daar gaat het om!

Gezien de vele en zeer positieve reacties zal het Wijkteam Plaswijck volgend jaar weer een huttenbouwdorp organiseren.

 

DE WIJKFLYER !

Flyer huttenbouwdorp 2012 wijkteam plaswijck

 

DE AANMELDING !

Beste medebewoner, beste kinderen,

Na het geweldige succes van vorig jaar organiseren we komende zomer opnieuw een huttenbouwdorp voor de kinderen uit de wijk. Tijdens dit zomerevenement kunnen kinderen op een leuke en zinvolle manier bouwen en samenwerken in de natuur.

Voor wie

Voor kinderen uit de wijk Plaswijck (Bloemendaal oost, postcode 2804) in Gouda, in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Wanneer

In de laatste week van de zomervakantie: van dinsdag 14 augustus tot en met donderdagavond 16 augustus / vrijdagochtend 17 augustus 2012.

Waar

Op de natuurspeelplaats Noorderhout in Plaswijck, op de geluidswal langs de A12. De speelplaats heeft speeltoestellen zoals een kabelbaan, een vogelnestschommel en trampolinepad. Er zijn wandelpaden en men kan er picknicken.

Begeleiding

Er zullen voldoende volwassenen zijn voor begeleiding, toezicht, ehbo en ondersteuning.

Opzet en programma

Dit jaar kunnen meer kinderen meedoen. Ook is er een aanvullende activiteit: een Groen Avontuur. De laatste avond is er voor de kinderen weer lekker eten en een bijzonder (muziek)optreden. Grootouders en ouders zijn dan ook welkom. Kinderen kunnen bij elkaar in de groep komen, u kunt dat bij de inschrijving aangeven. Indien mogelijk en met toestemming van de ouders kunnen kinderen de laatste nacht in de grote tent blijven slapen. Dit jaar zal er opnieuw een prijs voor de mooiste of meest bijzondere hut zijn.

Kosten

Gevraagd wordt een bijdrage van € 17,50 per kind.

Voorinschrijving t/m 3 juni as.

U kunt uw kind(eren) tot en met 3 juni 2012 aanmelden met de knop Aanmelden Huttenbouwdorp 2012 op onze website www.wijkteamplaswijck.nl .

U kunt ook een email naar dit emailadres huttenbouwdorp@wijkteamplaswijck.nl sturen onder opgave van naam, adres, postcode en aantal/leeftijd kinderen.

Meer informatie over definitieve deelname

Inschrijving betekent niet dat deelname zeker is. Vorig jaar was de inschrijving namelijk overtekend en is er geloot. Wij laten zsm. weten of uw kind(eren) kan/kunnen meedoen. Informatie hierover volgt via de nieuwsmail, op onze website www.wijkteamplaswijck.nl en via twitter @wtplaswijck of twitter.com/#!/wtplaswijck. De inschrijving wordt definitief als u betaald heeft.

Wie helpt nog mee?

Zonder vrijwilligers lukt het niet! Vrijwilligers die ook willen meehelpen zijn altijd welkom. Een dag meehelpen is al mogelijk. Het gaat om hutleiders, de houtploeg, EHBO-ers, de technische dienst, nachtwakers, catering en de opruimploeg na afloop. U kunt zich aanmelden via huttenbouwdorp@wijkteamplaswijck.nl of bellen met de hierna genoemde personen.

Ouders die willen meedoen als hutleider of hutleidster krijgen zo’n 10-15 kinderen onder hun hoede. Dat zijn 2-3 hutten die dicht bij elkaar staan. Zij houden de kinderen en het werk in de gaten en zijn eerste aanspreekpunt voor de kinderen en hun (groot)ouders.

Ouders die op een of andere manier meehelpen of bijdragen aan het Huttenbouwdorp krijgen voorrang bij de inschrijving van hun (klein)kinderen.

Nadere informatie

U kunt een email sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl, of bellen met 06 239 56 999, of ons volgen via twitter: @wtplaswijck.

Foto’s en video’s op website

Op onze website staan foto’s en filmpjes van het huttenbouwdorp van vorig jaar.

Organisatie

Wijkteam Plaswijck organiseert dit huttenbouwdorp met steun van de gemeente Gouda, Cyclus, Factor-G, Sport.Gouda, Gamma, Fugo, Verhage, BAM en EHBO Gouda.

Met vriendelijke groet,

Stichting Wijkteam Plaswijck